LAC

Lokale Adviescommissie Elektriciteit - Gas - Water

Doel LAC:

Iedereen heeft recht op een ononderbroken en minimale levering van elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik. Elektriciteit, aardgas en water mogen enkel nog in hoogst uitzonderlijke gevallen worden afgesloten. Daarvoor is de Lokale Adviescommissie (kortweg LAC) in het leven geroepen. De leveranciers Fluvius of De Watergroep kunnen in bepaalde gevallen advies vragen aan die commissie over de afsluiting van elektriciteit, aardgas of water bij een klant. Binnen deze commissie is het de bedoeling dat men met alle betrokken partijen een oplossing vindt.

Top

Samenstelling LAC:

Het LAC zetelt binnen alle OCMW's en bestaat uit volgende leden: de voorzitter van het OCMW, een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW, een administratief medewerker van het OCMW  en een vertegenwoordiger van Fluvius of De Watergroep. De commissie komt samen rond klanten die moeilijkheden hebben bij het betalen van voorschotfacturen of afrekeningen. Het LAC komt samen op vraag van de leverancier of op vraag van de klant.

Top

Werking LAC:

De cliënt die wordt uitgenodigd om op de LAC zitting aanwezig te zijn, heeft er alle belang bij om in te gaan op de uitnodiging en eventueel vooraf contact op te nemen met de sociale dienst om te bemiddelen. Tijdens de vergadering wordt de situatie van de verbruiker besproken en geeft men een advies omtrent afbetalingsplannen, afsluiting of eventuele heraansluiting. Enkel wanneer het LAC haar unaniem akkoord geeft, kan er overgegaan worden tot afsluiting. Het advies wordt bij consensus genomen: indien er geen overeenstemming is, wordt de beslissing genomen in het voordeel van de verbruiker.

Top

Wat is een budgetmeter?

Er bestaat zowel een budgetmeter voor elektriciteit als voor aardgas. Het systeem werkt met een betaalkaart die de klant eerst voor een bepaald bedrag moet opladen. Hij kan dan voor het opgeladen bedrag energie verbruiken.

Top

Wanneer wordt de budgetmeter geplaatst?

Huishoudelijke klanten die door hun commerciële energieleverancier worden opgezegd en geen andere leverancier vinden, komen bij Fluvius (= distibutienetbeheerder) terecht. De distributienetbeheerder kan dan als sociale leverancier optreden. Hiermee wordt voorkomen dat de klant plots zonder energie valt. Indien de klant de facturen van zijn netbeheerder niet correct betaalt en in gebreke wordt gesteld, zal de netbeheerder een budgetmeter plaatsen. Als de sociale leverancier een budgetmeter wil plaatsen bij de klant maar geen toegang krijgt tot de woning, kan deze een procedure opstarten tot afsluiting van de energietoevoer naar de betrokken klant via de Lokale Adviescommissie.

Top

Hoe werkt de budgetmeter?

De klant kan elektriciteit of aardgas verbruiken tot het opgeladen bedrag opgebruikt is. Daarna kan men nog overschakelen op een noodkrediet van €50 voor elektriciteit en €70 voor aardgas. De budgetmeter geeft duidelijk aan dat men het noodkrediet aan het gebruiken is. Na het verbruik van het noodkrediet voor elektriciteit valt men terug op een minimale levering van 10 ampère. Als het noodkrediet voor gas opgebruikt is en de kaart niet opnieuw opgeladen wordt, dan valt de gastoevoer volledig uit. Sinds 1 december 2010 kan men beroep doen op een minimale levering voor aardgas tijdens de wintermaanden (in principe van 1 november tot 1 april). Voor de aanvraag van deze minimale levering kan men terecht bij het plaatselijk OCMW.

Top

Schuldafbouw via de budgetmeter?

Het noodkrediet en de 10 ampère zijn niet gratis. Deze schulden worden terugbetaald via nieuwe opladingen van de budgetmeterkaart. Voor schulden opgebouwd bij de sociale leverancier vóór de plaatsing van een budgetmeter, kan in bepaalde omstandigheden die schuld in de budgetmeter worden ingebouwd.

Top

Waar opladen?

De budgetmeterkaart kan worden opgeladen bij het OCMW tijdens de kantooruren of bij het klantenkantoor van Fluvius.

Top

Contactpersonen:

Maatschappelijk werker Cindy Claerebout 051 48 01 15
cindy.claerebout@zonnebeke.be

Top