Zillebeekse schepen verongelukt te Zonnebeke

Op dinsdag 16 oktober 1900 kwam de 63-jarige Zillebeekse landbouwer François Vanacker met zijn paarden en wagen een levering van goederen doen te Zonnebeke. Vooraan op de bok van de wagen had ook zijn zoon plaats genomen om een handje toe te steken. Omstreeks 11 uur in de voormiddag reed het duo terug huiswaarts, op de steenweg Menen-Ieper, langs de afzink van De Zandberg ter hoogte van het kasteel ’t Hooghe. Op dat ogenblik werden de paarden verschrikt. De lokale krant ‘Het Weekblad van Yperen en het arrondissement’, meldt dat de paarden opgeschrikt werden door het aankomen van een ‘automobile’, waarna ze de vlucht namen. Een auto in die tijd was een uiterste zeldzaamheid. Volgens het bericht bleef vader Vanacker alleen op de bok zitten omdat de zoon van de wagen was afgesprongen om de paarden te kalmeren. Toch werd François Vanacker in het tumult van de wagen geworpen en hij rolde over de kasseien. Het wiel van de wagen (op ijzeren beslag) reed over zijn hoofd en verbrijzelde zijn schedel. Het slachtoffer was op slag dood. Hij lag in een grote plas bloed. Het lijk werd naar huis overgebracht en de overlijdensaangifte gebeurde ’s anderendaags op het gemeentehuis van Zonnebeke gezien het ongeval nog net op Zonnebeeks grondgebied gebeurde.

Landbouwer François Vanacker werd geboren te Geluwe op 30 april 1837 maar al vrij vlug kwam hij met zijn ouders naar Zillebeke wonen. Het was ook te Zillebeke dat hij op 27 september 1867 in het huwelijk trad met Romanie Syryn, geboren te Esen. Het gezin telde zeven kinderen en woonde in de Schachteweidestraat (huidige hoeve Deknudt). Hij was een man van aanzien en behoorde tot de meest achtbare families van het dorp. In 1888 stelde de pastoor hem voor om lid te worden van de kerkfabriek en korte tijd later werd hij met eenparigheid van stemmen tot voorzitter van de kerkraad verkozen. Daarnaast stapte hij in de lokale politiek. Hij kwam op met de katholieke lijst van burgemeester baron de Vinck en was onmiddellijk verkozen. Als uittredend gemeenteraadslid kreeg hij met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1899, 271 stemmen achter zijn naam. Door het afsterven van schepen Joannes Lagache (+ 26/02/1899) iets eerder op het jaar, werd François Vanacker na die verkiezingen als zijn vervanger voorgedragen.

François Vanacker was een goede landbouwer en een graag geziene figuur, vriend en vertrouweling van iedereen, zeer christelijk, schrander en goede Vlaming, zorgvuldig en werkzaam, dienstvaardig, rechtschapen en vooral de armen genegen. Zijn onverwachts overlijden betekende dan ook een echte schok voor de gemeente. Ondanks marktdag te Ieper, zag het zwart van het volk op de dorpsplaats te Zillebeke bij zijn begrafenis op zaterdag 20 oktober. Met een emotionele lijkrede van burgemeester baron De Vinck werd voor eeuwig afscheid genomen van deze grote weldoener.

zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon