InwonerBezoeker
   

Milieueffectenrapportering (MER) van het Vlaams GLB Strategisch Plan

Het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17 maart 2023, op basis van een goedgekeurde MER.

Conform artikel 12 van het plan-m.e.r.-besluit (Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s), melden we dat de betrokken documenten kunnen worden geraadpleegd via de website van de  initiatiefnemer, met name het Departement Landbouw en Visserij.

Publicatiedatum: 18 april 2023

Milieu
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 18 april 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon