Gratis juridisch advies

Plots kan je terechtkomen in een situatie waarin juridisch advies nuttig kan zijn. Wist je trouwens dat iedereen recht heeft op juridische bijstand? Daarom kunnen inwoners gratis juridisch advies inwinnen bij onze sociale dienst.

Wat houdt het juridisch advies juist in?
Een jurist geeft een eerste antwoord op je juridische vragen. Je krijgt bijvoorbeeld informatie over (ver) huurproblemen, het verloop van een gerechtelijke procedure, hoe je beroep kunt aantekenen tegen een beslissing, echtscheidingsgeschillen, onderhoudsgeld, erfenisrecht, beslag op je loon en ga zo maar verder.
Indien nodig kan de jurist je ook doorverwijzen naar de juiste dienst die je zal verder helpen, bijvoorbeeld naar een notaris, vakbond of advocaat.

Hoe gaat het in zijn werk?
Het gaat om een eerste advies en bijstand. De bedoeling is dat je een beeld krijgt van je rechten en plichten. Elke eerste woensdag van de maand kan je langskomen op het gemeentehuis tussen 16.30 en 18 uur . Maak je afspraak via 051 48 01 10 of socialedienst@zonnebeke.be. Neem alle documenten mee die met je probleem te maken hebben. Zoals eerder aangegeven, is het advies volledig gratis.