Speel- en sneeuwstraat

Een speelstraat organiseren

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. De straat wordt volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

 • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

speelstraatEen straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt.
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur.
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt.
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt, geen gewestweg met doorgaand verkeer.
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven.
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Een speelstraat kan worden ingericht in schoolvakanties en in het weekend tussen 8.30 en 18.30 uur.

Procedure
 • Je dient een aanvraag in via het platform EagleBe. (Hoe werkt EagleBe?)
 • Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af.
 • De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

Een sneeuwstraat organiseren

sneeuwstraatWoon je in een woonwijk? Wil je tijdens de winter tot het uiterste kunnen genieten van sneeuwpret? Vraag dan samen met je buren een sneeuwstraat aan! Een sneeuwstraat is simpelweg gezegd een speelstraat met sneeuwpret!

Heb je dat gedaan en valt er tussen 1 december en 1 maart sneeuw? Dan kan je je straat tussen 8.30 en 18.30 uur verkeersvrij maken. Zo kan iedereen op een veilige manier van de sneeuw genieten.

De sneeuwstraat wordt op voorhand aangevraagd en doorloopt exact dezelfde procedure en voorwaarden als bij de aanvraag van een speelstraat. Het gaat om een versnelde procedure waarbij urgent nagekeken kan worden hieraan te voldoen.

Bijkomende voorwaarde:

 • de straat mag geen deel uitmaken van het algemeen strooiplan.

Reglement