Brandweer

DRINGENDE HULP: 100 of 112

Passendalestraat 31
8980 Zonnebeke

T 051 77 70 40
zonnebeke@brandweervlaanderen.be
Volg ons op Facebook!

Contactpersonen:

Kapitein - Postoverste Lieven Delva M 0473 96 01 53
Luitenant Luc Lewyllie T 051 77 79 56

 

Reglement:

Hulpverleningszone Westhoek:

Net zoals alle brandweerposten in België is ook de brandweer van Zonnebeke op 1 januari 2015 overgegaan in een hulpverleningszone. Voortaan maakt Zonnebeke deel uit van de "Hulpverleningszone Westhoek” (HVZ Westhoek). De hulpverleningszone Westhoek ligt in Koksijde en is een samenwerkingsverband tussen de achttien Westhoekgemeenten op het vlak van brandweer en hulpverlening. In België evolueren ongeveer 250 gemeentelijke brandweerdiensten naar 34 geïntegreerde hulpverleningszones. In West-Vlaanderen zijn er nu 4: Westhoek, West-Vlaanderen 1, Mid-West en Fluvia. Voor de burger in nood verandert er echter niet veel:
  • Je kan de hulpdiensten nog steeds bereiken via het noodnummer 112.
  • De Hulpverleningszone Westhoek staat nog altijd dag en nacht paraat om iedereen in nood te helpen, zowel met de brandweer als met de ambulance. Met de overgang van een gemeentelijke brandweerorganisatie naar een zonesysteem wil men vooral de hulpverlening naar de burger toe verbeteren. Ook de beschikbare middelen kunnen zo beter worden ingezet. Alles kan op een gecentraliseerde wijze geoefend, gepland en aangekocht worden waardoor de zone in staat is om zich beter te specialiseren en samen te werken wanneer de nood het hoogst is.
  • Redden van dieren in nood

Contactpersonen zone:

Zonecommandant Robert Van Praet Robert.VanPraet@koksijde.be
Zonesecretaris   secretaris.westhoek@koksijde.be


Zoneraad: agenda en verslagen

Aanwervingen:

Bekendmaking Passendalestraat 31, 8980 Zonnebeke