Opmaak van een masterplan

Passendale is een bijzonder dorp. Het dorp ligt op een heuvel met een prachtig landschap in de buurt. De omgeving oogt rustig maar toont nog steeds sporen van het zware verleden. Het is een dorp met zowel de jongste als de oudste inwoners van Zonnebeke, een dorp met veel verenigingen en waar het aangenaam is om te wonen.

Om nog beter te kunnen leven in Passendale, willen de gemeente en provincie West-Vlaanderen samen met jou nadenken over de toekomst van het dorp en een visie of masterplan opmaken voor Passendale. We willen de sterktes van het dorp nog meer gebruiken en antwoorden op vragen over hoe we de ruimte kunnen inrichten:

  • Hoe kunnen we nog meer of betere publieke plaatsen maken om elkaar te ontmoeten, om te sporten of te spelen?
  • Hoe kunnen we het dorpsplein nieuw leven inblazen?
  • Hoe kunnen we meer mensen in Passendale laten wonen maar ervoor zorgen dat iedereen er nog steeds even goed kan leven?

Belangrijk bij dit masterplan is dat iedereen zich er in kan vinden: inwoners, de gemeente en experten. Zo komen we samen tot doelen voor de toekomst en kan ons bestuur de gepaste beslissingen nemen.

De gemeente laat zich voor deze uitdaging versterken door het onderzoeksteam Atelier Romain – Endeavour – Traject en kan rekenen op de steun van provincie West-Vlaanderen.

Hoe?

Zo’n masterplan komt niet alleen tot stand op de ontwerptafel. Om te komen tot een realistische toekomstvisie voor het dorp, waar iedereen zich in kan vinden, hebben we inwoners, handelaars, leerlingen en verenigingen nodig. De bewoners en gebruikers vormen namelijk (mee) de dorpskern van Passendale. Kortom, wij hebben jouw ideeën nodig! Op verschillende momenten doorheen het proces krijg je de kans om actief deel te nemen.

Logo's van Atelier Romain, Endeavour, Traject en provincie West-Vlaanderen

Laatste update: 20 februari 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon