Dienstomschrijving politie Zonnebeke

DRINGENDE HULP: 112

 

Onthaal

Het onthaal wordt hoofdzakelijk verzorgd door de twee inspecteurs van het steunteam. Zij staan in voor de eerste opvang en de afhandeling van bepaalde zaken zoals aangifte: verlies, diefstal, beschadigingen, enz. en het eventueel doorverwijzen van mensen naar gespecialiseerde diensten. Het steunteam verleent ook bijstand aan het hoofdcommissariaat te Ieper (bv. gevangenentransport, verkeerscontroles, interventies, grote manifestaties, enz.)

Dringende hulp en interventies buiten de openingsuren

Voor de dringende interventies dient er beroep gedaan te worden op de interventiedienst van de politiezone.
De interventieploegen zijn permanent aanwezig en kunnen opgeroepen worden via de eigen dispatching van de lokale politiezone Arro Ieper op het telefoonnummer 057 23 05 00 of het noodnummer 101 (dringende politionele hulp in België). Er wordt dan onmiddellijk een ploeg gestuurd.

Wijkwerking

Voor problemen is de wijkinspecteur het eerste aanspreekpunt. Ze zijn er voor jou om adreswijzigingen door te voeren, toezicht te houden op plaatselijke evenementen of op publieke plaatsen, te bemiddelen bij burenruzies, te zorgen voor orde en rust in de wijk of om je advies te geven en door te verwijzen wanneer je problemen ervaart.

In de regiopost van Zonnebeke zijn er drie wijkinspecteurs:

Buurtinformatienetwerk Groot-Zonnebeke

Wil je jezelf actief inzetten voor een veilige buurt? Dan kun je meewerken aan het BuurtInformatieNetwerk van Groot-Zonnebeke, kortweg BIN genoemd. De werking is simpel. De politie ontvangt melding van verdacht gedrag of misdaad. Zij lichten onmiddellijk en tegelijkertijd alle aangesloten mensen in met een sms-bericht. Dit bericht is beknopt, meer informatie wordt doorgegeven per e-mail. Je wordt gevraagd om uit te kijken naar verdachten en extra op je hoede te zijn. Je kunt zelf ook verdachte handelingen melden aan de lokale politie Arro Ieper – 057 23 05 00.

De kost voor het sms-verkeer bedraagt € 12 per jaar, maar omdat de gemeente Zonnebeke per deelnemer een tussenkomst doet van € 7, kun je deelnemen aan het BIN voor € 5 per jaar.

Geïnteresseerd? Neem contact met de BIN-coördinator voor Zonnebeke – Luc Blondeel – 0474 87 19 74   info@juwelierblondeel.be. Of schrijf je in via het online inschrijvingsformulier op het E-Loket, lees ook zeker de afsprakennota die hier vermeld staat!