De zee werd zijn graf

De heer Fernand Delannoo, wonende te Schoten is een oud-Geluveldnaar die in de zestiger jaren beroepshalve Geluveld verliet voor het Antwerpse. Sinds zijn pensionering is hij verwoed op zoek naar zijn roots en regelmatig kom je hem tegen in de regionale archieven (Waasten, Ieper, Zonnebeke: gemeentearchief en het archief van de heemkring). Op die wijze heeft hij al een aardige stamboom bijeen geharkt. Hij is ook steunend lid van de heemkundige kring De Zonnebeekse Heemvrienden v.z.w.

Groot was zijn verbazing toen hij op reis in Canada in 1999 in de Mormonenbibliotheek van Salt Lake City ontdekte dat de Delannoo’s zich ook in Canada hadden genesteld. Er woonde ooit een Rosalie Delannoo, geboren te Geluveld op 6 augustus 1852, als dochter van landman (boerenknecht) Jan Delannoo en Roza Durnez, in Canada. Deze Rosalie Delannoo, een kantwerkster van beroep, was op 15 november 1871 (zeer jong dus) te Geluveld getrouwd met Petrus Joannes Taillieu en zij behoorde in rechte lijn tot de stamboom van Fernand. Pierre (Petrus) Taillieu werd geboren te Zonnebeke op 9 augustus 1847 als zoon van Filippus Jacobus en Pelagie Brulez. Hij was ook inwoner van Geluveld en dagloner van beroep.

Verder onderzoek wees uit dat Pierre Taillieu samen met Rosalie Delannoo op 10 april 1906 naar Canada uitweek (emigreerde). Hij was toen 58 jaar oud en met het schip “Lake Michigan” van de Red Star Line vertrok hij vanuit Antwerpen naar Winnipeg in de provincie Manitoba. Een zekere Treau de Coeli, een agent van de Canadese regering te Antwerpen, was op zoek naar werkkrachten die bereid waren de grote plas over te steken en hij had blijkbaar ook Pierre en Rosalie van die ‘kip met de gouden eieren’ kunnen overtuigen. In die jaren zijn trouwens heel wat mensen uit onze streek naar Canada (vooral mensen uit landbouwmiddens) en Amerika (eerder arbeiders) geëmigreerd. Pierre en Rosalie maakten de overtocht met een ‘kapitaal’ van 160 fr. (men mocht met niet minder dan 50 fr. vertrekken).

Niet alleen Pierre en Rosalie trokken naar Canada maar ook hun zonen Jules Lodewijk, geboren te Geluveld op 13 mei 1872 en Cyriel, geboren te Zandvoorde op 27 maart 1874 en gehuwd te Beselare op 6 april 1901 met Sophie Vandenbussche, geboren te Beselare op 13 april 1879. Zij vaarden af met hetzelfde schip, net als de 42-jarige Zonnebeekse landbouwer Wannes Roselle, die naar dezelfde bestemming vertrok. Hij was wel ‘rijk’ want hij had 1.210 fr. op zak.

Op 12 juli 1913, ruim vier jaar later, is Pierre Taillieu overleden. Hij overleed niet in Canada of in onze regio maar op het schip “Barcelone” toen hij naar België terugkwam. De zee werd zijn graf. Het is niet duidelijk of Pierre en Rosalie definitief naar België terugkwamen of slechts op reis waren want ze zullen in die vier jaar Canada wel een aardige cent verdiend hebben. Fernand weet vandaag ook nog steeds niet waar en wanneer de weduwe, Rosalie Delannoo, overleed. Vast staat wel dat haar zonen Jules en Cyriel in Canada bleven en sindsdien is een aardige clan Taillieu’s te vinden in (Manitoba) Canada.

Ter Zalige Gedachtenis van Petrus Taillieu, overleden op Zee, den 12 Juli 1913.
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon