De burgemeesterswissel: een terug- en vooruitblik

Een nieuw jaar, nieuwe vooruitblikken, verwachtingen, uitdagingen, herinneringen… Een van die veranderingen dit jaar is de burgemeesterswissel. Op 1 januari 2023 neemt huidige eerste schepen Ingrid Vandepitte de fakkel over van Dirk Sioen als burgemeester.

Ingrid Vandepitte wordt hiermee de eerste vrouwelijke burgemeester van Zonnebeke sinds de fusie in 1977. (Herinneren we eraan dat juffrouw Léonie Keingiaert de Gheluvelt in 1921 de eerste vrouwelijke burgemeester van België werd in wat nu deelgemeente Geluveld is.)

Bevoegdheden

Naast de bevoegdheden die eigen zijn aan de functie – politie, brandweer, noodplanning, de gemeentelijke administratieve sancties, algemeen beleid en coördinatie en externe relaties – behoudt Ingrid Vandepitte communicatie, patrimonium, lokale economie, woonbeleid en ruimtelijke ordening in haar portefeuille.

Dirk Sioen wordt eerste schepen. Hij behoudt openbare werken, riolering en nutsvoorzieningen en senioren en neemt er burgerzaken bij.

Cultuur gaat naar Jan Vandoolaeghe.

Dirk Sioen kijkt terug

“Ik blijf mij engageren voor Zonnebeke,” zegt Dirk Sioen met overtuiging. “Als eerste schepen zal ik me verder inzetten voor de bevolking.”

Dirk Sioen is 66 jaar en zijn politieke carrière begon als gemeenteraadslid in 1995. In 2004 werd hij schepen onder burgemeester Cardoen en in 2015 volgde hij hem op als burgemeester van Zonnebeke.

>> Hoe kijkt Dirk Sioen terug op zijn burgemeesterschap?

“Als burgmeester ben je lid van het schepencollege en je neemt beslissingen samen. Ik kijk met veel voldoening terug op de voorbije acht jaar. Zonnebeke is een financieel gezonde gemeente, en dat is, zeker in deze tijden, belangrijk. Samen hebben we een aantal belangrijke projecten afgerond, zoals de doortocht van Zandvoorde, met een gescheiden rioleringsstelsel en ledverlichting, woonuitbreidingsprojecten in verschillende deelgemeenten of het nieuwe Bondgenootje in Passendale. Het project van de oude gemeenteschool in Beselare zal weldra afgerond zijn. Persoonlijk vond ik het een hele eer om de Britse koning Charles, toen nog prins Charles, en onze Koning en Koningin te mogen ontvangen voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.”

>> Heeft de burgemeester ook tips voor zijn opvolger?

“Elke burgemeester legt zijn eigen accenten. Ik ken Ingrid al heel lang, ik heb op een aangename en positieve manier met haar samengewerkt in de voorbije tien jaar. Ze heeft alles in zich om een goede burgemeester te zijn. Ik kijk ernaar uit om onze goede samenwerking verder te zetten.”

Ingrid Vandepitte kijkt vooruit

“Ik had nooit gedacht dat ik op een dag burgemeester zou worden,” zegt Ingrid Vandepitte. “In de politiek gaan was eigenlijk het logisch gevolg van mijn betrokkenheid bij de organisaties waar ik lid van was en mijn enige doel was en is om mij dienstbaar op te stellen. Dat is ook wat ik als burgemeester verder wil doen.”

Ingrid Vandepitte is dit jaar 60 geworden. Ze begon haar carrière als gemeenteraadslid in 2007. In 2013 werd ze schepen en in 2019 eerste schepen. Op 6 december 2022 legde ze de eed af bij provinciegouverneur De Caluwé.

>> Hoe kijkt Ingrid Vandepitte naar haar nieuwe functie?

“Ik heb er goesting in,” zegt ze met grote overtuiging. “Ik heb ook de tijd gehad om me op het burgemeesterschap voor te bereiden. Als schepen en later als eerste schepen, heb ik me altijd respectvol, opbouwend en oplossingsgericht opgesteld. Mensen spreken mensen, het is voor mij geen holle slogan. Ik geloof in het in gesprek gaan met elkaar, over de politieke grenzen heen. Ten slotte zetten we ons allemaal in voor het welzijn en het welbevinden van onze gemeente.

Ik ken mijn collega’s intussen al vele jaren, we werken goed samen. Als burgemeester zal ik natuurlijk eigen accenten leggen, misschien dingen anders aanpakken dan mijn voorganger. We hebben nu eenmaal allemaal onze eigen persoonlijkheid.

In de voorbije jaren heb ik mijn politieke functie gecombineerd met ons landbouwbedrijf. Dat zal ik loslaten. Ik wil me volledig inzetten voor het burgemeesterschap.”

>> Wat wil de nieuwe burgemeester in de volgende jaren realiseren?

“Ik sta honderd procent achter de doelstellingen van het bestuur. Ik zal mij volledig inzetten om de projecten die in uitvoering zijn, te voltooien en ik hoop om nog een aantal belangrijke projecten op te starten. Ik kijk er al naar uit om de site van de oude jongensschool in Beselare in volle activiteit te zien. Een bloeiend verenigingsleven is de ruggengraat van de samenleving. We moeten er alles aan doen om jonge gezinnen de kans te bieden in eigen gemeente een betaalbare woning te kopen. Uiteraard zal ik me verder inzetten voor onze lokale economie. Zeker in deze moeilijke tijden verdienen onze handelaars en ondernemers onze steun. Zo komt er weldra een ludieke actie ‘Let’s stick together’, waarover snel meer!”

Wissels in het bijzonder comité

Ook in het bijzonder comité voor de sociale dienst gebeuren er twee ledenwissels. Dit comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De leden beslissen over de individuele dossiers van personen die een hulpvraag stellen aan de sociale dienst. We verwelkomen alvast Kevin Carrein en Lies Desmet. Beide Passendalenaren vervangen Zandvoordenaren Johan Tally en Patricia Vandamme, die respectievelijk 4 en 2 jaar zetelden in het comité. We bedanken hen voor hun inzet.

Nieuwe en voormalige burgemeester, Ingrid Vandepîtte en Dirk Sioen, met de burgemeesters- en schepensjerp om voor de raadzaal van het gemeentehuis in Zonnebeke.
Laatste update: 3 januari 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon