Project Jeugd- Cultuur- en Muziekcentrum Beselare

De oude gemeenteschool in Beselare is een welgekende site binnen het Zonnebeekse verenigingsleven. Het gebouw dateert al van na de eerste wereldoorlog en biedt momenteel onderdak aan drie verenigingen. Het gemeentebestuur heeft echter plannen met het oude schoolgebouw. Zo moet de site een vernieuwd vrijetijdscentrum worden waar jeugd, cultuur en muziek samenkomen. De transformatie naar een vrijetijdscentrum wordt gedreven door vier doelstellingen.

Ten eerste wil het bestuur de bestaande, verouderde, site energiezuinig renoveren en opwaarderen. Zo wordt het dak geïsoleerd, komt er nieuwe elektriciteit, een vernieuwde stookinstallatie, een nieuw sanitair blok, zonnepanelen en nog zoveel meer. Deze energie- en milieuvriendelijke maatregelen moeten het energieverbruik van de site doen dalen. Voor de sensibilisatie rond duurzaamheid kan het bestuur rekenen op de steun van Provincie West-Vlaanderen.

Ten tweede wordt het gebouw een echt vrijetijdscentrum. De ligging, vlakbij het bovenlokaal fietsnetwerk, wordt uitgespeeld om een groene verbinding te maken met de school- en sportomgeving én met het nabijgelegen speelplein. De site wordt, met afgesloten speelzone en toiletruimte, een centraal rustpunt binnen dit trage wegennet.

Een derde belangrijk aspect is dat het gebouw meer verenigingen zal kunnen herbergen. De huidige gebruikers blijven er, maar ook nieuwe verenigingen krijgen er een plek. Chiro Beselare organiseert hun werking reeds in twaalf lokalen, VZW de Heksenstoet gebruikt de zolder als stockeerruimte en de Koninklijke Harmonie repeteert, afwisselend met koor de Reutelnoot, in een repetitie- en vergaderlokaal. Het koor kent echter, door een sterk stijgend ledenaantal, gebrek aan ruimte. Hun lokaal is te klein geworden. Nog een aantal verenigingen waaronder dé Academie en zelfs onze eigen gemeentelijke speelpleinwerking, kennen dezelfde problemen: tekort aan ruimte en infrastructuur. Ook voor hen wordt in de toekomst een plaats gereserveerd op de nieuwe vrijetijdssite.

De vierde en laatste doelstelling is het multifunctioneel gebruik van de site waarbij duurzaamheid voorop staat. De doelstelling is immers de ontwikkeling van een energie- en milieuvriendelijk jeugd-, cultuur- en muziekcentrum. Zo maakt de schoorsteen plaats voor een nieuwe stookketel en zullen de zonnepanelen en extra isolatie zorgen voor een minimaal energieverbruik. Om de energie aan te sturen, komt er een gebouwbeheersingssysteem. De gemeente trekt dus volop de kaart van de duurzaamheid maar uiteraard zullen de gebruikers en de bezoekers van de site zich samen met de gemeente moeten engageren om deze waarden mee uit te dragen.

Het bestuur hoopt in januari 2021 het project goed te laten keuren door de gemeenteraad zodat in het najaar van 2021 de eerste verbouwingswerken kunnen starten. Het is het doel om op 1 januari 2023 in een gerenoveerde en duurzame site te kunnen zitten in Beselare.

Meer info?

Dienst cultuur, 051 68 03 85, cultuur@zonnebeke.be