Muziek in Passendale 1850 – 2015

In 1892 neemt de katholieke fanfare of ‘Gemeentefanfare’ deel aan een groot muziekfestival te Roeselare. Onder leiding van dirigent Moerman liet Passendale een zeer goede indruk na.
In 1895 staan op de inventaris van Muziekverenigingen van de Provincie West-Vlaanderen – Arrondissement Ieper – twee Passendaalse verenigingen: Het Katholiek Muziek ‘Verenigde Vrienden’ en de Fanfare ‘Arbeid overwint alles. Zonder het met zekerheid te kunnen zeggen komt deze laatste fanfare, gezien de naam, misschien uit socialistische hoek en was ze maar een kort leven beschoren want verder is er in de pers niets meer te vinden van deze vereniging.
In 1902, toen de muzikanten voor het eerst in nieuwe en uniforme kostuums werden gestoken, nam de fanfare deel aan het festival te Moorslede.

Fanfare Sint-Cecilia Passendale
© Archief fanfare Sint-Cecilia Passendale

In 1903 nam de fanfare deel aan een festival te Rumbeke samen met 16 maatschappijen. Passendale mocht op kiosk nr. 1 (de bijzonderste kiosk) spelen.
Op 3 september 1905, na eerst in juni een eigen festival te hebben ingericht te Passendale, trok de fanfare naar Roeselare om er deel te nemen aan de feestelijkheden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van België. Onder leiding van Jerome Matthijs speelde Passendale samen met de Sapeurs-Pompiers uit Poperinge , de stadsharmonie ‘De Goede Vrienden’ uit Tielt en de ‘Stadsharmonie Roeselare’.

260 uitvoerders speelden:

  • de Nibelungenmarch van Richard Wagner
  • het openingsstuk van de opera ‘Le Domino noir’
  • de Spaanse mazurka ‘Esperanza’ van Urizar
  • een fantasie van de opera ‘Lohengrin’ van Wagner
  • het ‘Trio d’oiseaux’ van Pillevestre

In 1905 kopen drie broers notariszonen Albert, Pierre en Adrien Boucquey uit Poperinge de brouwerij ‘Het Anker’ aan de familie Bayart.

Albert Boucquey wordt door de fanfare gevraagd om voorzitter te worden en Albert aanvaardt.

Inmiddels veranderde de ‘Gemeentefanfare’ haar naam in ‘Fanfare Sint-Cecilia Passendale’.

In 1912 vierde Jerome Matthijs zijn 25ste jubileum van muziekmeester van de Stadsharmonie Roeselare. Op 2 september 1912 brachten de vier muziekverenigingen waarvan hij dirigent was, een huldeconcert aan hun chef op de nieuwe vaste kiosk op het grote marktplein te Roeselare wat een machtig mooi schouwspel moet het geweest zijn. 260 gekostumeerde muzikanten, wiens sabel glinsterde in het zonlicht, te zien marcheren op het marktplein.

Dit is een stukje van een uitgebreid artikel over ‘Het muziek te Passendale’. De volledige tekst verscheen in Het Zonneheem, het tijdschrift van De Zonnebeekse Heemvrienden. Gezien de omvang werd de publicatie gespreid over drie edities, de nummers 2, 3 en 4 van jaargang 2018.

zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon