Ik heb schulden

Heb je geldproblemen, moeilijkheden met je budget of schulden? Wil je advies over je financiële situatie en heb je nood aan begeleiding? Krijg je een onverwachte factuur die je niet kan betalen, lukt het niet om een afbetalingsplan te krijgen of durf je geen contact opnemen met een schuldeiser?

Schuldhulpverlening is er voor iedereen van wie het maandelijkse (gezins)inkomen kleiner is dan de maandelijkse uitgaven. Neem contact op met onze sociale dienst.

Bemiddeling

Bij een beperkte schuldenlast kan een éénmalige bemiddeling volstaan.

Een maatschappelijk werker onderhandelt met de schuldeiser(s) om een gepaste afbetalingsregeling te treffen. Jijzelf staat in voor de uitvoering van de afbetalingen.


Budgetbegeleiding

Bij budgetbegeleiding biedt je maatschappelijk werker ondersteuning bij het beheer van je geldzaken.

Al je inkomsten en uitgaven worden in kaart gebracht en in een budgetplan gegoten. Via dit plan kan je dan samen met je maatschappelijk werker tot een bestedingspatroon komen waarbij het tijdig lukt om al je vaste kosten en eventuele maandelijkse afbetalingen te betalen.

Je staat zelf in voor de uitvoering van de (af)betalingen. Op geregelde tijdstippen kom je samen met je maatschappelijk werker om te evalueren.


Budgetbeheer

Bij budgetbeheer neemt je maatschappelijk werker het geldbeheer tijdelijk van je over. Hiervoor worden er rekeningen geopend bij de sociale dienst. Het is dus belangrijk dat je voldoende motivatie hebt om je eigen inkomsten (en uitgaven) over te dragen aan een maatschappelijk werker.

Je maatschappelijk werker volgt de (af)betalingen van je vaste kosten en schulden op. Jijzelf krijgt wekelijks leefgeld op een afnamerekening.

Op geregelde tijdstippen bezorgt je maatschappelijk werker een overzicht van de betalingen die zijn gebeurd.


Schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling kan een oplossing zijn voor personen bij wie de afbetaling van de schulden niet meer mogelijk is. Als er teveel schuldeisers zijn of een te beperkt inkomen, kan het soms onmogelijk zijn om tot een aanvaardbaar afbetalingsplan te komen.

Onze sociale dienst is erkend als instelling voor schuldbemiddeling (erkenningsnummer: 14AB/74/99042). Je maatschappelijk werker kan je dus wegwijs maken in de procedure van een collectieve schuldenregeling. Dit is een gerechtelijke procedure. Hij of zij kan je bijstaan bij het opstellen van een aanvraag (verzoekschrift) voor de arbeidsrechtbank of kan je doorverwijzen naar een advocaat.

Zo’n schuldenregeling loopt over een vastgelegde periode en kan dus enige tijd duren. Dit vraag een groot engagement.


Sociale dienst
Langemarkstraat 10
8980 Zonnebeke

Laatste update: 13 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon