Tussenkomsten in verblijfskosten in een woon- en zorgcentrum

Voor wie:

Mensen die verblijven in een woon- en zorgcentrum en die niet zelf kunnen instaan oor de betaling van de verblijfskosten, noch met hun maandelijks inkomen, noch met hun spaargeld.

Top

Tussenkomst OCMW:

Het volledige inkomen van de woon- en zorgcentrumbewoner wordt aangewend voor de betaling van onder meer de verblijfskosten, de hospitalisatiekosten, de mutualiteitsbijdrage en de hospitalisatieverzekering, opleg dokters- en medicatiekosten en de personenbelasting.

Het verschil wordt betaald door het OCMW. Bovenop deze tussenkomst heeft de begunstigde recht op maandelijks zakgeld van €75 (niet-geïndexeerd bedrag). Dit zakgeld kan hij of zij besteden, naar vrije keuze, om te voorzien in zijn of haar persoonlijke behoeften.

Top

Voorwaarden tot tussenkomst:

  • Het maandelijks inkomen is ontoereikend om het verblijf in het woon- en zorgcentrum te bekostigen.
  • De bejaarde beschikt over maximaal €3.750 spaargeld. Indien het een bejaard echtpaar betreft, maximaal €6.250.
  • Er wordt rekening gehouden met bezit van onroerende goederen of de vervreemding ervan gedurende de voorbije 10 jaar.
  • De tussenkomst kan zowel gebeuren bij opname in het woon- en zorgcentrum als in de loop van het verblijf.

Top

Terugvordering:

  • Indien er onroerend(e) goed(eren) is (zijn), wordt er hierop een hypotheek genomen door het OCMW. Bij verkoop van de woning wordt de genoten tussenkomst teruggevorderd.
  • Indien wordt vastgesteld dat de bejaarde een onjuiste inlichting inzake spaargeld verschafte, kan het OCMW de tussenkomsten van de voorbije vijf jaar volledig terugvorderen.
  • Kosten van de maatschappelijke dienstverlening ingevolge tussenkomst in verblijfskosten in een woon- en zorgcentrum worden niet verhaald op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde.

Top

Contactpersoon:

Maatschappelijk werker Lindsy Brackez 051 48 06 11
lindsy.brackez@zonnebeke.be

Top