Merkwaardig bidprentje

De adellijke familie de Peñaranda is van Spaanse afkomst. Louis de Peñaranda, in 1534 in Retortillo in Castilië geboren, vergezelde prins Filips II, zoon van Karel V, naar ons land en bleef er wonen. Zijn achterkleinzoon, Antonius Bartholomeus de Peñaranda, vestigde zich rond 1680 in Brugge. Hij en zijn nazaten bekleedden steeds belangrijke functies in de stad of Het Brugse Vrije.

De kleinzoon van Antonius Bartholomeus, Antoine Pierre François de Peñaranda, geboren op 3 juli 1747, huwde op 9 juni 1778 als schepen van de stad Brugge met Marie Robertine Alexandrine Ghislaine Coppieters-Le Bailly. Hij was de halfbroer van Pierre Antoine Charles de Peñaranda, die zelf door huwelijk met Isabelle Jeanne Simon heer en eigenaar werd van het kasteel en de heerlijkheid Zandvoorde. Hun vader Pierre Corneille Emmanuel trouwde namelijk tweemaal en kreeg vijf en negen kinderen (samen 14).

Uit het huwelijk van Antoine Pierre François en Marie Robertine kwam als oudste (van zeven kinderen) Marie Antoinette Robertine Ghislaine de Peñaranda ter wereld op 18 februari 1779 in de O.-L.-V.-parochie te Brugge. Zij trad binnen in het klooster en werd Overste der Damen van het christelijk onderwijs te Beauvais in 1824. Enkele jaren later werd zij algemene overste van de Dames de Sacré Coeur te Rijsel. Veel te jong overleed zij op 12 februari 1830.

Zij kreeg een bidprentje wat slechts voor weinigen (alleen rijke families) was weggelegd in die tijd. Nog merkwaardiger is het feit dat het om een Nederlandstalig rouwprentje gaat. Het zou wel eens de oudste Nederlandstalige rouwgedachtenis kunnen zijn, gedrukt ‘over de schreve’. Het prentje berust in een Brugse privé-verzameling.

zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon