Resultaten debatavonden maart 2017

Half maart trok de gemeente naar alle deelgemeentes voor de debattafels van ‘Nu ist an joen’. De debatavonden vormden het vervolg op de enquête. Terwijl de enquête focuste op vragen en antwoorden voor heel groot-Zonnebeke, zoomden de debatavonden in op de problemen in de deelgemeenten zelf.

De resultaten uit de enquête werden op tafel gelegd en samen met de aanwezige burgers werd er gebrainstormd. Kloppen de aandachtspunten en problematieken voor de deelgemeente? Zijn er zaken die nog niet aan bod kwamen? Welke oplossingen zagen zij mogelijk om deze problemen op te lossen? Na een aantal intensieve debatrondes, werd nog wat nagepraat bij een drankje.

De resultaten van de hele ‘Nu ist an joen’-campagne worden verwerkt in een speciale ‘Nu ist an joen’-folder. Elke inwoner zal zo’n folder in de bus krijgen. Daarna worden alle resultaten bezorgd aan de lokale politici. Zo kunnen zij er de komende jaren mee aan de slag om het beleid bij te sturen op de punten die jullie belangrijk vinden! Bedankt iedereen om deze campagne tot een goed eind te brengen!