De regels voor verkiezingspubliciteit

Op zondag 9 juni 2024 zijn er Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.

De sperperiode voor verkiezingspubliciteit loopt van vrijdag 9 februari 2024 tot en met zondag 9 juni 2024. De gouverneur van West-Vlaanderen maakte hiervoor een politiebesluit op.

 1. Vanaf vrijdag 9 februari 2024 is het verboden om:
  • geschenken of gadgets uit te delen, of gebruik te maken van (niet-)commerciële reclameborden of affiches groter dan 4 m².
  • opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes te kleven of uit te hangen of projectietools (lasers, beamers), hogedrukreinigers en sjablonen te gebruiken op het openbaar domein, behalve op die plaatsen die uitdrukkelijk door de gemeente Zonnebeke daarvoor voorzien werden. Op private eigendom kan verkiezingspubliciteit enkel na toestemming van de eigenaar of de gebruiker. Het aanplakken op andere plaatsen is verboden. Het is verboden om tussen 22 uur en 7 uur verkiezingspubliciteit uit te hangen. Op de dag van de verkiezingen geldt dat verbod ook tussen 7 en 15 uur.
 2. Organiseer je een gemotoriseerde optocht op de openbare weg?
  • Licht de verschillende gemeenten en steden waar je passeert hiervan in.
  • Het begin en einde van je optocht moet duidelijk zichtbaar zijn via de eerste en de laatste wagen.
  • De samenstelling en de lengte van je optocht mogen de openbare orde niet verstoren, noch de rust en veiligheid van het verkeer.
  • Je mag geen optocht organiseren tussen 22 en 7 uur.
 3. Vanaf zaterdag 8 juni 2024, vanaf 22 uur:
  • zijn de bovenstaande zaken (opschriften, affiches, plakbriefjes, projectietools, optochten…) in het algemeen verboden.
  • is het ook verboden om vlugschriften, foto’s of verkiezingsmateriaal uit te delen.
  • en mag geen enkel bord, vast, beweegbaar of aangebracht in of op een voertuig op het openbaar domein staan.
 4. Verkiezingspubliciteit die toch wordt aangebracht op de momenten dat dit verboden is, wordt samen met het nodige materiaal in beslag genomen en verbeurdverklaard. Overtredingen van dit besluit worden bestraft.

Lees het politiebesluit van de gouverneur van 30 januari 2024 in detail (publicatiedatum: 8 februari 2024).

Laatste update: 8 februari 2024
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon