Thuiszorg

Bejaarden of personen met een beperking die nog een tijdje thuis willen wonen maar niet langer in staat zijn om hun huis zelf te onderhouden, kunnen beroep doen op de huishoudelijke hulp met dienstencheques en op de klusjesdienst van het OCMW. De huishoudelijke hulp met dienstencheques is er niet alleen voor bejaarden of personen met een beperking. Elke inwoner van Zonnebeke kan beroep doen op deze hulp.

Klusjesdienst

Voor wie:

De klusjesdienst richt zich tot senioren (+ 65 jaar), tot cliënten van het OCMW en tot personen met medische problemen. Medische problemen dienen wel aangetoond te worden met één van onderstaande documenten:

Attest van de Federale Overheidsdienst van minstens 9 punten of 6 6% invaliditeit.
Attest van de mutualiteit van 66 % invaliditeit.
Attest van een specialist waaruit blijkt dat het klusje (voorlopig) niet zelf kan uitgevoerd worden.

Wat:

Eenmalige of terugkerende karweitjes die geen vakkennis vereisen, gaande van kleine herstellingen tot grasmaaien en het omspitten van de tuin. De klusjes zijn beperkt in omvang en tijd. Voor grote herstellingen en werken wordt verwezen naar de lokale zelfstandigen.

Zie reglement pag. 5

Tarieven:

De prijs van de klusjesdienst wordt bepaald afhankelijk van de categorie waartoe je behoort:

Categorie 1: Personen die cliënt zijn van het OCMW: 12 euro
Categorie 2: Personen die recht openen op verhoogde tegemoetkoming: 16 euro
Categorie 3: Senioren vanaf 65 jaar: 24 euro
Categorie 4: Senioren vanaf 80 jaar: 20 euro
Categorie 5: Personen met een beperking (min. 66 % invalide): 24 euro
Categorie 6: Personen met medisch attest van arts specialist: 24 euro

Indien er gebruik wordt gemaakt van machines die werken op benzine wordt er een bijkomende tarief aangerekend van 5 euro/uur. Voorbeelden: grasmachine; haagschaar;…

Indien er gebruik wordt gemaakt van de motoculteur wordt een bijkomend tarief aangerekend van 8 euro/uur.

Betaling van de factuur gebeurt bij voorkeur per domiciliëring.

Reglement:

Lees hier het reglement van de klusjesdienst.

Contactpersonen:

Maatschappelijk werker Loes Vroman 051 48 06 10
loes.vroman@zonnebeke.be
Administratief medewerker thuisdienstverlening Annemie Knockaert 051 68 03 92
annemie.knockaert@zonnebeke.be


Top

Huishoudelijke hulp met dienstencheques


Voor wie:

Deze dienstverlening wordt aangeboden aan elke inwoner uit Zonnebeke, ongeacht leeftijd, inkomen of zorgbehoevendheid.

HHDCWat:

Wekelijkse hulp in het huishouden zoals poetsen, koken, wassen, strijken of  boodschappen doen.

Tarieven:

Betaling gebeurt met dienstencheques. Deze zijn fiscaal aftrekbaar.

  • Dienstencheque: 9 euro per uur.

Reglement:

Contactpersonen:

Maatschappelijk werker Lindsy Brackez 051 48 06 11
lindsy.brackez@zonnebeke.be
Administratief medewerker thuisdienstverlening Annemie Knockaert 051 48 01 10
annemie.knockaert@zonnebeke.be


Top