Gemeente met een hart

AED, voor een hartveilige gemeente:

Elk jaar overlijden in Europa ongeveer 550.000 mensen aan een plotse hartstilstand. In België sterven elk jaar ongeveer 12.000 mensen door een acute hartstilstand. Dat is maar liefst 1 op de 900 mensen! De meesten van hen hadden gered kunnen worden wanneer snel een (automatische) externe defibrillator of AED kon worden gebruikt. De gemeente Zonnebeke investeerde dan ook recentelijk in de aankoop van twee AED toestellen. Hierdoor verkreeg Zonnebeke het label van ‘gemeente met een hart’.

Top

Wat is dat nu juist?

Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.
De AED is een belangrijk apparaat bij de eerste hulp na een hartaanval, maar vervangt niet de gewone reanimatie. Die is nog altijd nodig om zuurstof toe te dienen en rond te sturen, anders raken de hersenen beschadigd. Ook om de tijd te overbruggen tot de AED er is, is reanimatie nodig. Een AED is dus een hulpmiddel bij de reanimatie, het kan reanimatie echter in geen geval vervangen of overbodig maken.

Top

Waar te vinden?

De gemeente in elke deelgemeente minstens 1 AED.

  • Eén aan de buitenmuren van het Memorial Museum Passchendaele 1917  in Zonnebeke
  • Eén aan de buitenmuren van de gebouwen van SC Zonnebeke in Zonnebeke
  • Eén aan de buitenmuren van de sporthal in Beselare
  • Eén aan de buitenmuren van de gebouwen van FC Passendale in Passendale
  • Eén aan de buitenmuren van OC Santforde in Zandvoorde
  • Eén aan de buitenmuren van OC 't Gelevelt in Geluveld
  • Eén aan de buitenmuren van OC 't Zonnerad in Zonnebeke 

Top

Hoe te gebruiken?

Een AED is heel eenvoudig te bedienen en is volkomen veilig. Het toestel geeft gesproken instructies en bepaalt volledig autonoom of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Het zal alleen defibrilleren als dat nodig blijkt uit de analyse van het hartritme. Kan een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet. Iemand zomaar een stroomstoot toedienen kan dus niet. Het is met andere woorden onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken.

Stap voor stap:

1. Zet de AED aan. Sommige AED's starten automatisch wanneer je het deksel opent. Andere toestellen zijn voorzien van een 'aan'-knop die je moet indrukken.

2. Als er een andere hulpverlener aanwezig is, laat die dan de hartmassage en beademing uitvoeren terwijl jij de AED aanzet.

3. Ontbloot de borstkas van het slachtoffer.

4. Neem de elektroden uit de verpakking en kleef ze op de borstkas van het slachtoffer. Op de verpakking staat aangegeven waar de elektroden moeten gekleefd worden. In de meeste gevallen is de plaatsbepaling ook op de elektroden zelf aangegeven. Afhankelijk van het toestel steek je de stekker van de elektroden op de voorziene plaats in de AED. Vaak zijn de elektroden al met het toestel verbonden.

5. Wanneer de elektroden aangebracht zijn, zal het toestel zelf starten met een analyse van het hartritme. Als hulpverlener let je er tijdens de analyse op dat niemand het slachtoffer aanraakt.

6. Dien een schok toe. Zorg dat je zelf ook voldoende afstand houdt en dus geen contact maakt met het slachtoffer. Indien er toch contact is tijdens de schock, kan dit geen kwaad, niet voor de hulpverlener en niet voor het slachtoffer.

7. Start de reanimatie en blijf de gesproken instructies volgen. Indien de AED je vraagt om de reanimatie te starten, dan begin je onmiddellijk met een cycli van 30 maal hartmassage en twee maal beademen. Indien beschikbaar gebruik je bij voorkeur een beademingsmasker.

8. Als het toestel via gesproken instructies aangeeft dat het opnieuw het hartritme zal analyseren, onderbreek dan je reanimatie en laat iedereen afstand houden.

9. Als het slachtoffer op een bepaald moment opnieuw normaal ademt, stop dan met reanimeren maar laat de elektroden op de borstkas. Als het slachtoffer bewusteloos blijft, plaats het dan in stabiele zijligging.

Top

Meer informatie:

Meer informatie hierover en over hoe andere medische problemen aan te pakken, vind je terug op de website van het Rode Kruis.

Top