Grote onderscheiding voor Passendaals muzikant

De muziekmaatschappij Sint-Cecilia te Passendale is vermoedelijk ontstaan rond 1860. In 1863 vinden we een eerste schriftelijk spoor in de gemeentelijke archieven waaruit blijkt dat onderwijzer Clement Vandevijver een toelage kreeg van 200 fr. (vermoedelijk als dirigent). Op 13 september 1868 was de fanfare ingeschreven voor een muzikaal verbroederingsfeest te Rumbeke, samen met Rumbeke, Roeselare, Moorslede en Izegem. Rond die periode ontstond te Passendale eveneens een tweede muziekmaatschappij: het liberaal muziek “De Verenigde Vrienden”. Beide verenigingen leefden uiteraard op voet van oorlog

Onder leiding van dirigent Jules Versavel evolueerde Sint-Cecilia Passendale rond de eeuwwisseling tot een der beste fanfares van West-Vlaanderen. Op concerten en festivals (meestal verbroederingsfeesten genoemd) ingericht door de maatschappijen rond Roeselare kaapten zij bijna altijd de dikste prijzen weg. Daarbij droegen ze zowat de mooiste uniformen van alle deelnemende fanfares.

Op 12 april 1903 had te Valenciennes in Noord-Frankrijk een groot concours plaats voor solisten zang en instrument naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de plaatselijke municipale muziekmaatschappij. Enkele Passendalenaren trokken er naar toe. In de wedstrijd voor instrumentisten-liefhebbers waren 206 deelnemers ingeschrevenen waaronder Cyriel Van Coillie van de fanfare van Passendale. Hij bespeelde een altsaxofoon en hij liet zich begeleiden op de piano door zijn beste vriend Jeroom Bouckenooghe uit Beselare. Hij behaalde een eervolle vermelding. Deze onderscheiding is nog opvallender als men bedenkt dat Van Coillie als amateur-saxofonist, nooit een noot muziek heeft geleerd in een muziekschool of academie.

zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon