Keurlingen ten dienste van de kasselrij Ieper

De eerste helft van de 17e eeuw was een bijzonder woelige tijd. Er heerste tussen 1621 en 1648 onophoudelijk oorlog, alleen in zijn troebel verloop afgewisseld door vredesbesprekingen waarbij voor de Spaanse overheerser de koloniale belangen veel zwaarder wogen dan de Vlaamse wensen. Na het overlijden van aartshertog Albrecht in 1621 stuurt koning Filips IV landvoogden naar Vlaanderen om de treurende Isabella bij te staan. Het zijn militairen die steeds de weg van het conflict zoeken met de Noordelijke Nederlanden en Frankrijk boven diplomatie. Spinola, de la Cueva en de Moncada zijn gekende namen. Tussen 1620 en 1630 bereikte de ontevredenheid van onze voorvaderen met het Spaanse bewind een hoogtepunt. De vele oorlogen hertekenden de Vlaamse gewesten in een erbarmelijke toestand: financieel uitgeput, materieel verwoest en kaal geplunderd.

In dit klimaat werden door het bestuur van de kasselrijen keurlingen (rekruten) opgevorderd in hun steden en dorpen om voor de kasselrij een soort verdedigings- en interventiegroep te vormen. De bedoeling was te ageren tegen ronddolende en plunderende soldaten (Spanjaarden, Italianen, Ieren, Fransen…). Men vormde naar Spaans model compagnies onder het bevel van een kapitein, meestal een edelman. De inkwartiering gebeurde in de hoofdplaats van de kasselrij. Ook elk dorp of stad werd verplicht een burgerwacht of een groep weerbare mannen op te richten. Zij voerden meestal lokale bewakingsopdrachten uit. In het Rijksarchief zijn de rekruteringsstaten (monsteringen) van 1625 en 1633 bewaard gebleven voor wat betreft de kasselrij Ieper. Verscheidene van onze voorvaderen waren ook hier van de partij.

A. Monstering van 3 februari 1625:

Voor Beselare:

 • Jan vande Woestyne, 40 jaar
 • Caerle Dynghelsche, 21 jaar
 • Danneel Dynghelsche, 37 jaar
 • Antheunis Crespeel, 22 jaar
 • Pieter de Vriendt, 25 jaar
 • Adriaen Mahieu, 22 jaar
 • Noel de la Haye, 45 jaar

Voor Geluveld:

 • Mathys Clarisse, 20 jaar, weggelopen op 21 maart 1625

Voor Passendale:

 • Christiaen de Caesteker, 24 jaar
 • Jacob Everard, 22 jaar
 • Adrian Dancoinsin, 30 jaar
 • Jan Ramey, 36 jaar
 • Antheunis Myle, 32 jaar
 • Gillis Vervliet, 23 jaar
 • Daneel du Rye, 20 jaar

Voor Zonnebeke:

 • Claeys Herreman, 19 jaar
 • Jacques Mahieu, 21 jaar
 • Pieter Quynten, 19 jaar
 • Bernard Deboutte, 19 jaar
 • Denys Scheye, 26 jaar
 • Mailliaert Baele, 40 jaar

B. Monstering van 16 juni 1631 te Ieper:

Voor Beselare:

 • Joos Casier

Voor Geluveld:

 • Gillis Ostin
 • Jan de Boys

Voor Passendale:

 • Claeys Fremault
 • Michiel de Witte
 • Lion de Grave
 • Vincent du Mon

Voor Zonnebeke:

 • Joos Glassart, sergeant
 • Loys Glassart, korporaal
 • Pieter Quynten, onderkorporaal
 • Michiel du Puis, onderkorporaal
 • Marin Saelen
 • Jan de Nivelle
 • Jacques Recou
 • Philippe Grimonpond
 • Lieven Lalleman
 • Jaques Quynten
 • Maryn du Puis

Bron: Seynaeve E., Keurlingen in 1625 en 1631 ten dienste van de kasselrij Ieper, Stamboompje, zuid- en middenwestvlaams V.V.F.krantje, 27ste jg, 1999, nr.4, p. 56-63.

zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon