Eensluidend verklaren van documenten

Wat

Bij eensluidend verklaren, bevestigt de bevoegde medewerker dat de voorgelegde kopie gelijk is aan het originele document. Het heeft dan ook dezelfde waarde als het origineel. Je kan een kopie van documenten, studiegetuigschriften of diploma’s voor eensluidend laten verklaren bij de dienst burgerzaken.

Voor anderstalige documenten moet je ook een vertaling, gemaakt door een beëdigd vertaler, meenemen. Afschriften van authentieke akten (notaris, burgerlijke stand, arresten en vonnissen van rechtbanken) komen niet in aanmerking. Deze afschriften kan je aanvragen bij de houder van de authentieke akten. Een kopie van een identiteitsdocument (identiteitskaart, paspoort) laten eensluidend verklaren is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om een verklaring van de identiteit te verkrijgen.


Kostprijs

Het eensluidend laten verklaren van documenten is gratis.


Meenemen

  • Het originele document.
  • Goede leesbare fotokopieën.
  • Eventueel een vertaling, gemaakt door een beëdigd vertaler, bij anderstalige documenten.

Uitzondering

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen je geen eensluidend verklaarde kopie meer vragen van een document.

Voor de federale overheid betekent dit in de brede zin van het woord: de Federale Overheidsdiensten en de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Belgacom.


Burgerzaken
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 5 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon