Reeds een eeuwelinge te Zonnebeke in 1866

Mensen die 100 jaar worden was tot voor enkele decennia een unicum. Nu is dit een gebeurtenis die nog de nodige aandacht krijgt en meestal flink gevierd wordt, maar het feit op zich heeft, door de frequentie, van zijn charme verloren. Tot de fusies der gemeenten was er nooit een eeuweling in onze gemeente noch in de deelgemeenten. Sindsdien mochten we reeds 12 maal vieren voor een plaatselijke honderdjarige.

Groot was de verwondering in het dagblad “Le Propagateur” van 10 februari 1866 een heel klein berichtje te vinden over het overlijden van de 102-jarige Marie-Catherine Josèphe Dubois te Zonnebeke. Was er dan toch ooit een eeuwelinge te Zonnebeke voor de fusie? Nader onderzoek leerde ons dat er een aardig reukje kleeft aan die honderdjarige. Een overzicht van de relevante gegevens die we konden vinden:

1. De overlijdensakte van Catharina Deboo van 07/02/1866 te Zonnebeke. Hieruit blijkt:

 • Dat zij geboren is te Zandvoorde.
 • Dat ze overleden is in de leeftijd van 102 jaar.
 • Dat zij de dochter is van Pieter en Marie-Catharine Pruisse.
 • Dat zij de weduwe is van Karolus Thierry.

2. Het dagblad “Le Propagateur” van 10/02/1866 waaruit blijkt dat:

 • Haar naam is Marie-Catherine Josèphe Dubois.
 • Haar leeftijd is 102 jaar, 1 maand en 5 dagen.
 • De naam van haar echtgenoot is Charles Therry.

3. Het boek “De eeuwelingen van West-Vlaanderen”, uitgegeven door drukkerij Karel Smis te Oudenburg naar aanleiding van het overlijden van J. Verheust in 1923 zegt:

 • Dat haar naam Maria Catharina Josepha Du Bois is.
 • Dat de naam van haar echtgenoot Karel Therry is.
 • Dat haar geboorteplaats Zandvoorde is.
 • Dat ze bij haar overlijden 102 jaar, 1 maand en 5 dagen oud was.

4. De overlijdensakte van Charles Therry op 09/02/1747 te Zonnebeke vermeldt:

 • Dat zijn leeftijd bij overlijden 88 jaar was en zijn geboorteplaats Komen.
 • Dat zijn echtgenote Catherine Rose Dubois heette.

5. De overlijdensakte van haar enige dochter Thiry Marie Adelaide op 06/02/1871 te Zonnebeke leert ons dat:

 • Zij overleed in de ouderdom van 77 jaar.
 • Haar geboorteplaats Passendale was.
 • Haar ouders Carolus Josephus en Catharina Debois heetten.

6. De huwelijksakte van Pieter Jacobus Vuylsteke met Marie Adelaïde Duflo op 11/07/1815 te Zonnebeke met inbegrip van een randmelding van vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper dd. 23/04/1830 dat de naam Thiry is in plaats van Duflo toont aan dat:

 • Zij op de dag van haar huwelijk 21 jaar en 2 maand was.
 • Zij in Passendale is geboren.
 • Haar vader Carolus Josephus Duflo heet.
 • Haar moeder Catherine Rosa Dubois is.

7. De volkstelling van 1815 te Zonnebeke vermeldt dat het gezin bestaat uit:

 • Therry Charles 52 j ° Komen (Noord).
 • Dubois Catherine Rose 42 j ° Zandvoorde.
 • Therry Marie Adelaïde 20 j ° Passendale.

8. De klappers van de parochieregisters van Zandvoorde dd. 1764, waaruit blijkt dat Maria Catharina Dubois in dat jaar werd gedoopt

9. De klappers van de parochieregisters van Zandvoorde dd. 1771, waaruit blijkt dat Catharina Josepha Dubois in dat jaar werd gedoopt.

10. De klappers van de parochieregisters van Zandvoorde van 1791 vermelden dat Carolus Thery en Catharina Josepha Dubois gehuwd zijn.

11. Een overlijdensakte van Dubois Marie Catherine Josephe op 20/09/1846 te Zandvoorde geeft volgende verduidelijkingen (?):

 • Zij is geboren te Zandvoorde op 02/01/1064 (zeker fout).
 • Zij is de weduwe van Jean Baptiste Dewitte.
 • Zij is de dochter van Martin Jean Dubois en van Marie Catherine Pruisse.

De vele opzoekingen brengen geenszins klaarheid in de situatie wel integendeel. De administratieve slordigheid waarmee officiële instanties (de kerk en de gemeenten vanaf 1802) vroeger omsprongen, zowel wat schrijfwijzen van namen en voornamen als data betreft, maakt het voor genealogen bijzonder moeilijk om het juiste spoor te (blijven) volgen. Verificatie via andere bronnen helpt hen helemaal niet vooruit, want kranten, volkstellingen, uitgegeven tijd-schriften en boeken… vertrekken ook van dezelfde (foutieve) basisgegevens en versterken aldus nog de verwarring.

Één feit is zeker: er werd een Marie Catherine Josephe Dubois geboren op 2 januari 1764 te Zandvoorde en waarschijnlijk stierf zij te Zandvoorde op 20 september 1846.

Wij vermoeden dat Marie Catherine Josephe Dubois een jongere (stief)zuster of naamgenote had die bijna dezelfde voornaam had als onze (vermeende) eeuwelinge. Bij de overlijdensakte is dan misschien een verwisseling van geboortedata gebeurd zodat Marie Catherine Josephe uiteindelijk toch geen honderd jaar werd. Kan iemand meehelpen aan de oplossing van dit probleem of blijven wij haar als de allereerste Zonnebeekse honderdjarige beschouwen?

zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon