Aanvragen individuele dienstverlening

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt binnen de 30 dagen na een aanvraag tot individuele dienstverlening een beslissing.

De beslissing inzake individuele hulpverlening wordt aangetekend of tegen ontvangstbewijs schriftelijk meegedeeld binnen de acht dagen vanaf de datum van beslissing.

Beroep kan worden ingesteld tegen een beslissing van het OCMW of wanneer het OCMW heeft nagelaten om binnen de vereiste termijn van 30 dagen een beslissing te nemen, bij de arbeidsrechtbank te Ieper.

Het beroep moet (aangetekend) ingesteld worden binnen de drie maanden te rekenen:

  • Hetzij vanaf de datum van afgifte ter post van de aangetekende brief waarmee de beslissing wordt meegedeeld.
  • Hetzij vanaf de datum van het ontvangstbewijs van de beslissing.
  • Hetzij vanaf de datum van het verstrijken van 30 dagen waarop het OCMW naliet een beslissing te nemen.