Verbeteren van akten

Het kan gebeuren dat in een akte (geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte, echtscheidingsakte…) een typfout staat. Deze fout kan niet verbeterd worden door een eenvoudige doorhaling. Dit kan enkel na gunstig advies van de Procureur des Konings, op aanvraag van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Na gunstig advies van de Procureur des Konings wordt er een vermelding in rode inkt aangebracht in de rand van de akte.

Je laat weten aan de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgesteld, dat in een akte die jou betreft, een fout voorkomt. Zo nodig moet de identiteitskaart, het rijbewijs, enzovoort aangepast worden.

Deze procedure is gratis.

Burgerzaken
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 5 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon