Financiële hulpverlening

Voor wie:

Personen die zich in financiële moeilijkheden bevinden doordat ze:

  • Over geen of over een beperkt inkomen beschikken.
  • En/of onder een zware schuldenlast gebukt gaan.

Voornaamste vormen van financiële hulpverlening:

  • Leefloon:

Het OCMW kan onder bepaalde voorwaarden een minimumuitkering toekennen aan personen die over geen of onvoldoende inkomsten beschikken. Zie ook Recht op maatschappelijke integratie.

  • Steunbarema:

Bovenop het leefloon kan het OCMW aanvullende financiële steun verlenen onder de vorm van een huurtoelage, brandstoftoelage, vakantietoelage of tussenkomst in oplegkosten medicatie.

  • Voorschotten op sociale uitkeringen:

Personen die recht hebben op een sociale uitkering (bijvoorbeeld pensioen, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, kinderbijslag, studietoelage...), maar waarvan de uitbetaling door omstandigheden vertraging oploopt, kunnen via het OCMW hierop voorschotten uitbetaald krijgen. Het OCMW vordert de toegekende voorschotten achteraf terug bij de bevoegde uitbetalingsinstelling.

  • Eenmalige dringende steun:

Het OCMW kan per individuele beslissing een financiële tussenkomst verlenen om tegemoet te komen aan bepaalde noodsituaties (bijvoorbeeld uithuiszetting, afsluiting toevoer gas en elektriciteit...). Deze steun is in principe terugvorderbaar.

  • Tussenkomst in mutualiteitsbijddrage:

FinHVHet OCMW stelt mensen in regel met de ziekte- en invaliditeitsverzekering en kan zo nodig tussenkomen in mutualiteitsbijdragen.

  • Tussenkomst in huurwaarborg:

Het OCMW kan een huurwaarborg voorzien ten aanzien van personen die over onvoldoende financiële reserve beschikken om de waarborg van hun nieuwe woning te betalen. Deze tussenkomst is eveneens terugvorderbaar.

Het OCMW verzekert de verblijfskosten in een woon- en zorgcentrum ten aanzien van diegenen die over onvoldoende inkomsten en spaarreserve beschikken.