Niet-financiële hulpverlening

Voor wie:

Iedere bewoner uit onze gemeente die kleine vragen of grote problemen heeft.

AdmHV

Voornaamste vormen van niet-financiële hulp:

  • Het geven van informatie:

Een antwoord op heel concrete vragen, inlichtingen verschaffen omtrent briefwisseling, sociale instellingen en voorzieningen, verstrekken van folders en brochures...

  • Advies:

Raadgeving bij het nemen van beslissingen.

  • Administratieve hulpverlening:

Wij helpen je bij het invullen van allerhande formulieren en bij de aanvraag van sociale voordelen (verminderingen of vrijstellingen).

  • Doorverwijzing:

Indien je beter kan worden geholpen door een meer gespecialiseerde dienst, maken wij je wegwijs in de bestaande diensten en maken we voor jou de nodige afspraken.

  • Psycho-sociale begeleiding:

Soms volstaat één enkel gesprek, soms is er nood aan meerdere contacten, langere gesprekken en intensieve begeleiding: het doorbreken van de eenzaamheid na het overlijden van de partner, opnieuw op eigen benen staan na een echtscheiding...