Bloed geven doet leven

De gemeente Zonnebeke zet samen met het Rode Kruis de zoektocht in naar meer bloedgevers. Bloed geven blijft van groot belang!

Sterker zelfs, 70% van de bevolking heeft ooit in zijn leven bloed nodig, maar slechts 3% geeft bloed! Zonnebeke telt 8.153 inwoners tussen 18 en 70 jaar en heeft 594 bloedgevers, dat is goed voor zo’n 7,3%! Er is dus nog veel potentieel! De gemeente wil actief op zoek gaan naar nieuwe donoren en lanceert daarom een oproep naar alle inwoners van Groot-Zonnebeke!
 
Ben je tussen 18 en 66 jaar oud en in goede gezondheid? Aarzel dan niet om bloedgever te worden! 
Registreer je via www.bloedgevendoetleven.be en kom langs op één van de volgende bloedinzamelingen. Dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Na een ongeval, bevalling, ziekte of operatie. Ook jij kan iemand zijn leven redden!
 

Data bloedcollectes