Voornaam bezoek aan onze deelgemeente in 1849

In april 1849 werd de liberale baron Adolphe de Vrière (°Brugge 9 april 1806 –  Laken 16 juli 1885) benoemd door de homogeen liberale regering Rogier tot gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, in opvolging van Felix de Mûelenaere. Hij was de zoon van baron Aloïs de Vrière, directeur van de belastingen en schepen te Brugge en Henriette Ysenbrandt. Adolphe studeerde rechten te Leiden en was (aanvankelijk) advocaat aan de balie van Brugge. Hij huwde met Marie-Louise de Serret, de dochter van de burgemeester van Brugge. In 1830 werd hij arrondissementscommissaris te Brugge maar vrij vlug koos hij voor een politieke carrière en werd achtereenvolgens zaakgelastigde te Saksen en Pruisen, te Kopenhagen en te Lissabon om vanaf 1847 gouverneur te worden, eerst in Namen (één jaar) en daarna in Henegouwen (acht maanden). Van april 1849 tot 9 november 1857 (tot aan zijn verkiezing als volksvertegenwoordiger) was hij gouverneur van West-Vlaanderen. Toen werd hij minister van Buitenlandse Zaken in de regering Rogier III terwijl de liberaal Benoît Vrambout hem opvolgde als gouverneur. Hij nam ontslag als minister in oktober 1861 maar werd tot minister van Staat benoemd en hij bleef volksvertegenwoordiger tot 1870.

Blijkbaar had Adolphe de Vrière zich voorgenomen alle West-Vlaamse gemeenten met een bezoek te vereren tijdens de eerste fase van zijn gouverneurschap. In elk geval, na een bezoek aan Mesen op 14 augustus 1849 kwamen’s anderendaags Geluveld, Passendale en Zonnebeke aan de beurt.

Vrij vroeg in de voormiddag stonden de gouverneur en zijn gevolg aan de gemeentegrens van Geluveld (kant Zillebeke). Het dorp was feestelijk versierd met tal van dennenboompjes, guirlandes, vlaggen, triomfbogen. Een stoet zette zich in beweging naar de markt toe onder het escorte van douaniers, gendarmen en veldwachters uit het ronde, de gemeentelijke en geestelijke overheid, de confrérie van Sint-Sebastiaan en honderden enthousiaste dorpelingen. Bij de markt aangekomen bezocht de gouverneur de kerk, de school en diverse wegenwerken. Rond 11.00u verliet de provinciehoofdman Geluveld, niet zonder eerst zijn tevredenheid uit te drukken aan burgemeester François Bruno Keingiaert de Gheluvelt voor de veelvuldige verbeteringen aan het wegenpark te Geluveld. Hij liet een zeer loyale indruk na bij de plaatselijke bevolking.

Van Geluveld trok de gouverneur naar Passendale. Daar werden ze enigszins verrast door de vroeger dan voorziene aankomst van baron de Vrière. Nog maar pas was de versiering met veel vlaggen en groen in het dorp voltooid maar het mocht gezien worden. Alle huizen van Passendale op de reisweg waren versierd. De gouverneur werd rond de middag samen met de arrondissementscommissaris verwelkomd op het gemeentehuis door de gemeentelijke administratie, die bij monde van burgemeester Charles Bayart haar waardering uitsprak voor het leuke initiatief van de gouverneur en hem bedankte voor de ruime hulp en steun van het provinciebestuur in de afgelopen moeilijke jaren. Tijdens het wederwoord van de gouverneur stelde een stoet van muzikanten, verenigingen, confréries en rijkswachters te paard zich op en samen met alle gemeenteraadsleden zette die zich weldra in beweging voor een bezoek aan het gemeentehuis, de school, de leerweefschool en de vernieuwde steenweg naar Roeselare. Herhaaldelijk sprak de gouverneur zijn bewondering uit voor de intelligente aanpak van de verantwoordelijken voor het gemeentebeleid. De vele opschriften aan de huizen waren een uitdrukking van de Passendaalse erkentelijkheid jegens de nieuwe gouverneur en zijn bestuur.

In de late namiddag bezocht de gouverneur ook Zonnebeke. De inwoners hadden met elkaar gerivaliseerd om hun huizen om ter mooist te versieren. Ook hier gaven dennenboompjes, wimpels, vlaggen, groen en triomfbogen een feestelijk uitzicht aan de dorpsstraten. De gouverneur werd opgewacht door een stoet van muzikanten, schoolkinderen, verenigingen met hun vlaggen en de geestelijke en wereldlijke overheid die hem achtereenvolgens leidden naar het gemeentehuis, de scholen, de kerk en ten slotte bij burgemeester-brouwer Joannes Franciscus Vaneecke thuis voor de erewijn. De gouverneur feliciteerde de heer burgemeester voor de degelijke administratie en beleid in de gemeente en hij dankte de bevolking voor het warme onthaal dat hem te beurt viel.

Ongetwijfeld was het bezoek van de gouverneur aan onze rustige deelgemeenten een nooit eerder gezien evenement in die tijd. Wegens de quasi afwezigheid van mobiliteit was het zeker de allereerste keer dat hoogwaardigheidsbekleders van dergelijke allure de gemeenten bezochten. De regionale weekbladen (Le Progres en Le Propagateur) hebben er dan ook uitvoerig over geschreven.

zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon