Pas Partoe

Pas PartoePas Partoe is de intergemeentelijke samenwerking die voortvloeit uit het Forum Jeugd en Westhoekoverleg. Deze samenwerking biedt ons de mogelijkheid om met verschillende steden en gemeenten, binnen de Westhoek, activiteiten uit te werken en ons aanbod uit te breiden.

Doorheen de verschillende vakanties worden er, in samen werking met Pas Partoe, activiteiten georganiseerd die ons buiten de eigen gemeente brengen. 

West-Vlaanderen