Woning verhuren via het sociaal verhuurkantoor

De gemeente Zonnebeke is aangesloten bij Sociaal Verhuurkantoor Woonsleutel (SVK). Het SVK huurt woningen op de private huurmarkt om deze onder te verhuren aan huurders met een laag inkomen.

Dit zijn enkele voordelen als je je huurwoning wil verhuren via het SVK:

  • Je bent zeker van je maandelijkse huurinkomsten. Het SVK betaalt de huur altijd én stipt. Ook als de woning niet verhuurd is, ook als de onderhuurder niet betaald heeft.
  • Je kunt genieten van extra premies bij aanpassingen/werkzaamheden aan je woning.
  • Het SVK staat garant dat het huis in een goede staat wordt teruggegeven. Het SVK ziet toe op het onderhoud van de woning en brengt deze in dezelfde staat op het einde van de overeenkomst, rekening houdend uiteraard met de normale slijtage.
  • Het SVK volgt ook nauwgezet de huurdersverplichtingen op: het verzekert de woning tegen brand en andere schade, onderhoudt de verwarmingsketel…
  • Het SVK neemt alle administratieve beslommeringen op zich: het zoekt een onderhuurder, maakt de huurcontracten op, zorgt voor een plaatsbeschrijving…
  • Het SVK neemt de begeleiding van de huurder op, als dit nodig is.

Een sociaal verhuurkantoor biedt je als eigenaar stevige voordelen. In ruil hiervoor vraagt het SVK:

  • Een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs.
  • Een woning die voldoet aan de Vlaamse kwaliteitsnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit).
  • Een huurcontract met een redelijke woonzekerheid voor de huurder.

Een SVK vraagt géén commissieloon. De werkingskosten van een SVK worden immers gedragen door de Vlaamse overheid.

Meer info bij de woondienst of op svkwoonsleutel.be.

Contact

Woondienst
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 12 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon