Huisvesting

HuisvestingDe sociale dienst van het OCMW helpt bij het zoeken naar een geschikte huurwoning en bij een aanvraag voor een sociale woning, dit in nauwe samenwerking met de woondienst van de gemeente. Bij dakloosheid kan hulp geboden worden bij herhuisvesting.

Voor wie:

Iedereen met huurproblemen of huisvestingsproblemen.

Wat:

  • OCMW Zonnebeke participeert binnen het regionaal sociaal verhuurkantoor Woonsleutel van waaruit woningen worden gerenoveerd en verhuurd.
  • Wij zijn aangesloten bij de huurdersbond, een vzw die de huurdersbelangen verdedigt.
  • Wij worden automatisch op de hoogte gebracht van de namen van mensen aan wie een vordering tot uithuiszetting of een vonnis met een bevel tot uithuiszetting wordt betekend. In deze situatie bemiddelen wij waar mogelijk en bieden hulp op de meest aangepaste wijze.
  • Waar mogelijk wordt doorverwezen naar en bemiddeld met onthaaltehuizen.
  • In geval van onmiddellijke nood aan huisvesting beschikt OCMW Zonnebeke over enkele doorgangswoningen. Deze woningen worden in afwachting van het vinden van een bestendige oplossing, ter beschikking gesteld voor een maximale periode van vier maanden.

Verder ook nog:

Contactpersonen:

Maatschappelijk werker Loes Vroman 051 48 06 10
loes.vroman@zonnebeke.be
Maatschappelijk werker Lindsy Brackez

 

051 48 06 11
lindsy.brackez@zonnebeke.be