Dienstomschrijving PWA

Het PWA biedt werklozen de kans om opnieuw actief te zijn en zo uit hun werkloosheidsisolement te treden. De werkloze kan maandelijks wat bijverdienen en voor de persoon die een beroep doet op een PWA-werker is deze uitgave meestal fiscaal aftrekbaar.

 

Wie kan een beroep doen op het PWA?

Elke privé-persoon. Daarnaast kunnen ook gemeenten, VZW ’s en andere niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven uit de land-en tuinbouwsector een beroep doen op het PWA.

Top

Welke activiteiten kunnen via het PWA uitgevoerd worden?

We geven je alvast een voorproefje: kinderopvang, tuinonderhoud...
Een gevarieerd aanbod, al stap je best even binnen op het kantoor om kennis te maken met de volledige lijst. Je kan deze ook hier nalezen.
Opgelet: in Zonnebeke zijn minder activiteiten toegelaten dan in sommige andere gemeenten.

1. Activiteiten ten behoeve van de natuurlijke personen:

 • Thuishulp met huishoudelijk karakter; taken die betrekking hebben op het huishouden en die normaal door de gebruiker zelf uitgevoerd worden, zoals bewaken en verzorgen van dieren tijdens de afwezigheid van de eigenaars (bv. tijdens de vakantie) indien er plaatselijk geen dierenasiel is.
 • Hulp voor het klein onderhoud; courante taken die normaal door de gebruiker kunnen uitgevoerd worden, zoals:
  • Ruimen van sneeuw of bladeren.
  • Opkuisen en onderhouden van bloemperken.
  • Maaien van grasperken.
  • Spitten, zaaien en planten in de moestuin.
 • Hulp voor de bewaking of de begeleiding van kinderen:
  • Kinderopvang ten huize van de ouders.
  • Inhaallessen.
  • Begeleiden van kinderen naar ontspannings-, sport-, culturele of schoolactiviteiten.
 • Bewaking of begeleiding van zieken:
  • Oppas van zieken of gehandicapten (bv. tijdens een korte afwezigheid van gezinsleden).
  • Vergezellen van zieken of gehandicapten bij een doktersraadpleging.
  • Boodschappen doen voor deze persoon.
 • Hulp voor het verrichten van administratieve formaliteiten:
  • Vergezellen van een persoon naar een gemeentelijke dienst (bv. voor een pensioenaanvraag).
 • Poetsen van grafzerken.
 • Opmerkingen:

  • Het betreft activiteiten die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden door het gewone arbeidscircuit.
  • De plaats van tewerkstelling moet in België gelegen zijn.
  • Gevaarlijke werken (bewaking van goederen, kleine dakwerken…) mogen niet verricht worden.
  • De activiteit moet uitgeoefend worden op een wijze die niet strijdig is met de algemene beschermingswetten inzake arbeidsduur, nachtarbeid… (meer uitleg hieromtrent is opgenomen in de R.V.A. - onderrichting betreffende de toegestane activiteiten).
  • De notie “hulp” impliceert dat de werkloze de natuurlijke persoon bijstaat. De uitoefening van het eigen huishouden in het kader van de PWA-regeling is dus niet mogelijk.

2. Activiteiten ten behoeve van niet-commerciële verenigingen:

Taken die door hun aard of door hun occasioneel karakter gewoonlijk verricht worden door vrijwilligers, inzonderheid de activiteiten van personen die hulp verlenen ter gelegenheid van sociale, culturele, sportieve, caritatieve of levensbeschouwelijke manifestaties.

Voor dit type begunstigden zullen slechts de taken die bijdragen tot de verwezenlijking van hun maatschappelijk doel, aanvaard worden. Hierbij moet vermeden worden dat activiteiten van dagelijks beheer toevertrouwd worden aan werklozen die in het raam van een PWA werken.  

Algemeen: 

 • Op orde plaatsen en opruimen voor en na een activiteit.
 • Hulp onder de vorm van handarbeid bij de realisatie van specifieke activiteiten (jaarmarkten, tentoonstellingen of feesten).
 • Onthaal, parkingtoezicht, maken van decors, hulp bij licht- en klankregie (bv. bij een voorstelling).
 • Vergezellen van personen naar activiteiten (jeugdbeweging op bivak, jonge spelers naar een wedstrijd).
 • Realisatie en begeleiding van en toezicht op vakantieactiviteiten voor jongeren (sportkampen, spelnamiddagen, speelpleinen…).
 • Begeleiding bij en initiatie in bepaalde hobby’s of sporten (sporttrainingen, muzieklessen, tekenlessen, handvaardigheid, toneelregie, alle andere vrijetijdsactiviteiten).
 • Vormingsactiviteiten door verenigingen (taalcursussen, inhaallessen, huistaaklessen).
 • Administratieve hulp bij realisatie van uitzonderlijke activiteiten (tentoonstellingen, feesten).
 • Typen van documenten in geval van overbelasting of uitzonderlijke activiteiten.
 • Maaien van grasperken beperkt tot 100 m².
 • Ruimen van sneeuw en bladeren.
 • Inventaris van panden met een historisch of esthetisch belang.
 • Hulp bij het bedelen van warme maaltijden aan kansarmen.
 • Meewerken bij het opvangen van personen zonder vaste verblijfplaats, vooral tijdens de winter.
 • Hulp aan verenigingen die de tewerkstelling bevorderen.
 • Inzamelen en sorteren van kleren, meubelen, voedsel voor een humanitaire of liefdadigheidsvereniging.

Voor de sportverenigingen:

 • Alle voornoemde activiteiten.
 • Maaien van sportterreinen.
 • Herschilderen van sportterreinen, aanbrengen van grondmarkeringen.
 • Onderhoud van kleedkamers en sportinstallaties.
 • Steward die toeziet op het ordelijk verloop van sportwedstrijden.

3. Activiteiten ten behoeve van onderwijsinstellingen:

Taken die door hun aard of door hun occasioneel karakter gewoonlijk verricht worden door vrijwilligers, inzonderheid de activiteiten van personen die hulp verlenen ter gelegenheid van sociale, culturele, sportieve, caritatieve of levensbeschouwelijke manifestaties.

Voorbeelden:

 • Oppas of begeleiding van kinderen bij of naar ontspanningsmogelijkheden.
 • Animatie, buitenschoolse activiteiten.
 • Begeleiden van kinderen naar inhaallessen.
 • Voor- en naschoolse opvang van kinderen mits voorlegging aan de beheerraad.
 • Toezicht op of vergezellen van kinderen bij of naar extra-muros activiteiten (sportnamiddagen, filmvoorstellingen, museumbezoek…).
 • Hulp bij ophalen van kinderen met een schoolbus.
 • Administratieve hulp wegens de organisatie van open-deurdagen, tentoonstellingen, feesten, conferenties…
 • Hulp in het kader van ouderverenigingen.
 • Hulp bij activiteiten die een sterke individuele begeleiding veronderstellen.
 • Kleine herstellingen die rechtstreeks met de kind-activiteiten te maken hebben (speeltuigen, didactisch materiaal, zandbak…).
 • De activiteiten die verricht mogen worden ten bate van niet-commerciële verenigingen.

 4. Activiteiten ten behoeve van de land- en tuinbouwer:

Tuinbouw:

 • Groententeelt (met uitsluiting van de champignonteelt).
 • Fruitteelt.
 • Bloemen- en sierplantenteelt.
 • Boomkwekerij.
 • Teelt van tuinbouwzaden.

Landbouw: 

 • Zaaien en planten.
 • Onkruid wieden.
 • Oogsten of van de weide weghalen van landbouwopbrengsten.

5. Activiteiten ten behoeve van gemeente en OCMW:

 • Uitzonderlijke werken die noodzakelijk zijn ten gevolge van slechte weersomstandigheden.
 • Regelen van verkeer aan scholen.
 • Leegmaken van papierbakken op de openbare weg.
 • Opkuisen van verwaarloosde wijken.
 • Opsporen van verlaten panden en identificatie van de eigenaars.
 • Inventaris van panden met een hisorisch of esthetisch belang.
 • Deelname aan uitzonderlijke archiefwerkzaamheden.
 • Hulp bij het bedelen van warme maaltijden.
 • Meewerken bij het opvangen van personen zonder vaste verblijfplaats.
 • Punctuele hulp aan de gemeentelijke tewerkstellingsdiensten.
 • Thuishulp voor kansarmen, ten laste van de gemeente, naar analogie met de werkzaamheden voor privé-personen.
 • Gelegenheidshulp voor gemeentelijke bibliotheken.
 • Punctuele hulp bij organisatie van kermissen.
 • Taken in het kader van de integratie van jongeren in het algemeen of van migranten.
 • Occasioneel vertaalwerk in de gemeentelijke lokalen.
 • Vorming of initiatie van de werklozen tot een goede uitvoering van de hoger beschreven taken.
 • Ruimen van sneeuw en bladeren.
 • Poetsen van grafzerken.

Top

Hoe ga je te werk?

Activiteiten laten uitvoeren door een PWA-kracht is makkelijk en eenvoudig. Je vraagt gewoon een gebruikersformulier aan bij het PWA. Hierin beschrijf je welke activiteiten je wil laten verrichten. Het PWA bericht jou dan zo snel mogelijk of je aanvraag is goedgekeurd. Of je gaat naar het kantoor en vult samen het inschrijvingsformulier in. Eenmaal je een goedkeuring gekregen hebt, blijft ze één jaar geldig en dit kost €7,44.

Top

Wie komt bij jou de activiteiten verrichten? Wie komt in aanmerking om PWA-werk te doen?

De PWA-krachten zijn personen die 2 jaar of meer werkloos zijn als ze minder dan 45 jaar zijn, vanaf 45 jaar moet men slechts 6 maanden werkloos zijn of personen die een leefloon ontvangen. Ben je het niet zeker, spring dan even binnen op het kantoor voor meer uitleg. Concreet krijgen deze personen de mogelijkheid om 45 uren per maand te werken aan €4,10 per uur belastingsvrij. Ze behouden hun werkloosheidsuitkering of leefloon. 

Top

Wat kost het en hoe moet je betalen?

Je betaalt €6,20 per cheque op naam. Dat betekent dat jouw uitgaven i.v.m. PWA fiscaal aftrekbaar worden. Voor occasionele activiteiten zijn er ook cheques aan €5,95. Deze zijn niet fiscaal aftrekbaar en zijn alleen geldig voor particulieren. De PWA’ers zijn ook verzekerd tegen arbeidsongevallen en als ze schade zouden veroorzaken bij het verrichten van de activiteiten. Je moet dus zelf geen bijkomende verzekering afsluiten. 

Top