Thuiszorg

Bejaarden of personen met een beperking die nog een tijdje thuis willen wonen maar niet langer in staat zijn om hun huis zelf te onderhouden, kunnen beroep doen op de huishoudelijke hulp met dienstencheques en op de klusjesdienst van het OCMW. De huishoudelijke hulp met dienstencheques is er niet alleen voor bejaarden of personen met een beperking. Elke inwoner van Zonnebeke kan beroep doen op deze hulp.

 

Klusjesdienst


Voor wie:

De klusjesdienst richt zich tot senioren (+65 jaar), tot cliënten van het OCMW en tot personen met medische problemen. Medische problemen dienen wel aangetoond te worden met één van onderstaande documenten:

 • Attest van de Federale Overheidsdienst van minstens 9 punten of 66% invaliditeit.
 • Attest van de mutualiteit van 66% invaliditeit.
 • Attest van een specialist waaruit blijkt dat het klusje (voorlopig) niet zelf kan uitgevoerd worden.

Wat:

Eenmalige of terugkerende karweitjes die geen vakkennis vereisen, gaande van kleine herstellingen tot grasmaaien en het omspitten van de tuin. De klusjes zijn beperkt in omvang en tijd. Voor grote herstellingen en werken wordt verwezen naar de lokale zelfstandigen.

 • Klein tuinonderhoud (maximum 1 dag werk), bijvoorbeeld planten, snoeiwerk, onkruid wieden, besproeien, ontmossen, rakelen, bemesten...
 • Snoeien van hagen (maximum 1 dag werk, inclusief afval opruimen en naar recyclagepark brengen).
 • Restklusjes (maximum 4 uren): gras afrijden (periodiek), spitten, afwassen van plafonds en hoge muren (maximum oppervlakte: 20m²), rolluiken afwassen, opruimwerken (maximum 1 keer de inhoud van de aanhangwagen), herstellingen, ruimen van sneeuw, schilder- en behangwerk (maximum 2 dagen werk en enkel uit te voeren in de winterperiode).

Tarieven:

De prijs van de klusjesdienst wordt bepaald afhankelijk van de categorie waartoe je behoort:

 • Categorie 1: OCMW cliënten: €7,50/uur.
 • Categorie 2: personen met het recht op verhoogde tegemoetkoming/OMNIO-statuut, met insluiting van alle gezinsleden: €7,50/uur.
 • Categorie 3: personen die niet tot categorie 1 en 2 behoren: €12/uur.
 • Personen met een onroerend goed in volle eigendom, in vruchtgebruik of met bewoningsrecht waarvan het kadastraal inkomen meer dan 750 is (cumul huis, bouwland, weiland) betalen €12/uur (geldt voor catergorie 1 en 2).
 • Gebruik motoculteur: €6,50/uur extra.
 • Gebruik grasmachine: €2,50/uur extra.
 • Kalk en meststof/kg wordt verrekend volgens het dagtarief.

Betaling van de factuur gebeurt bij voorkeur per domiciliëring.

Reglement:

Lees hier het reglement van de klusjesdienst.

Contactpersonen:

Maatschappelijk werker Lindsy Brackez T 051 48 06 11
lindsy.brackez@ocmwzonnebeke.be
Administratief medewerker thuisdienstverlening Annemie Knockaert T 051 48 01 10
annemie.knockaert@ocmwzonnebeke.be


Top

Huishoudelijke hulp met dienstencheques


Voor wie:

Deze dienstverlening wordt aangeboden aan elke inwoner uit Zonnebeke, ongeacht leeftijd, inkomen of zorgbehoevendheid.

HHDCWat:

Wekelijkse hulp in het huishouden zoals poetsen, koken, wassen, strijken of  boodschappen doen.

Tarieven:

Betaling gebeurt met dienstencheques. Deze zijn fiscaal aftrekbaar.

 • Dienstencheque: €9/uur.

Reglement en folder:

Lees hier het reglement  van de huishoudelijke hulp met dienstencheques.

Contactpersonen:

Maatschappelijk werker Lindsy Brackez T 051 48 06 11
lindsy.brackez@ocmwzonnebeke.be
Administratief medewerker thuisdienstverlening Annemie Knockaert T 051 48 01 10
annemie.knockaert@ocmwzonnebeke.be


Top