Vuurwerk, vuurschalen en wensballonnen

Wensballonnen zijn permanent verboden wegens het hoge risico op brandgevaar.

Vanaf 1 januari 2021 is in Zonnebeke enkel geluidsarm vuurwerk nog toegestaan!

 

Vuurwerk:

Gemeentebestuur Zonnebeke volgt de Zonale Politieverordening van Arro Ieper.

Vuurwerk afsteken mag enkel wanneer je een vergunning hebt van de burgemeester, zelfs als het op privaat domein wordt afgestoken! Een vergunning is altijd nodig, voor een bepaalde plaats en een bepaald moment. Wanneer je een vergunning hebt, wordt vuurwerk enkel toegestaan buiten de bebouwde kom en uiterlijk tot 22 uur. Deze regeling geldt ook voor het laten ontploffen van voetzoekers en het afvuren van carbuurkanonnen. Een aanvraag moet je minstens vijf werkdagen vooraf schriftelijk aanvragen bij de evenementencoördinator.

Oudjaar/Nieuwjaar

Indien je vuurwerk wenst af te steken tijdens oudjaar/nieuwjaar, kan dit enkel tussen 31 december (vanaf 23.30 uur) en 1 januari (tot max. 1 uur), buiten de bebouwde kom, zonder vergunning, maar op eigen verantwoordelijkheid.

Lees zeker en vast ook deze brochure! Hierin staan belangrijke tips over hoe om te gaan met vuurwerk!

Kampvuur:

In Zonnebeke is het verboden om grote vuurhaarden te maken, zowel op openbaar als op privaat domein. Enkel als je een schriftelijke toestemming hebt van de burgemeester, dan mag het.
Dus als je van plan bent om een kampvuur te  maken, vraag vooraf toestemming! Je krijgt dan ook een heleboel tips en veiligheidsmaatregelen mee.

Vuurschalen & vuurkorven:

 • Vuur mag enkel gemaakt worden in metalen schalen of korven van maximum 90 cm hoog en met een diameter van maximum 60 cm, doe dit echter nooit in een tent!
 • Plaats de korven of schalen steeds buiten op een veilige afstand van brandbare materialen. Zorg dat ze stabiel zijn opgesteld en dat bezoekers op een veilige afstand blijven.
 • Gebruik nooit alcohol, benzine of andere vloeibare of gasvormige middelen om het vuur aan te steken.
 • Zorg voor voldoende brandblusmiddelen en let op voor vliegvuur. Laat de resten nooit onbeheer achter.
 • Hou rekening met de wind! Bij een stevige wind moet iedere vuurhaard gedoofd worden.

Wensballonnen:

Het oplaten van wensballonnen is niet zonder gevaar, om volgende redenen:

 • Lucht wordt verwarmd in een ballon van (rijst)papier door gebruik te maken van een 'brander' of 'open vlam'.
 • Achteloos en/of onjuist gebruik kan brand veroorzaken.
 • Een scheurtje of een kleine windstoot maakt van de ballon een ongeleid projectiel.
 • Je weet nooit waar de ballon zal neerkomen.
 • Er zou kunnen verwarring ontstaan voor sommige reddingsdiensten wegens verwarring met noodsignaalvuurpijlen.
 • De ballon kan blijven hangen, zonder dat het vuur wordt gedoofd, in casu in bomen, struiken...
 • Het is een gevaar voor rieten daken, gedroogde bladeren in dakgoten...
 • De lampionnen zijn eveneens een gevaar voor vloeibare brandstoffen: gemorste benzine rond de pomp...

Bijgevolg is het ten allen tijde verboden om op openbare en private plaatsen wensballonnen op te laten!