Een fabuleus record te Beselare

In april 1722 huwden te Beselare een man en een vrouw in de gezegende leeftijd van 91 jaar.

Inderdaad, in die bewuste maand huwden Frederik Mahieu, geboren te Beselare in 1631 en Cecilia Behaeghel, geboren te Dadizele, eveneens in 1631, maar woonachtig te Beselare. Beide waren voordien nooit gehuwd geweest.

Wij hebben deze uitzonderlijke informatie gevonden in “Den Gentschen Almanak” van 1723. Onderzoek wees uit dat deze informatie juist is en wat nog meer is, samen hebben ze nog twaalf gelukkige huwelijksjaren gekend. Cecilia overleed in 1735 in de ouderdom van 104 jaar en Frederik in 1738 toen hij 107 jaar oud was. Beiden zijn te Beselare overleden. Het echtpaar bleef wel kinderloos.

In oude (volkskundige) publicaties vindt men vaker dergelijke (en soms nog straffere) verhalen. Wij moeten hierbij evenwel de nodige omzichtigheid aan de dag leggen want in vorige eeuwen werd veel losser omgesprongen met de nauwgezetheid inzake personalia op de diensten van de burgerstand. Het aantal “geletterden” was ook bijzonder klein en de maandag was toen ook al een “moeilijke” dag. 

zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon