Dagorde

De voorzitter verzoekt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting bijeen te komen op maandag 20 november 2017 om 19.30 uur in de schepenzaal van het gemeentehuis te Zonnebeke.

DAGORDE

Openbare Zitting

1. Goedkeuring notulen openbare zitting dd. 16 oktober 2017
2. Goedkeuren aanpassing van het meerjarenplan
3. Goedkeuring van het budgetwijziging 2017 01
4. Vaststellen selectiecommissie selectie  administratief medewerker sociale dienst
5. Vaststellen selectiecommissie selectie medewerkers thuiszorgdiensten
6. Ondersteuning week van de derde leeftijd in het WZC van Zonnebeke en Passendale.
7. Maandelijks overzicht van de uitgaven en de ontvangsten, kennisgeving

Geheime Zitting

8. Goedkeuring notulen geheime zitting dd. 16 oktober 2017
9. Sociale dienst: dossiers individuele hulpverlening
10. Sociale dienst: mededelingen
11. Goedkeuren kandidaturen selectie administratief medewerker sociale dienst
12. Goedkeuren kandidaturen selectie  medewerkers thuiszorgdiensten
13. OCMW-personeel, maandelijks overzicht van de besluiten van de secretaris in het kader van de raadsbeslissing van 22.06.09 en 26.10.09 met betrekking tot de omschrijving dagelijks personeelsbeheer, kennisgeving