Eeuwfeest van België’s onafhankelijkheid in onze dorpen (2)

Passendale

Zaterdag 20 september:

 • 07.00u ’s avonds: opening der kermis door het luiden der klokken, het losbranden van kanonnen en het hijsen van het vaandel op de kerktoren.

Zondag 21 september:

 • 11.00u op de markt: groot concert door het muziek van Passendale.
 • Prachtige tentoonstelling van allerlei groenten, fruit, bloemen, pluim- en kleinvee en landbouwvruchten.
 • 14.00u: grote jaarlijkse kermisschieting.

Maandag 22 september:

 • ’s Morgens pompieroefeningen.
 • 09.00u: solemneel jaargetijde voor de overleden parochianen.
 • 02.00u: grote velokoersen.
 • 02.30u: geitenprijskamp en tentoonstelling – prijskamp voor hoornvee.
 • 03.00u: prijsbolling in de tra.

Dinsdag 23 september:

 • 02.00u: jaarlijkse paardenprijskampen.

Woensdag 24 september:

 • 02.00u: luisterrijke prijsschieting voor de leden van de St.-Jorisgilde, daarna koningsschieting.
 • Grote prijsvlucht uit Arras.

Zondag 28 september:

 • Grote velokoersen ter gelegenheid van het eeuwfeest.

Maandag 29 september:

 • 09.00u: solemneel jaargetijde voor onze gesneuvelde soldaten en de door den vijand vermoorde burgers van Passendale. Optocht naar ’t monument der gesneuvelden. Toespraak door de heer burgemeester van Passendale.
 • Grote paardenloopwedstrijden.
 • Prachtig vuurwerk.

Alle feesten worden door het muziek van Passendale opgeluisterd.

Zandvoorde

Zaterdag 23 augustus:

 • 19.00u: aankondiging van het feest door klokkengelui en kanongeschut.

Zondag 24 augustus:

 • 10.00u: plechtige hoogmis voor de soldaten der gemeente op ’t slagveld gesneuveld.
 • 11.00u: vergadering der maatschappijen en schoolkinderen, ontvangst der overheden en stoet naar de kerk.
 • 11.30u: Te Deum, gevolgd door de huldebetoning aan de gesneuvelde soldaten. Bezoek aan het Engelse gedenkteken, hulde aan de bondgenoten, gesneuveld voor België’s verdediging.
 • 14.30u: vorming van een prachtige bloemenstoet.
 • 15.00u: ontvangst van de Koninklijke Harmonie van Komen.
 • 15.30u: historische stoet en wagens.
 • 16.00u: loslaten van reisduiven.
 • 17.00u: concert op de plaats door de Koninklijke Harmonie van Komen.
 • 19.00u: algemene verlichting.

Gemeentekermis:
Zondag 21 september:

 • Algemene prijsvlucht uit Arras.
 • Volksvermaken op de plaats.

Maandag 22 september:

 • 16.00u: velokoersen.

Dinsdag 23 september:

 • Grote prijsvlucht uit Arras.
 • 15.00u: prijsbolling en prijskaarting.

Woensdag 24 september:

 • Vermakelijkheden.

Donderdag 25 september:

 • 10.00u: plechtig jaargetijde voor de parochianen.
 • Velokoersen.
 • ’s Avonds gewone volksvermaken.

Zonnebeke

Zondag 20 juli:

 • De bevolking wordt uitgenodigd medewerking te verlenen aan het feest en daarom de huizen te bevlaggen en te versieren met bloemen en kransen om zodoende de liefde tot de geboortegrond te verlevendigen en de helden van 1830 en 1914-1918 te herdenken.
 • 02.30u: stoet naar de kerk.
 • 03.00u: plechtig Te Deum, daarna optocht naar de graven der gesneuvelden en bij de terugkeer bloemenhulde aan het standbeeld voor de gesneuvelden.
 • 04.00u: aan de markt cantate door de schoolkinderen.
 • 06.00u: banket bij inschrijving.
 • ’s Avonds buitengewone verlichting van het gemeentehuis en het standbeeld der gesneuvelden.
 • Prachtig vuurwerk.

De deelgemeenten Beselare, Geluveld en Passendale hebben hoofdzakelijk hun jaarlijks kermis een beetje opgesmukt in het teken van het Eeuwfeest. Zonnebeke heeft een speciale dag uitgetrokken op 20 juli voor het feest maar Zandvoorde, de kleinste deelgemeente heeft duidelijk de meeste inspanningen geleverd om een speciaal feest in te richten met een gevarieerd en initiatiefrijk programma. Er werd zelfs voor de gelegenheid een ‘erekomiteit’ opgericht bestaande uit: Hilaire Brel, burgemeester, Emiel Pannecouque en Albert Vercaigne, schepenen, Jules Dehem, Alberic Brilouet en Henri Hollevoet, gemeenteraads-leden, Omer Philips, onderwijzer en Arseen Frémaut.

De praalwagen van de Zandvoordse boeren tijdens de bloemenstoet op 20 juli 1930 naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid (foto archief Jacques Fremaut, Kortrijk).
De praalwagen van de Zandvoordse boeren tijdens de bloemenstoet op 20 juli 1930 naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid (foto archief Jacques Fremaut, Kortrijk).
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon