Handel en Horeca

Alle info op:

Update 29 oktober 2021

Schematisch overzicht van globale bepalingen/verplichtingen mondmasker en CST

Ruimte Mondmasker bezoekers Mondmasker personeel CST bezoekers
Winkels binnen X X /
Winkelstraten / / /
Horeca / X X
Fitnesscentra / X X
Contactberoepen X X /
Publieke evenementen binnen (vanaf 200 personen) / / X
Publieke evenementen buiten (vanaf 400 personen) / / X
Markten / / /
Kermissen / / /

 

Mondmaskerplicht

Huidige mondmaskerplicht

De mondmaskerplicht gold onder andere al voor

 • Het openbaar vervoer
 • Medische en niet-medische contactberoepen

Deze verplichting blijft bestaan.

Uitbreiding vanaf 29 oktober

Vanaf 29 oktober is er een uitbreiding van de mondmaskerplicht.

Mondmaskers zullen ook verplicht zijn in de binnenruimtes van

 • Winkels en winkelcentra
 • Zorginstellingen
 • Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen
 • Inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra
 • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • Erediensten

In de horeca en fitnesscentra is er ook een mondmaskerplicht maar enkel voor het personeel. Voor de bezoekers is er geen mondmaskerplicht maar wel een verplicht Covid Safe Ticket (vanaf 1 november cf. infra 2.)

De mondmaskerplicht vervalt op plaatsen waar het Covid Safe Ticket gebruikt wordt.

Covid Safe Ticket (CST)

Huidige verplichting

Het CST was al verplicht voor

 • Massa-evenementen
 • Piloot-en proefprojecten
 • Dancings en discotheken

Deze verplichting is verlengd.

Uitbreiding

 • Evenementen
  • voor publieke evenementen: voor evenementen vanaf 200 personen binnen en vanaf 400 personen buiten.
 • Horeca en fitnesscentra
  • de deelstaten engageren zich om vanaf 1 november de toepassing van het CST te verplichten in alle horeca en fitnesscentra in ons land.  Er is hiervoor een voorstel van decreet wat 29 oktober ter stemming voorligt in het Vlaams Parlement.
  • het delen van een waterpijp in publiek toegankelijke plaatsen blijft verboden
  • het CST geldt voor personen vanaf 16 jaar

Meer informatie

Overige

 • De maatregelen (in het Koninklijk Besluit) zijn van toepassing tot en met 28 januari 2022
 • Voor de markten en kermissen zijn er geen wijzigingen (KB art. 10 en 11)
 • Telewerk: opnieuw sterk aanbevolen (KB art. 2 §1)
 • Vlaams Beschermingsmechanisme 10: aan te vragen tot 16 november (zie Vlaio)

 

Update 1 oktober 2021

Algemeen

 • De wijzigingen zijn van kracht vanaf 1 oktober 2021. De (bestaande én nieuwe) maatregelen zijn van toepassing tot en met 31 oktober 2021.
 • De lokale overheden behouden de mogelijkheid om strengere maatregelen te nemen wanneer de epidemiologische toestand op hun grondgebied dat zou vereisen.

Mondmaskerplicht (art. 25)

De grootste verandering is de versoepeling van de mondmaskerplicht.

 • In situaties waarbij de social distancing niet kan worden nageleefd, geldt voortaan geen mondmaskerplicht meer, wel een sterke aanbeveling (t.a.v. personen vanaf 13 jaar).
 • Vanaf 1 oktober 2021 (met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar) is het dragen van het mondmasker enkel nog verplicht:
  • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en van het georganiseerd collectief vervoer
  • voor de dienstverlener en de klant in inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minstens 15 minuten
  • voor de medewerkers, de organisatoren en het publiek bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen voor zover deze binnen worden georganiseerd, zonder toepassing van het Covid Safe Ticket en met een publiek van 500 of meer personen.

De mondmaskerplicht voor personeel en klanten in horeca en winkels komt hiermee ten einde.

Heropening discotheken en dancings

 • De discotheken en dancings kunnen heropenen volgens de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord (art.8 §2)
 • Discotheken en dancings worden gedefinieerd als ‘uitgaansgelegenheden die bestaan uit één of meerdere zalen waar hoofdzakelijk gedanst wordt op muziek’. (art. 1, 27°)
 • De toegang tot deze inrichtingen moet georganiseerd worden met gebruik van het Covid Safe Ticket.
 • In discotheken en dancings zijn de horecaregels voor evenementen niet van toepassing (art. 6 §2)
 • Luchtkwaliteit (art. 8 §1, zie lager)

Luchtkwaliteit

De bepalingen inzake luchtkwaliteit zijn gewijzigd.

 • In de besloten ruimten van eet- en drankgelegenheden van de horecasector (art. 6 §1)
 • In de besloten gemeenschappelijke ruimten van inrichtingen van de sportieve sector (incl. fitnesscentra) en van de evenementensector (incl. discotheken en dancings) (art. 8 §1)
 • In de besloten ruimten bij massa-evenementen (art. 15 §3)

De luchtkwaliteitsmeter blijft verplicht, maar men geeft iets meer flexibiliteit door ook een alternatief weergavesysteem mogelijk te maken.

Daarnaast verdwijnt de verplichte sluiting bij overschrijding van de norm van 1.200 ppm CO2. Deze wordt vervangen door de verplichte installatie van een erkend luchtdesinfectie/-filtratiesysteem.

Er wordt een transitieperiode van minstens drie maanden voorzien (bron: persbericht minister Verlinden)

Samenwerkingsakkoord en het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST)

Zodra het samenwerkingsakkoord door alle betrokken overheden is aangenomen én het Vlaams decreet ter implementatie van het Covid Safe Ticket is goedgekeurd, zal er sprake zijn van een nieuw kader voor de toepassing van het CST (dat per regio kan afwijken).

In het Ministerieel Besluit wordt hier alvast naar verwezen:

 • Door de toevoeging van een ‘niet van toepassing’-bepaling bij artikelen 15 §2 en artikel 16 (inzake de evenementen) als er sprake is van een lokaal besluit of decreet om het samenwerkingsakkoord toe te passen (gebruik van CST)
 • De mogelijkheid tot wijziging van de minimumaantallen bij massa-evenementen op basis van het samenwerkingsakkoord (art. 15 § 3)
 • Naleving van social distancing niet van toepassing bij gebruik van het CST  (art. 23 §1)
Het persbericht van minister Verlinden zegt hier verder het volgende over:
‘[…] zullen de deelstaten en de lokale overheden vanaf 1 oktober 2021 de mogelijkheid hebben om het gebruik van het Covid Safe Ticket overeenkomstig het gewijzigd samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 te verplichten voor de toegang tot publiek toegankelijke evenementen. Ook zullen de deelstaten vanaf 1 oktober 2021 de mogelijkheid hebben om de organisatie van onder meer handelsbeurzen en congressen met gebruik van het Covid Safe Ticket toe te laten of te verplichten overeenkomstig het gewijzigd samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.’
 

Update 1 september 2021

Regelgeving - relevante wijzigingen

Zie: Gids voor de horeca (FOD Economie, dd. 1 september)
Zie: Gids voor de heropening van de handel (FOD Economie, dd. 1 september) 
Zie: FAQ evenementen (Nationaal crisiscentrum, 31 augustus)
Zie: overzicht evenementen (VVSG, 1 september)

In de handel en de B2C-dienstverlening is er al heel wat vereenvoudigd. De mondmaskerplicht blijft er wél nog gelden:

 • in de winkels en winkelcentra (MB, art. 25)
 • voor de contactberoepen (Gids voor de heropening van de handel, p. 8)
 • alle andere sectoren (vrije beroepen en zelfstandigen) zonder lichamelijk contact (Gids voor de heropening van de handel, p. 10).
 • en steeds ‘wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven’ (MB, art. 25)

Heel wat horecaondernemers schakelden de voorbije maanden over naar afhaal en/of belevering.  Zij konden hierbij gebruik maken van de tijdelijke vrijstelling voor het bezit van een vergunning ‘ethylalcohol en alcoholhoudende dranken’, de zogenaamde handelaarsvergunning.  Deze vrijstelling loopt echter af op 30 september 2021. Na deze datum is het bezit van die vergunning weer verplicht voor elk verkooppunt van alcohol(houdende dranken).

Update 15 juli 2021

Regelgeving - relevante wijzigingen

Zie: Gids voor de opening van de handel (FOD Economie, 8 juli): nieuwe versie.

Geen algemene mondmaskerplicht op markten en kermissen

De Gids voor de opening van de handel werd aangepast. Meer bepaald op het vlak van de mondmaskerplicht voor markten en kermissen. De nieuwe bepaling, conform de bepalingen in het Ministerieel Besluit en de FAQ van het Crisiscentrum, luidt als volgt:

“Wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis een bezoekersaantal van meer dan 5.000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt, is het dragen van een mondmasker of alternatief in stof verplicht voor iedereen, vanaf 13 jaar, die ter plekke aanwezig is. In die omstandigheden is het ook nodig om een circulatieplan te ontwikkelen met eenrichtingsverkeer, met aparte in- en uitgangen tot de markt of kermis”

Zoals we eerder aangaven, geldt er dus geen algemene mondmaskerplicht op kermissen, markten, braderijen… met minder dan 5.000 bezoekers.

Koffietje bij de kapper?

Daarnaast schrapte de FOD Economie nu ook de bepaling dat contactberoepen geen drank, voeding of snack mogen aanbieden. Deze verbodsbepaling, die nog wel in de vorige versie stond, is dus geschrapt. Het Overzicht regels per sector werd hieraan aangepast. Daarin vind je zoals steeds alle info gebundeld per sector.

Vlaamse steunmaatregelen

Via volgend overzicht (laatst gewijzigd 13 juli 2021) krijg je een update van de belangrijkste Vlaamse steunmaatregelen.

Hieronder vind je de laatste stand van zaken voor de belangrijkste Vlaamse steunmaatregelen:

Vlaams Beschermingsmechanisme 9 (VBM)

 • Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand juni 2021
 • Indieningsperiode aanvragen: vanaf 6 juli tot en met tot en met 5 augustus 2021, 20u
 • Komt er een vervolg?  Minister Crevits: “Sowieso bekijken we binnen de Vlaamse Regering hoe het Vlaams beschermingsmechanisme in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 kan worden voortgezet.” (uit Commissie Economie, 8 juli)

Heropstartlening

 • Voor ondernemingen die bijvoorbeeld nieuwe voorraden moeten aankopen om te kunnen opstarten
 • Een lening met 1% rente (looptijd 2 of 3 jaar). De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12e maand. De minimumlening is 10.000 euro.
 • Indieningsperiode aanvragen: vanaf 31 mei 2021, 13u tot uiterlijk 1 augustus 2021, 12u
 • Komt er een vervolg? Minister Crevits: “We zullen dus voor half juli evalueren om de indieningsperiode voor heropstartleningen te verlengen, bijvoorbeeld tot 1 oktober. Ik zou dat persoonlijk een goede zaak vinden, maar de regering zal daar uiteraard over beslissen.” (uit Commissie Economie, 8 juli)

Globalisatiemechanisme

 • Voor ondernemingen met min. € 450.000 omzet van 1 april t.e.m. 31 december 2019 en getroffen door verstrengde coronamaatregelen
 • Indieningsperiode aanvragen: vanaf 1 april 2021 tot en met 30 september 2021

Federale steunmaatregelen

Via volgend overzicht (laatst gewijzigd 5 juli 2021) krijg je een update van de belangrijkste federale steunmaatregelen.

Aanvullend wijzen we graag nog op:

Wet van 4 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen (Belgisch Staatsblad, 13 juli 2021), met onder meer:

 • Terugbetaling van accijnzen voor onverkoopbaar tankbier en bier in vaten
 • Vermindering van de werkgeversbijdragen voor werkgevers die hun werknemers terughalen uit tijdelijke werkloosheid en/of nieuw personeel aanwerven in het derde kwartaal 2021

Unisono (voor gebruik van muziek): Covid-compensatie

Waarom, voor wie en hoe? Zie het overzicht en de FAQ op website van Unisono.

Vrijstelling handelaarsvergunning verlengd tot 30 september (FOD Financiën)

Geldt voor tijdelijke detailhandelsverkoop van alcoholhoudende dranken door horeca, verenigingen en winkels.

Psychologisch steunsysteem voor zelfstandigen in nood (vzw Un pass dans l’impasse)

Telefonische hulplijn + mogelijkheid tot 8 gratis sessies psychologische zorg met psycholoog op orthopedagoog voor zelfstandigen in nood.

Bijkomende verduidelijkingen over fiscale maatregelen (FOD Financiën)

Over de btw-verlaging in de horeca tussen 8 mei en 30 september (circulaire 2021/C/42), over de impact van deze btw-verlaging op forfaitaire belastingplichtigen (nieuwsbericht) en over het belastingvoordeel bij kwijtschelding van huur (circulaire 2021/C/54).

Bijkomende maatregelen op komst

 • Consumptiecheques en coronapremie (nieuwsbericht ministerraad 15 juni): tijdens de ministerraad van 15 juni besliste de ministerraad niet alleen dat ondernemingen een coronapremie tot 500 euro per personeelslid kunnen toekennen, ook wil ze de geldigheid van de consumptiecheque met een jaar verlengen (tot 31 december 2022) én de mogelijkheid om ze te besteden verruimen. Het Koninklijk Besluit is nog niet verschenen in het Staatsblad.
 • Eenmalige premie voor zelfstandigen die 6 maanden genoten van het tijdelijke crisisoverbruggingsrecht (nieuwsbericht ministerraad 15 juni): om in aanmerking te komen moet de zelfstandige tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 ten minste 6 maanden hebben genoten van het overbruggingsrecht. Het betreft voorlopig een voorontwerp dat voorligt voor advies bij de Raad van State
 • Verlenging economische steunmaatregelen tot 30 september 2021: zie: wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (aangenomen tekst, 15 juli 2021, nog niet verschenen in het Staatsblad). Meer info: zie News.belgium 18 mei 2021. Bevat onder andere volgende maatregelen:
  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
  • Belastingvoordeel voor kwijtschelding huur (zie ook  FOD Financiën incl. modelovereenkomst)
  • Dubbel-crisisoverbruggingsrecht voor verplicht gesloten sectoren (cf. supra)
  • Verlenging BTW-verlaging naar 6 procent op handgels en mondmaskers

 

Update 24 juni 2021

Algemeen

 • Fase 2 van het Zomerplan gaat in op zondag 27 juni (enkele wijzigingsbepalingen gaan onmiddellijk in of pas op 1 juli, maar deze zijn niet relevant voor economie).
 • Sociale contacten worden uitgebreid: tot 8 personen (excl. eigen gezin en kinderen < 13 jaar).
 • Er geldt geen nachtelijk samenscholingsverbod meer.

Handel

 • Geen beperking op aantal personen waarmee men gaat winkelen.
 • Er geldt wel nog een beperking op het totale aantal consumenten in een winkel: 1 consument / 10 m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte.
 • Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte < 40 m2 bedraagt, is het voortaan toegelaten om vier consumenten te ontvangen..
 • Behoud van de mondmaskerplicht in winkels.
 • Het sluitingsuur van de nachtwinkels wordt verlaat tot 1u ’s nachts..

Horeca

 • Groepen: tot max. 8 personen (excl. kinderen < 13 jaar). Een huishouden mag een tafel delen.
 • Sluitingsuur: verlaat naar 1u ‘s nachts (geldt ook voor take-away, levering en horecadienstverlening aan huis).
 • De 1,5-meter-regel tussen tafelgezelschappen blijft behouden, maar op open terrassen kan hier voortaan van worden afgeweken door gebruik te maken van plexiglas (of alternatief) met min. hoogte van 1,8 m.
 • Cafésporten en kansspelen: voortaan toegelaten, hiervoor mag men – met mondmasker – de tafel verlaten.
 • Banketten en recepties: geen maximum aantal aanwezigen meer, horecaregels van toepassing.
 • Logies: tot 8 personen, excl. eigen gezin en kinderen < 13 jaar.
 • Uitzondering: indien > 15 slaapplaatsen gelden er geen beperkingen, mits respect voor protocollen.

Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten en kermissen

 • Niet langer verplicht opstellen van een eenrichtingsplan met afzonderlijke toe- en uitgangen.
 • Let wel: indien meer dan 5.000 bezoekers op eenzelfde moment verwacht worden, is dit wel verplicht.
 • Tellingen en metingen van aantal bezoekers vallen weg.
 • Gemeente moet niet langer middelen voorzien voor handhygiëne bij de in- en uitgangen.
 • Kramers voorzien middelen voor handhygiëne, controleren de social distancingregels en voorzien affiches met de geldende regels m.b.t. sanitaire maatregelen.
 • Mondmaskerplicht:
  • Indien > 5.000 bezoekers op eenzelfde moment verwacht worden: mondmaskerplicht.
  • Indien < 5.000 bezoekers: te bepalen door de gemeente.

Evenementen

 • Maximum aantal aanwezigen:
  • Indoor: 100% van de CIRM-capaciteit tot maximum 2.000 aanwezigen (vanaf 30 juli 2021 tot maximum 3.000 aanwezigen)
  • Outdoor: max. 2.500 aanwezigen (vanaf 30 juli 2021 tot maximum 5.000 aanwezigen)
 • De toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid is niet langer verplicht indien < 100 (indoor) en < 200 (outdoor) personen in het publiek
 • Bij horeca-activiteiten op evenementen, voorstellingen en congressen is ook afhaal toegestaan. Dit houdt in dat bezoekers eten en drinken mogen afhalen aan de toog en/of het kraam, maar het consumeren zelf mag nog steeds enkel zittend aan tafel (volgens het horecaprotocol).

Overige

 • Telethuiswerk is voortaan ‘sterk aanbevolen’, maar niet langer verplicht
 • Fysieke teambuildings zijn weer toegelaten.

 

Update 2 juni 2021

Omzendbrief EK-schermen

Gisteren verscheen de 'Omzendbrief OOP 42quater tot wijziging van de omzendbrief OOP 42ter betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgisch grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan het voetbal’.

De omzendbrief bevat weinig nieuwe elementen. De voornaamste zaken op een rijtje:

 • Procedure: aanvraag en voorafgaande gemeentelijke toelating aan de hand van CERM (en indien binnen ook CIRM) en op basis van advies lokale veiligheidscel
 • Sterke aanbeveling om dit buiten te organiseren, met aanbeveling om te werken met een reservatiesysteem.
 • Max. 400 personen (buiten) of 200 personen (binnen)
 • Crowd monitoring op de site en in de onmiddellijke omgeving is verplicht, net zoals een toegangscontrole.
 • Indien ook horeca op het evenement, geldt het horecaprotocol: zittend aan tafel, groepen van 4, enkel bediening… én max. 80db
 • Indien geen horeca, kan publiek rechtstaan, maar ook in groepen van vier.
 • Schermen op pleinen en op terrassen moeten zo geplaatst zijn dat ze enkel voor de aanwezigen zichtbaar zijn.

Tot slot verwijzen we nog naar de info van de VRT over het vertonen van de EK-matchen.  Toelating UEFA en VRT aan te vragen, zonder kost voor kleine vertoningen.

CIRM

Ondertussen is ook het COVID Infrastructure Risk Model (CIRM) beschikbaar.

Op de website vind je naast het aanvraagformulier ook een FAQ en een handleiding.

Vlaamse steunmaatregelen

Via volgend overzicht (laatst gewijzigd 27 mei 2021) krijg je een update van de belangrijkste Vlaamse steunmaatregelen.

Hieronder vind je de belangrijkste nieuwigheden:

Vlaams Beschermingsmechanisme: verlengd voor de maanden mei (VBM 8) en juni (VBM 9) : zie nieuwsbericht Vlaio (25 mei 2021)
 • Vlaams Beschermingsmechanisme 8  (VBM 8): Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand mei 2021 Steun: 10% van de omzet van mei 2019. Indieningsperiode aanvragen: vanaf 7 juni tot en met 5 juli.
 • Vlaams Beschermingsmechanisme 9 (VBM 9): Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand juni 2021 Steun: 10% van de omzet van juni 2019. Indieningsperiode aanvragen: vanaf 6 juli tot en met 6 augustus. Ondernemingen die op 9 juni opnieuw aan de slag kunnen, hebben de keuze om bescherming te vragen voor
  • de 8 dagen sluitingsperiode zonder dat ze omzetdaling moeten aantonen;
  • of de ganse maand juni indien ze minstens 60% omzetdaling hebben door de opgelegde beperkingen.

Heropstartlening

Voor ondernemingen die bijvoorbeeld nieuwe voorraden moeten aankopen om te kunnen opstarten
Een lening met 1% rente (looptijd 2 of 3 jaar). De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12e maand. De minimumlening is 10.000 euro.
Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 april 2021 (Besluit Vlaamse Regering + Nota)
Aanvragen mogelijk vanaf 31 mei 2021, 13uur tot uiterlijk 1 augustus 2021, 12 uur
Zie ook persbericht minister Crevits, 31 mei 2021

Uitsluiting VLAIO-steun voor wie bewust en onterecht aanvraag deed

Zie nieuwsbericht Vlaio, 11 mei 2021.
Ondernemingen die via bewust onjuiste verklaringen of foutieve informatie VLAIO-steun trachten te bekomen, kunnen gedurende 5 jaar geen VLAIO-steun krijgen.

Overige deadlines

Federale steunmaatregelen

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste federale steunmaatregelen.

Enkele nieuwigheden:

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
 • Dubbel crisis-overbruggingsrecht in juni
  • voor sectoren die open mogen vanaf 9 juni  (o.a. kermissen, wedkantoren, dienstverlening aan huis, fitnesscentra,…)
  • ook voor horecasector met inbegrip van restaurants die hun buitenterras al hebben geopend
 • Dubbel crisis-overbruggingsrecht voor verplicht gesloten sectoren verlengd tot einde september 2021 (zie News.belgium 18 mei 2021)
 • Meer info: zie persbericht minister Clarinval, 18 mei 2021
Verlenging economische steunmaatregelen tot 30 september 2021
 • Onder andere volgende maatregelen:
  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
  • Belastingvoordeel voor kwijtschelding huur (zie ook  FOD Financiën incl. modelovereenkomst)
  • Dubbel-crisisoverbruggingsrecht voor verplicht gesloten sectoren (cf. supra)
  • Verlenging BTW-verlaging naar 6 procent op handgels en mondmaskers
 • Meer info: zie News.belgium 18 mei 2021

 

Update 12 mei 2021

Buitenplan: 8 mei - 8 juni

Het buitenplan heeft onder meer betrekking op de heropening van de terrassen. Deze fase ging in op zaterdag 8 mei en loopt in principe tot en met 8 juni.

Belangrijkste documenten:
Aanvullende info:
 • Horeca
  • Geen uitzonderingen voor eenmanszaken of zelfbedieningszaken. Het horecaprotocol, incl. de voorwaarde dat alle terrasbezoekers aan tafel moeten bediend worden, is m.a.w. in elke horeca-inrichting van toepassing, ongeacht het aantal personeelsleden, …
  • Ook terrassen van sportclubs/kantines, jeugdhuizen, … kunnen openen, voor zover het horecaprotocol volledig wordt nageleefd én voor zover zij in orde zijn met alle andere formaliteiten (drankvergunning, inname openbaar domein, …)
  • Het gebruik van waterpijpen op voor het publiek toegankelijke plaatsen blijft behouden, dus dit geldt ook voor de open terrassen.
 • Take-away
  • Zoals we eerder stelden met enig voorbehoud, bevestigde het NCCN dat alcoholhoudende dranken nu ook apart mogen verkocht worden via afhaal en levering (niet tussen 22u en 5u).
 • Combinatie terras en take-away
  • Is toegelaten, op voorwaarde dat voor beide concepten elk apart de geldende bepalingen worden toegepast, met name:
  • Take-away: tot 22u, crowd monitoring (wachtrijbeheer), geen consumptie ter plaatse (en dus ook niet op het terras).
  • Horecaterras: enkel open terrassen conform het protocol, consumptie enkel zittend, enkel bediening aan tafel

Zomerplan: 9 juni - ...

Het overlegcomité besliste op  11 mei over het zogenaamde Zomerplan.  Dat omvat 4 stappen, waarbij elke stap afhankelijk wordt gemaakt van de evolutie van de ziekenhuis- en vaccinatiecijfers.

 • Stap 1: 9 juli - 30 juni
 • Stap 2: 1 juli - 29 juli
 • Stap 3: 30 juli - 31 augustus
 • Stap 4: vanaf 1 september
Belangrijkste documenten:
Relevante bepalingen m.b.t. stap 1: van 9 juni tot en met 30 juni 2021:

Handel en dienstverlening:

 • Heropening van publieke sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams
 • Heropening, met ventilatieprotocollen, van
  • Bioscopen, bowling
  • Casino’s, wedkantoren, speelautomatenhallen
  • Binnenactiviteiten in natuurparken, dierentuinen, pretparken
  • Binnenspeeltuinen, indoor recreatie, tropische zwembaden
  • Onbemande zonnebanken
 • Heropening, met ventilatieprotocollen én verplicht gebruik van luchtkwaliteitsmeter op een zichtbare plaats: fitness
 • De activiteiten van sekswerkers zijn opnieuw toegelaten.

Horeca:

 • Heropening binnengedeelten van de horeca tussen 8u en 22u
  • Tot 4 personen per tafel of één huisgezin per tafel
  • Met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.
 • Horeca buiten
  • Het sluitingsuur gaat van 22u naar 23u30u
  • De tafelregels blijven behouden: 4 personen of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.
 • De regels voor horeca binnen en buiten zullen tijdens de zomermaanden verder evolueren. Het Overlegcomité zal de regels vastleggen.
 • Feesten en recepties:
  • tot 50 personen binnen
  • voor het overige volgen zij de regels van de horeca

Ambulante handel en kermissen:

 • Kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten zijn opnieuw mogelijk. Organisatie zoals de markten.
 • Huis-aan-huisverkoop is opnieuw toegelaten

Evenementen, cultuur, vrije tijd:

Evenementen (bv. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) zijn toegelaten

 • Binnen:
  • tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit (zaalcapaciteit is niet de normale zaalcapaciteit, maar conform het meer beperkte Covid Infrastructure Risk Model (CIRM)
  • zittend
  • met mondmasker
  • op veilige afstand van elkaar
 • Buiten:
  • tot 400 personen
  • met mondmasker
  • op veilige afstand van elkaar.

Overige:

Telewerk blijft verplicht, met 1 terugkeermoment per week.

Daarvoor gelden volgende modaliteiten:

 • Er zijn nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig (of max. 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers).
 • Testing wordt ten zeerste aanbevolen.

Update 7 mei 2021

De nieuwe bepallingen treden in werking vanaf 8 mei.

Handel

De verkoop van alcoholische dranken is in alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, verboden van 22 tot 5 uur `s morgens.

Merk op: voorheen ging dit verbod al in vanaf 20 uur.

Horeca

 • Open terrassen mogen onder welbepaalde voorwaarden open:
  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd. Merk op: het gebruik van plexiglazen om de tafelgezelschappen korter bij elkaar te kunnen plaatsen, wordt niet toegelaten.
  • een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan.
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
  • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan.
  • minstens één volledig zijde van het terras is te allen tijde geopend en dient een voldoende ventilatie te verzekeren.
  • dranken en maaltijden dienen verplicht buiten te worden geconsumeerd.
  • de klant mag de binnenruimte enkel occasioneel en kortstondig betreden om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen, om het open terras te betreden of om de rekening te betalen.
  • de klanten en het personeel dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof overeenkomstig artikel 25.
  • de openingsuren van de open terrassen zijn beperkt van 8 tot 22 uur.
  • het geluidsniveau mag 80 decibels niet overschrijden.
 • De inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden kunnen afhaalmaaltijden en dranken om mee te nemen aanbieden en leveren tot ten laatste 22 uur.

Ambulante handel

 • Geen wijzigingen voor de organisatie van de wekelijkse markt.
 • De bevoegde gemeentelijke overheid kan professionele brocante- en rommelmarkten toelaten mits
  • naleving van de modaliteiten van de wekelijkse markt.
  • georganiseerd door professionelen. Merk op: minister Verlinden kondigde aanvankelijk aan dat enkel professionele verkopers konden aanwezig zijn. Deze bepaling is niet weerhouden.
  • het plaatsvinden in open lucht.

Vrije tijd, cultuur en evenementen

 • Pretparken mogen opnieuw open.
 • Een zittend publiek van 50 personen mag outdoor evenementen, culturele en andere voorstellingen en professionele sportieve wedstrijden bijwonen mits:
  • georganiseerd door professionelen.
  • voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid na aanvraag met CERM / CIRM.
  • naleven van het protocol.
  • het consumeren van eten en drinken georganiseerd wordt volgens het horecaprotocol.

Merk op:

 • CERM: beschikbaar via covideventriskmodel.be.
 • CIRM: covideventriskmodel.be/cirm (tijdelijk offline, terug beschikbaar  na aanpassing aan de nieuwe bepalingen van het MB).
 • Voor evenementen zijn voortaan volgende protocollen van toepassing:
  • Horecagedeelte: horecaprotocol via heropstarthoreca.be.
  • Evenementgedeelte: voor culturele voorstellingen kan al het basisprotocol gehanteerd worden (zie vlaanderen.be). Een aangepast evenementenprotocol dat alle nieuwe bepalingen van het MB integreert, is in opmaak.

 

Update 3 mei 2021

Vlaamse steunmaatregelen

Via volgend overzicht (laatst gewijzigd 26 april 2021) krijg je een update van de belangrijkste Vlaamse steunmaatregelen.

Hieronder vind je de belangrijkste nieuwigheden:

 • Vrijstelling omgevingsvergunning voor horecaterrassen
 • Vlaams Beschermingsmechanisme 6 (VBM 6)
  • Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand maart 2021
  • Steun: 10% van de omzet van maart 2019
  • Indieningsperiode aanvragen: vanaf 16 april tot en met 15 mei 2021
  • FAQ-lijst: overzicht veel gestelde vragen
 • Vlaams Beschermingsmechanisme 7 (VBM 7)
  • Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand april 2021
  • Niet-essentiële handelszaken mogen ook de omzetdaling van minstens 60% aantonen voor de kortere periode van 1 april tot en met 25 april 2021
  • Steun: 15% van de omzet van april 2019
  • Indieningsperiode aanvragen: vanaf 3 mei tot en met 15 juni 2021
 • Verlenging van VBM voor de maanden mei (VBM 8) en juni (VBM 9)
  • Zie nieuwsbericht Vlaio
  • Horecazaken die hun terras openen: de terrasinkomsten worden niet meegeteld.
  • Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 april (Besluit Vlaamse Regering + nota) en ter goedkeuring voorgelegd aan Europese Commissie
 • VBM 8
  • Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand mei 2021
  • Steun: 10% van de omzet van mei 2019
  • Indieningsperiode aanvragen: vanaf 7 juni tot en met 5 juli 2021
 • VBM 9
  • Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand juni 2021
  • Steun: 10% van de omzet van juni 2019
  • Indieningsperiode aanvragen: vanaf 6 juli tot en met 6 augustus 2021
 • Heropstartlening
  • Voor ondernemingen die bijvoorbeeld nieuwe voorraden moeten aankopen om te kunnen opstarten
  • Een lening met 1% rente (looptijd 2 of 3 jaar). De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12e maand. De minimumlening is 10.000 euro.
  • Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 april 2021 (Besluit Vlaamse Regering + Nota)
  • Aanvragen wellicht mogelijk vanaf 31 mei 2021 (tot einde augustus)
  • Zie verslag plenaire vergadering 28 april 2021
 • Overige deadlines

Federale steunmaatregelen

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste federale steunmaatregelen.

Enkele nieuwigheden:

 • Tijdelijke BTW-verlaging in de horecasector
  • Zie: Koninklijk Besluit van 27 april 2021, Belgisch Staatsblad 30 april 2021
  • Het gaat om een tijdelijke heractivering van de tarifaire gunstregeling van 6 pct. voor restaurant- en cateringdiensten, dit keer met inbegrip van het verstrekken van alcoholische dranken
  • Geldt voor ganse horecasector, incl. catering.  Voor zover er sprake is van consumptie ter plaatse (geldt dus niet voor de detailhandelsverkoop van alcohol)
  • Geldt in de periode vanaf 8 mei 2021 tot 30 september 2021.
  • Meer info: website FOD Financiën
 • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
  • Dubbel overbruggingsrecht voor verplicht gesloten sectoren verlengd tot juni 2021 (Koninklijk Besluit 25 maart 2021, Belgisch Staatsblad 7 april 2021)
  • Merk op dat deze maatregel ook voor nachtwinkels geldt.
  • Dubbel overbruggingsrecht voor horeca in mei 2021.   
  • Het gaat voorlopig enkel om een aankondiging (persbericht minister Clarinval, 21 april 2021)
  • Dit dubbel bedrag blijft de ondernemer ook ontvangen bij de heropening van het terras en het kan bovendien worden gecombineerd met take-away en click & collect.
  • Enkel overbruggingsrecht
  • Alle andere zelfstandigen die ten opzichte van het referentiejaar 2019 een omzetverlies van ten minste 40 % kennen, hebben recht op het enkel overbruggingsrecht

 

Update 28 april 2021

Wekelijkse markten

De verplichting om individueel de markt te bezoeken wordt vervangen door het winkelen met ‘maximum één extra persoon van hetzelfde huishouden of nauw contact’. (MB 24 april, art. 13)

Rommelmarkten

 • Vanaf 8 mei: heropstart professionele brocante en rommelmarkten (overlegcomité 14 april).. De exacte modaliteiten zijn nog niet gekend.
 • Onduidelijkheid en vraag die we voorgelegd hebben aan Nationaal Crisiscentrum: Wat wordt bedoeld met “professionele rommelmarkten”? Betreft het rommelmarkten die professioneel georganiseerd worden (professionele organisator en/of op regelmatige basis bvb. wekelijks en waaraan dus ook particulieren kunnen deelnemen) of wordt bedoeld dat enkel professionele verkopers (standhouders met een leurkaart) aan rommelmarkten mogen deelnemen  en de particuliere verkopers dan vanaf juni?).

Jaarmarkten

Toegelaten vanaf juni (overlegcomité 14 april), onder voorbehoud van de evolutie van de cijfers. De exacte modaliteiten zijn nog niet gekend.

Kermissen

Toegelaten vanaf juni: heropstart kermissen (overlegcomité 23 april), onder voorbehoud van de evolutie van de cijfers. De exacte modaliteiten zijn nog niet gekend.

 

Update 26 april 2021

Handel

 • De verplichting om individueel winkelen wordt vervangen door winkelen met maximum één extra persoon van hetzelfde huishouden of nauw contact. (MB 24 april, art. 5)
 • Niet-essentiële winkels kunnen terug zonder afspraak werken. Bovendien geldt er ook geen maximum aantal klanten meer voor de grote winkels. (MB 24 april, art. 8bis)

Dienstverlening

 • Heropstart niet-medische contactberoepen, met name: schoonheidssalons, bemande zonnebanken en -centra, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons, kapperszaken, barbiers en tatoeage- en piercingsalons. (MB 24 april, art. 8)
 • Haarverzorging mag terug aan en in huis aangeboden worden. (MB 24 april, art. 8)

Horeca

 • Het overlegcomité herbevestigde dat de horecaterrassen terug kunnen openen vanaf 8 mei, voor zover er sprake is van een duurzame verbetering van de situatie op de intensieve zorgen. (overlegcomité 23 april)
 • Tegelijkertijd bepaalde het overlegcomité de basisregels die zullen van toepassing zijn. (overlegcomité 23 april)
  • Maximum 4 personen aan één tafel (of mensen van hetzelfde huishouden).
  • Minimum 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.
  • Enkel zitplaatsen aan tafel.
  • Het mondmasker is verplicht voor personeel en klanten (voor deze laatsten: in zoverre ze aan tafel zitten).
  • Bediening aan de bar is niet toegestaan.
  • De klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen, het terras te betreden of te betalen.
  • De openingsuren zijn beperkt van 8 uur tot 22 uur.
 • Voorlopig is het wachten op verdere richtlijnen met betrekking tot de horecaterrassen (via een nieuw MB en/of een vernieuwd sectorprotocol).

Ambulante handel

 • De verplichting om individueel de markt te bezoeken wordt vervangen door het winkelen met ‘maximum één extra persoon van hetzelfde huishouden of nauw contact’. (MB 24 april, art. 13)
 • Vanaf 8 mei: heropstart professionele rommel- en brocantemarkten. (overlegcomité 14 april)
 • Vanaf juni: heropstart niet-professionele brocante- en rommelmarkten. (overlegcomité 23 april)

Kermissen

Vanaf juni: heropstart kermissen. (overlegcomité 23 april)

Overige

 • Samenscholingen zijn voortaan toegelaten tot en met 10 personen (in plaats van 4). (MB 24 april, art. 15)
 • Kader voor proef- en pilootprojecten die mogen afwijken van de bepalingen van het MB (de zogenaamd testevenementen). (MB 24 april, art. 29bis)
 • Heropstart cultuur- en evenementensector vanaf 8 mei, mits duurzame verbetering van de situatie op intensieve zorgen. Met inbegrip van grote evenementen, zoals culturele en andere voorstellingen, wedstrijden en handelsbeurzen
  Mei Juni
Outdoor Tot 50 personen
 • Tot 200 personen
 • Mondmaskerplicht en afstand houden
Indoor Organisatie van testevenementen
 • Tot 200 personen en maximum zaalbezetting beperkt tot 70% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model)
 • Enkel zittend
 • Mondmaskerplicht en afstand houden

 

Update 15 april 2021

Vlaamse steunmaatregelen

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste Vlaamse steunmaatregelen.

Hieronder vind je de belangrijkste nieuwigheden:

 • Vlaams Beschermingsmechanisme (VBM):
  • VBM 5
   • Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand februari 2021.
   • Steun: 10 % van de omzet van februari 2020.
   • De indieningsperiode van de aanvragen wordt verlengd tot en met 30 april 2021.
  • VBM 6
   • Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand maart 2021.
   • Steun: 10% van de omzet van maart 2019.
   • De indieningsperiode van de aanvragen zal lopen vanaf 16 april tot en met 15 mei 2021.
  • VBM 7
   • Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand april 2021.
   • Niet-essentiële handelszaken mogen ook de omzetdaling van minstens 60% aantonen voor de kortere periode van 1 april tot en met 25 april 2021.
   • Steun: 15% van de omzet van april 2019.
   • De indieningsperiode van de aanvragen zal vervroegd opengesteld worden en lopen vanaf 3 mei tot en met 15 juni 2021.
 • Globalisatiemechanisme
  • Voor ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 zware omzetdalingen én boekhoudkundig verlies hebben gekend.
  • De indieningsperiode van de aanvragen loopt vanaf 1 april tot en met 30 september 2021.
 • Flanders is a Festival: projectoproep
  • Organisatoren van zomerfestivals kunnen een covidproof alternatief indienen en daarvoor financiële steun ontvangen.
  • 10 miljoen euro beschikbaar.
  • Indieningsperiode is verlengd tot 26 april.
 • Heropstartlening
  • Voor ondernemingen die bijvoorbeeld nieuwe voorraden moeten aankopen om te kunnen opstarten.
  • Een lening met 1% rente (looptijd 2 of 3 jaar). De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12e maand. De minimumlening is 10.000 euro.
  • Aanvragen wellicht mogelijk vanaf juni 2021
 • Overige deadlines

Federale steunmaatregelen

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste federale steunmaatregelen.

 • Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen met onder andere:
  • Vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die worden genomen door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten: verlenging van deze maatregel tot 31 december 2021.
  • Horeca wordt vrijgesteld van de FAVV-heffing: verlenging van deze maatregel voor gans 2021.
  • Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van de huur (voor de maanden maart, april, mei 2021).
  • Definitief: Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (Belgisch Staatsblad 13 april 2021).
 • Tijdelijke vrijstelling vergunning Ethylalcohol en alcoholhoudende dranken - handelaar
 • Acht gratis psychologische sessies voor zelfstandigen (persbericht minister Clarinval 13 april 2021).
 • Verduidelijking overbruggingsrecht (persbericht minister Clarinval 30 maart 2021).

 

Update 31 maart 2021

Verduidelijking rechthebbenden dubbel crisis-overbruggingsrecht (persbericht minister Clarinval, 30 maart 2021)

De niet-essentiële winkels die op afspraak werken kunnen geen aanspraak maken op het dubbel crisis-overbruggingsrecht, ondanks het eerdere bericht van de minister. Ondernemingen die onmogelijk op afspraak kunnen werken (en die al dan niet nog click & collect en/of levering aanbieden), komen er wel voor in aanmerking.  De op afspraak werkende niet-essentiële winkels hebben wel nog recht op het enkele overbruggingsrecht als ze een omzetverlies van minstens 40% kunnen aantonen.  Alle info over de verschillende types overbruggingsrecht vind je op https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus.

Vlaams beschermingsmechanisme 7: steunpercentage april wordt verhoogd tot 15% (nieuwsbericht VLAIO, 29 maart 2021)

Minister-president Jambon kondigde het al aan, minister Crevits herhaalt het deze week: het steunpercentage van het Vlaams beschermingsmechanisme voor de maand april wordt verhoogd van 10% naar 15%. Deze ondersteuning geldt voor de gesloten sectoren (o.m. horeca en de niet-medische contactberoepen), maar evengoed voor alle ondernemingen die een omzetverlies van 60% lijden.  Bovendien worden ook de maximale steunbedragen verhoogd.  Let op: de verhoging is nog niet finaal goedgekeurd.

Projectoproep Flanders is a festival 2021 op komst (beslissing Vlaamse Regering, 26 maart)

De Vlaamse regering keurde vrijdag deze oproep goed, waarvoor 10 miljoen euro beschikbaar is.  Vanaf 29 maart kunnen organisatoren voorstellen indienen voor festivals die plaatsvinden tussen 15 juni en 31 oktober.  Alle info vind je op: https://www.toerismevlaanderen.be/FlandersIsAFestival.

 

Update 26 maart 2021

Algemeen

 • De nieuwe regels treden in werking vanaf zaterdag 27 maart 2021 en gelden tot en met 25 april 2021.
 • Men kan elkaar met maximum 4 personen buiten ontmoeten (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld).

Telewerk

De werkgevers registreren maandelijks, via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid, het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk. Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.

Essentiële winkels

Deze mogen open zonder afspraak. Over welke winkels gaat dit?

 • de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
 • de winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten, met inbegrip van winkels met babyproducten;
 • de dierenvoedingswinkels;
 • de apotheken;
 • de kranten- en boekenwinkels;
 • de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
 • de telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen;
 • de winkels voor medische hulpmiddelen;
 • de doe-het-zelfzaken;
 • de tuincentra en boomkwekerijen;
 • de bloemen- en plantenwinkels;
 • de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten;
 • de gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;
 • de gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen;
 • de winkels voor schrijf- en papierwaren

Specifieke modaliteiten?

 • 1 klant per 10 m²
 • Maximum 30 min
 • Individueel winkelen (met uitzondering van de minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, die kunnen begeleid worden door één volwassene)

Essentiële diensten

Mogen open zonder afspraak.

 • dienstverlening door de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking bedoeld in de bijlage 1 van het besluit
 • dienstverlening aan en in huis is toegelaten

Niet-essentiële winkels en diensten

Enkel op afspraak of via levering/click-and-collect.

Over welke winkels en diensten gaat dit?

Alle winkels die niet onder bovenstaande lijst (essentiële winkels) vallen.

Alle diensten met uitzondering van:

 • essentiële diensten (zie hierboven)
 • diensten waar de afstand van 1,5 meter tussen dienstverlener en consument niet kan worden gegarandeerd, o.a. niet-medische contactberoepen (zie hieronder)
 • overige diensten (zie hieronder)

Specifieke modaliteiten?

 • Minimale regels bedoeld in artikel 5 met uitzondering van de regel van het individueel winkelen
 • Maximum 2 personen uit hetzelfde huishouden of samen met een door het duurzaam onderhouden nauw contact bedoeld in artikel 15bis (knuffelcontact)
 • Op afspraak: vooraf gemaakt en bewijs gereserveerd tijdslot nodig
 • maximum van 50 klanten tegelijkertijd in de gebouwen of inrichtingen
 • Tijdslimiet, duur van toegang: bepaald in het gereserveerd tijdslot
 • Winkels groter dan 400m²: toegangscontrole nodig
 • In de gebouwen of inrichtingen vinden enkel activiteiten gekoppeld aan het directe verkoopproces plaats
 • Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact, de winkelruimte niet betreden wordt en de goederen vooraf besteld zijn. Bovendien worden de wachtrijen zo georganiseerd dat samenscholingen vermeden worden en de regels van social distancing gerespecteerd worden

Diensten waar de afstand van 1,5 meter tussen dienstverlener en consument niet kan worden gegarandeerd (o.a. niet-medische contactberoepen)

Deze moeten sluiten, ook geen dienstverlening aan huis toegelaten. Dit gaat onder meer over:

 • de schoonheidssalons;
 • de niet-medische pedicurezaken;
 • de nagelsalons;
 • de massagesalons;
 • de kapperszaken en barbiers;
 • de tatoeage- en piercingsalons.

Overige diensten

Mogen open zijn volgens specifiek protocol.

 • de dienstverlening voor de rijopleidingen en de rijexamens, alsook voor de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met het oog op het onderhoud, het voleindigen en het vernieuwen van kwalificaties en licenties, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.
 • de dienstverlening door de fotografen, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.
 • de dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerend goed, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol (ook hier is dienstverlening aan en in huis toegelaten)

Ambulante handel en markten

Ongewijzigd.

 • markten: zowel essentiële als niet-essentiële kramen blijven toegelaten
 • ambulante activiteiten buiten de markt: enkel ambulante activiteiten in voeding blijven toegelaten

Inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector

Ongewijzigd

Horeca

Ongewijzigd

Kermissen

Ongewijzigd

Vlaamse steunmaatregelen

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste Vlaamse steunmaatregelen.

Hieronder vind je de belangrijkste nieuwigheden:

Federale steunmaatregelen

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste federale steunmaatregelen.

 

Update 8 maart 2021

Algemeen

Vanaf vandaag, 8 maart, kan men elkaar met tien personen buiten ontmoeten, in plaats van maximum vier personen. Het blijft daarbij belangrijk om 1,5 meter afstand te houden.

Ambulante handel

Rondrijdende ambulante activiteiten in voedingswaren (bv. ijskarren en wafelverkopers) zijn opnieuw toegelaten. Deur-aan-deurverkoop blijft verboden.

Diensten

 • Niet-medische contactberoepen:
  • Diensten voor haarverzorging (kappers) aan en in huis zijn opnieuw toegelaten.
  • Voor de overige niet-medische contactberoepen blijft dienstverlening aan huis nog steeds verboden.
  • Ondertussen zijn ook de protocols voor de contactberoepen beschikbaar.
 • Wellness:
  • Privésauna’s mogen terug open voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde huishouden of personen die een duurzaam contact onderhouden (knuffelcontacten, cf. art. 15bis).
  • De overige wellnesscentra, met inbegrip van onder meer publieke sauna’s, onbemande zonnebanken en -centra, stoomcabines en hammans blijven gesloten.
 • Overige diensten:
  • Fotografen mogen in hun studio meer personen tegelijkertijd ontvangen, voor wat betreft personen van hetzelfde huishouden onderling, personen die een duurzaam contact onderhouden (knuffelcontact) en/of kinderen tot en met 12 jaar.
  • Een maximum van 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn en op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie. De begrafenissen en crematies vinden plaats zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam.

Overzicht mogelijke toekomstige versoepelingen

Naast de hierboven vermelde versoepelingen, die ingaan vanaf 8 maart, kondigde het Overlegcomité een timing aan voor nieuwe mogelijke versoepelingen in de komende weken/maanden.  Deze vooruitzichten zijn nog niet vastgelegd in het Ministerieel Besluit.

Timing maart april mei 2021

Vlaamse steunmaatregelen (o.a.)

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste Vlaamse steunmaatregelen.

Hieronder vind je de belangrijkste nieuwigheden:

 • Vriendenaandeel: via het Vriendenaandeel kan je als particulier investeren in een kmo. De aandeelhouder kan tot 75.000 euro investeren en krijgt daarbij tot vijf jaar lang een fiscaal voordeel van 2,5 %. De onderneming kan zo tot 300.000 euro kapitaal verwerven.
 • Winwinlening: via de Winwinlening kunnen particulieren een achtergestelde lening aan kleine en middelgrote ondernemingen verstrekken. Een particulier kan tot 75.000 euro lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van vijf tot tien jaar.
 • Heropstartlening: VLAIO publiceerde alvast volgende webpagina. Alle informatie is nog onder voorbehoud van de goedkeuring door de Europese Commissie.
 • Overzicht deadlines:
  • 15 maart: Vlaams Beschermingsmechanisme 4
  • 6 april: terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren van evenementen in de maand juni 2021
  • 3 mei: terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren van evenementen tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021
  • 1 juli: handelshuurlening

Federale steunmaatregelen (o.a.)

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste federale steunmaatregelen.

De federale regering keurde enkele ontwerpamendementen goed met ondersteuningsmaatregelen (alles onder voorbehoud van positief advies van de Raad van State en van goedkeuring in het parlement):

 

Update 2 maart 2021

Niet-medische contactberoepen

Vanaf gisteren, 1 maart 2021, traden een aantal wijzigingen aan het MB COVID-19 in werking met betrekking tot de niet-medische contactberoepen (opheffing art. 8 § 3):

 • Schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons, bemande zonnebanken en zonnebankcentra, en tatoeage- en piercingsalons mogen heropstarten. Zij volgen de aangepaste protocollen voor de niet-medische contactberoepen. Deze vind je op de website van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, onder “SC 10: Personenzorg”.
 • Let op:
  • Dienstverlening aan huis door de niet-medische contactberoepen blijft verboden.
  • Bovendien blijven ook de wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, onbemande zonnebanken, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, gesloten.

Vrijstelling omgevingsvergunning voor horecaterrassen

Vrijdag 26 februari 2021 besliste de Vlaamse Regering op voorstel van minister Demir tot het (tijdelijk) vrijstellen van de omgevingsvergunningsplicht voor horecaterrassen. We drongen al langer aan op meer duidelijkheid met betrekking tot de horecaterrassen, anticiperend op een toekomstige heropstart.

“Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig om al dan niet gesloten of overdekte terrassen of terrasconstructies te plaatsen bij bestaande, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte horecazaken als al de volgende voorwaarden zijn vervuld:
1° de terrasconstructie wordt volledig geplaatst binnen een straal van dertig meter van het hoofdgebouw van de horecazaak;
2° er wordt geen bijkomende verharding aangelegd, met uitzondering van de terrasconstructie zelf en de strikt noodzakelijke toegang tot de terrasconstructie;
3° de plaatsing gaat niet gepaard met:
       a) een ontbossing;
       b) een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen;
       c) een aanmerkelijke reliëfwijziging;
       d) een wijziging van waterlichamen.
De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, geldt tot en met 31 maart 2022.
De terrasconstructie en de strikt noodzakelijke toegang ertoe worden vóór 1 mei 2022 verwijderd, tenzij de plaatsing inmiddels vergund is of rechtsgeldig beroep gedaan wordt op een andere bepaling van dit besluit.”

 • Eerst wordt nog het advies van de Raad van State ingewonnen. In principe treedt het besluit in werking tien dagen na publicatie ervan in het Staatsblad.

Inzet van verhuurdiensten van voertuigen met bestuurder voor het vervoer naar de vaccinatiecentra

De Vlaamse regering keurde vrijdag ook een besluit goed dat een uitzondering voorziet op het decreet personenvervoer voor het vervoer van personen naar en van een vaccinatiecentrum in het kader van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19.  Meer info: nota VVSG (laatste update, 1 maart 2021) + Besluit Vlaamse Regering en Nota aan de Vlaamse Regering.

Vlaamse steunmaatregelen

Een aantal maatregelen zijn aangekondigd maar nog niet van kracht en/of moeten nog verder uitgewerkt worden

Overzicht: zie persbericht minister Crevits (27 februari 2021)

 • Vlaams Beschermingsmechanisme (VBM) verlengd
  • Voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn of zwaar omzetverlies lijden.
  • Verlengd voor de periode van 1 maart tot en met 30 april 2021.
  • Meer info volgt later.
  • NB: VBM 4 (verplicht gesloten of zwaar omzetverlies in januari 2021): kan aangevraagd worden vanaf 16 februari t.e.m. 15 maart 2021.
 • Globalisatiemechanisme
  • Voor ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 zware omzetdalingen hebben gekend.
  • Deze maatregel werd definitief goedgekeurd (kan nog niet aangevraagd worden).
  • Meer info: website VLAIO.
 • Herstartlening
  • Voor ondernemingen die bijvoorbeeld nieuwe voorraden moeten aankopen om te kunnen opstarten.
  • Enkel voor ondernemingen die intrinsiek gezond waren voor de crisis.
  • Een lening met 1% rente (looptijd twee of drie jaar). De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12e maand. De minimumlening is 10.000 euro.
  • Meer informatie volgt later.

Een aantal definitieve maatregelen:

 • Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen
  • Voor toeristisch logies, toeristische attractie, hostel of jeugdverblijf met welbepaalde rechtsvormen.
  • Steun voor investeringen in kader van gezondheidsmaatregelen, ecologische duurzaamheid, digitalisering, professionalisering.
  • Aanvragen mogelijk vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021.
  • Meer info (oa handleiding en aanvragen): website Toerisme Vlaanderen.
 • Evenementen: terugbetaalbare voorschotten – oproep 3
  • Voor organisatoren van een event dat zal plaatsvinden tussen juni 2021 en 31 mei 2022.
  • Aanvragen mogelijk vanaf 1 maart 2021.
  • Meer info (en aanvragen): website VLAIO.
 • Handelshuurlening
  • Voor zelfstandigen en ondernemingen die betalingsmoeilijkheden bij handelshuur hebben.
  • Lening van maximum 35.000 euro aan 2%.
  • Aanvragen mogelijk tot 1 juli 2021.
  • Meer info (en aanvragen): website VLAIO.

Federale steunmaatregelen (o.a.)

 • Overbruggingsrecht
  • Verlenging tot en met 30 juni 2021.
  • Nog niet definitief: ontwerp Koninklijk Besluit goedgekeurd in ministerraad van 26 februari 2021 , nu voor advies naar Raad van State.
  • Meer info: website federale overheid.
 • Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen
  • Onder andere vrijstelling voor de horecasector van de FAVV,  belastingvoordeel voor de kwijtschelding van de huurprijs.
  • Nog niet definitief: voorontwerp van wet goedgekeurd in ministerraad van 26 februari 2021.
  • Meer info: website federale overheid.

 

Update 16 februari 2021

Kappers

Zonnebanken

 • De bemande zonnebanken en zonnecentra mogen hun activiteiten hervatten vanaf 1 maart.
 • De onbemande zonnebanken en zonnecentra blijven ook na 1 maart nog gesloten.

Horeca en take-away

(verduidelijking in FAQ 15 februari 2021)

“Alle afhaalmogelijkheden, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, zijn mogelijk maar horeca-inrichtingen worden geacht ten allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren. De maaltijden moeten worden aangeboden op een zodanige manier dat ze kunnen worden meegenomen door de klant en elders kunnen worden genuttigd, bijvoorbeeld thuis, op de hotelkamer of in de wagen op een openbare parking.

Maaltijden kunnen niet ter plaatse geconsumeerd worden. Bovendien zijn initiatieven waarbij locaties worden ingericht om klanten te ontvangen en/of te bedienen zoals in bijvoorbeeld chalets, caravans, mobilhomes op een parking, het terras of een aparte locatie, zodat deze klanten daar hun maaltijd kunnen consumeren, verboden.”

Federale steunmaatregelen

 • Overbruggingsrecht verlengd tot en met 30 juni 2021 (bron persbericht minister Clarinval)
  • het dubbele overbruggingsrecht bij volledige onderbreking
  • het crisis-overbruggingsrecht bij omzetdaling van min. 40%.
  • De tijdelijke versoepelingen van het klassieke overbruggingsrecht
  • Horeca: vrijstelling bijdrage FAVV voor 2021 (bron persbericht minister Clarinval)
 • Belastingvermindering voor verhuurders van 30% op kwijtgescholden huur m.b.t. panden voor professioneel gebruik. De maatregel zal gelden voor de maanden maart, april en mei 2021. (bron persbericht minister Van Peteghem)

Vlaamse steunmaatregelen

 • Handelshuurregeling: deze maatregel is verlengd van maart tot begin juli (Besluit Vlaamse Regering)
 • Terugbetaling voorschot evenementen: de datum waarop de beslissing tot steuntoekenning moet genomen worden, is op 31 december 2021 gebracht. (Besluit Vlaamse Regering)
 • Vlaams Beschermingsmechanisme (VBM)
  • Parlementaire vraag met cijfers per gemeente (voor VBM 2)
  • VBM 3 (verplicht gesloten of omzetdaling van minstens 60 % in periode 16 november - 31 december): kan niet meer aangevraagd worden.
  • VBM 4 (verplicht gesloten of omzetdaling van minstens 60 % in januari 2021): kan aangevraagd worden vanaf 16 februari t.e.m. 15 maart 2021.
  • VBM 5 (verplicht gesloten of omzetdaling van minstens 60% in februari 2021): kan aangevraagd worden vanaf 16 maart t.e.m. 15 april 2021.
 • Globalisatiemechanisme: deze maatregel zal in werking treden na goedkeuring door de Europese Commissie.

Varia

 

Update 9 februari 2021

Contactberoepen

 • Vanaf 13 februari mogen kapperszaken en barbiers open, maar enkel voor de verzorging van het kapsel. Tot 1 maart blijven diensten waarbij de klant het masker moet afzetten (bv. baardverzorging), verboden.
 • Vanaf 1 maart zijn ook volgende niet medische contactberoepen opnieuw toegelaten
  • Schoonheidssalons
  • Niet-medische pedicuren
  • Nagelsalons
  • Massagesalons, voor alle soorten massages, waaronder reflexologie, shiatsu en acupunctuur
  • Tatoeage- en piercingsalons
 • Specifiek nog voor de niet-medische contactberoepen
  • Zij zullen hun activiteiten progressief kunnen hernemen, maar daarbij zijn steeds aangescherpte protocollen van toepassing. Deze zijn nog niet beschikbaar.
  • Niet-medische contactberoepen kunnen hun diensten niet aan huis verlenen! Dit in tegenstelling tot de info in de update van 8 februari.

Zonnebanken

 • Vanaf 1 maart mogen de bemande zonnebankcentra openen.
 • Onbemande zonnebankcentra blijven gesloten.

Horeca (incl. foodtrucks)

 • Alle afhaalmogelijkheden, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, zijn mogelijk. Daarbij blijft elke vorm van bediening aan een wagen of camper verboden. Nieuw is de bepaling in de FAQ dat horeca-inrichtingen geacht worden ten allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren.
 • Alle logiesvormen die open zijn mogen klanten toegang verlenen tot het zwembad (uitgezonderd de recreatieve en subtropische gedeeltes), mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op zwembaden.

Mondmaskers

Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs… worden niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.

Hondentrainingen

Hondentrainingen aan huis zijn niet toegelaten.

Overige

 • Kappers en barbiers behouden hun dubbel overbruggingsrecht in februari, ondanks de heropstart vanaf 13 februari.
 • Kappers en barbiers vallen niet onder de bepalingen van de wet openingsuren (en moeten dus geen verplichte wekelijkse rustdag nemen).

 

Update 8 februari 2021

Diensten

 • Vanaf 13 februari kunnen kappers hun activiteiten hervatten. Andere niet-medische contactberoepen (zoals bijvoorbeeld schoonheids-, massage- en nagelsalons) kunnen vanaf 1 maart opnieuw aan de slag. De heropening is gekoppeld aan zeer strikte voorwaarden. Deze bevatten onder meer:
  • Wachttijd van 10 minuten tussen twee behandelingen, voldoende voor de reiniging en desinfectie van de behandelingsruimte.
  • Verplichting  om te werken op afspraak.
  • Klanten moeten buiten wachten.
  • Voorzien van voldoende ventilatie.
  • Dienstverlening aan huis blijft verboden.
 • Het overlegcomité bevestigde haar vroegere beslissing om vanaf 13 februari huisbezoeken toe te laten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars.

Horeca

Vanaf 8 februari mogen vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings hun activiteiten heropenen onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere logiesvormen. Dit betekent onder meer dat zij hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten (uitgezonderd gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen) gesloten moeten houden.

Vrije tijd

Vanaf 13 februari mogen dierentuinen opnieuw open gaan en dit volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat betekent onder meer dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en er strikte toegangscontrole plaatsvindt.

Solden

Na eerdere aankondigingen zijn de solden officieel verlengd tot en met maandag 15 februari.

Overzicht Vlaamse steunmaatregelen

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste Vlaamse steunmaatregelen.

Hier alvast enkele wijzigingen na de vorige update:

 • Vlaams Beschermingsmechanisme 4: vanaf 16 februari kunnen ondernemers het Vlaams beschermingsmechanisme voor januari 2021 aanvragen.
 • Globalisatiepremie: op 29 januari keurde de Vlaamse regering het besluit over het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 principieel goed. Meer info volgt later.
 • Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen: op 29 januari keurde de Vlaamse regering het besluit over een Vlaams stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen principieel goed. Meer info volgt later.
 • Welvaartsfonds: het welvaartsfonds is een initiatief van de Vlaamse Overheid om een antwoord te bieden op de impact van de coronacrisis op de Vlaamse bedrijven. Met de gezamenlijke inspanningen van publiek en privaat kapitaal tracht men intrinsiek gezonde bedrijven die een link hebben met Vlaanderen te ondersteunen of versnelt te laten groeien om zo hun solvabiliteit te versterken.

Overzicht federale steunmaatregelen

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste steunmaatregelen.

 • Einde moratorium faillissementen: op 31 januari liep het moratorium af waardoor ondernemingen niet langer automatisch beschermd worden tegen een gedwongen faillissement. Als alternatief wordt er gewerkt aan een vereenvoudiging van de procedure voor gerechtelijke bescherming.
 • Vrijstelling BTW-aangifte foorkramers: door de maatregelen van de overheid kunnen foorkramers een nihil btw-aangifte indienen voor het 4de kwartaal 2020. Foorkramers die hun btw-aangifte reeds hebben ingediend krijgen de kans om een nieuwe verbeterende aangifte in te dienen of om een correctie op te nemen in de volgende aangifte.
 • Bevestiging federale steun aan organisatoren van evenementen:
  • Bevestiging ministeriële besluiten van 14 september en 15 december betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard.
  • Economische ondersteuning voor organisatoren en mogelijkheid om een twee jaar geldende tegoedbon uit te reiken aan de houder van het ticket voor het evenement.
  • Verlenging van de maatregelen tot 1 juli 2021.
 • Federale projecten binnen het (Europese) plan voor herstel en veerkracht: investeringsplan van ca. 1,6 miljard euro, bestaande uit 3 luiken: klimaat/duurzaamheid & mobiliteit (900 miljoen), productiviteit en inclusie (350 miljoen), digitale as (380 miljoen).
 • Transformatiefonds: investeringsfonds van 750 miljoen euro, beheerd door de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM): 500 miljoen voor economische relance en 250 miljoen voor investeringen in duurzame economie.

 

Update 27 januari 2021

Overzicht Vlaamse steunmaatregelen

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste Vlaamse steunmaatregelen.

Hier alvast een verwijzing naar de belangrijkste nieuwigheden:

Vlaams Beschermingsmechanisme (VBM)
 • Vlaams Beschermingsmechanisme 3:  aanvraag indienen kan tot en met 15 februari 2021 (zie vorige update).
 • Vlaams Beschermingsmechanisme 4 en 5: voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% en ondernemingen die verplicht gesloten zijn in de periode januari (VBM 4) - februari 2021 (VBM 5). Bijkomende informatie volgt later, aanvraag indienen is nog niet mogelijk.
Globalisatiepremie
 • Voor ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020, dus van 1 april tot 31 december 2020 een heel zwaar omzetverlies (minstens 70%) hadden.
 • Van het totale bedrag zullen de al uitbetaalde premies (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme) afgetrokken worden.
 • Komt wellicht vrijdag 29 januari op de Vlaamse Regering.  Bijkomende informatie volgt later, aanvraag indienen is nog niet mogelijk.
 • Meer info

Overzicht federale steunmaatregelen

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste steunmaatregelen.

Hier alvast een verwijzing naar de belangrijkste aanpassingen aan het Overbruggingsrecht:

 • Dubbel overbruggingsrecht:
  • Voor periode januari en februari 2021 (dubbel overbruggingskrediet werd voor de maand februari verlengd).
  • Doelgroep: verplicht gesloten ondernemingen. Niet alle activiteiten moeten volledig stopgezet worden (take-away, click & collect… ).
 • Overbruggingsrecht – omzetdaling
  • Voor periode januari – maart 2021
  • Doelgroep:
   • ondernemingen met een aanzienlijke omzetdaling (40%), of
   • verplicht gesloten ondernemingen die hun activiteiten niet volledig stopzetten (bv. take-away, click & collect …) (wanneer het systeem van dubbel overbruggingsrecht stopt)
 • Vrijstelling jaarlijkse FAVV-heffing voor horeca en ambulante detailhandel voor het jaar 2020. Meer info: FAVV-brief gericht aan de betrokken operatoren, met daarin de vrijstellingsbedragen.

 

Update 14 januari 2021

Overzicht Vlaamse steunmaatregelen

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste Vlaamse steunmaatregelen.

Hier alvast een verwijzing naar de belangrijkste nieuwigheden:

Vlaams Beschermingsmechanisme (VBM)
 • Vlaams Beschermingsmechanisme 3: voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% en ondernemingen die verplicht gesloten waren in de periode 16 november tot en met 31 december 2020. Lijst van verplicht gesloten sectoren met toepasselijke minimum en maximumsteunbedragen. Aanvraag indienen kan tot en met 15 februari 2021.
 • Vlaams Beschermingsmechanisme 4 en 5: voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% en ondernemingen die verplicht gesloten zijn in de periode januari (VBM 4) - februari 2021 (VBM 5). Bijkomende informatie volgt later. Aanvraag indienen is nog niet mogelijk
Globalisatiepremie

Voor ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020, dus van 1 april tot 31 december 2020 een heel zwaar omzetverlies (minstens 70%) hadden. Van dat totale bedrag zullen de al uitbetaalde premies (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme) afgetrokken worden. Bijkomende informatie volgt later. Aanvraag indienen is nog niet mogelijk.

Handelshuurregeling

Sedert 4 januari is de regeling uitgebreid en kan de handelshuurlening tot maximaal 4 maanden huur bedragen (voorheen maximaal 2 maanden). Aanvraag handelshuurlening kan tot 1 maart 2021.

Overzicht federale steunmaatregelen

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste steunmaatregelen.

Hier alvast een verwijzing naar de belangrijkste nieuwigheden:

Overbruggingsrecht

Mogelijkheden vanaf januari 2021 (OPGELET: er is morgen federale ministerraad. Wijzigingen zijn mogelijk)

 • Dubbel overbruggingsrecht:
  • voor periode januari 2021
  • voor verplicht gesloten ondernemingen
  • Niet alle activiteiten moeten volledig stopgezet worden (take-away, click and collect,… )
 • Enkel overbruggingsrecht
  • Voor periode februari – maart 2021
  • Voor verplicht gesloten ondernemingen
  • Alle activiteiten moeten volledig stopgezet worden (geen take-away, click and collect, …)
 • Overbruggingsrecht – omzetdaling
  • Voor periode januari – maart 2021
  • Voor ondernemingen met een aanzienlijke omzetdaling (40%) of
  • voor verplicht gesloten ondernemingen die hun activiteiten niet volledig stopzetten (bvb. take-away, click and collect, …) (wanneer het systeem van dubbel overbruggingsrecht stopt)
Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

Via deze wet werd een hele resem steunmaatregelen goedgekeurd om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Het gaat om de verlenging van een aantal bestaande maatregelen, maar er zijn ook nieuwigheden zoals:

 • Uitbreiding tijdelijke werkloosheid naar ouders met een kind in quarantaine vanwege corona
 • BTW-verlaging naar 6 procent voor alcoholgel en mondmaskers
 • Verlenging geldigheidsduur van maaltijd-, eco-, sport- en cultuurcheques (zie vorige update)
 • Verhogen van het aantal toegestane vrijwillige overuren in cruciale sectoren van 100 tot 220 uren

 

Update 15 december 2020

Regelgeving

Ministerieel Besluit COVID-19 van 11 december 2020

Op 11 december verscheen het nieuwe Ministerieel Besluit (MB) m.b.t. COVID-19 in het Belgisch Staatsblad met daarin slechts één aanpassing: een uitbreiding van het maximum aantal aanwezigen op officieel erkende erediensten. Vanuit economisch oogpunt zijn er geen wijzigingen doorgevoerd.

Lijst toegelaten activiteiten - FOD economie opnieuw online

De FOD Economie heeft haar dynamische lijst bijgewerkt en opnieuw gepubliceerd. (laatste update 8 december) Deze lijst biedt weliswaar geen volledig overzicht, maar heel wat regelmatig weerkerende vragen vanuit gemeenten worden hier wel beantwoord. Naast ons overzicht ‘regels per sector’ verwijzen we ook steeds naar deze lijst.

Controle coronamaatregelen door de FOD Volksgezondheid

Sinds half november wordt de inspectie van de FOD Volksgezondheid ingeschakeld bij de controles op de naleving van de coronamaatregelen. Hiermee versterken zij de controles van andere overheidsdiensten en de politiediensten. De FOD Volksgezondheid doet dat aan ook een warme oproep aan alle handelaars om de coronamaatregelen te respecteren.  De meest voorkomende inbreuken betreffen de duidelijke affichage van de maatregelen, het ter beschikking stellen van ontsmettingsgel (bv. ook bij self-bankingautomaten) en een duidelijke vloermarkering om de 1,5 meter aan te duiden. Meer info: nieuwsbericht.

Solden: van maandag 4 januari tot 31 januari

Normaal starten de solden op 3 januari, tenzij 3 januari op een zondag valt (wat in 2021 het geval is), dan starten de solden op zaterdag 2 januari. MAAR … het verscheen al in de pers en ondertussen kregen we hierover ook bevestiging vanuit de FOD Economie … om een te grote drukte in de winkelstraten te vermijden, wil de regering de solden laten starten op maandag 4 januari.  De einddatum wijzigt niet. Het Koninklijk Besluit met de wijziging zou spoedig gepubliceerd worden in het Staatsblad. Dit betekent dus dat de eerste soldenzondag niet op 3 januari maar op 10 januari valt. Hou hier desgevallend rekening mee bij het bepalen van de afwijking op de wekelijkse rustdag. Meer info over de solden en sperperiode: website FOD Economie

Steunmaatregelen

Verlenging geldigheidsduur consumptiecheques (en andere cheques)

Op 27 november keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed om de geldigheidsduur van de consumptiecheques te verlengen tot en met 31 december 2021 (in plaats van 7 juni 2021). Aanvullend keurde de ministerraad op 11 december ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de geldigheidsduur van maaltijd- eco- en geschenkcheques die in de periode van 1 november 2020 en 31 maart 2021 vervallen, verlengt met 6 maanden. Beide KB’s liggen nog voor ter advies bij de Raad van State.

Verlenging van de verdubbeling van het overbruggingsrecht als crisismaatregel voor de sectoren die moeten sluiten

Op 11 december keurde de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de verdubbeling van het overbruggingskrediet als crisismaatregel verlengd zal worden tot en met januari 2021. Het gaat hier om de sectoren die moeten sluiten wegens de coronamaatregelen die door overheidsinstanties werden genomen. Het KB ligt voor ter advies bij de Raad van State.

Overzicht steunmaatregelen (VLAIO) + uitbreiding handelshuurlening

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste Vlaamse steunmaatregelen.

Nieuw in het rijtje: handelshuurlening wordt uitgebreid tot maximaal 4 maanden huur

 • De handelshuurlening zal maximaal vier maanden huur kunnen bedragen (i.p.v. 2 maanden), met een maximumbedrag van 60.000 euro per pand. De verplichte kwijtschelding door de verhuurder wordt niet opgetrokken en blijft dus minimaal 1 maand.
 • Ondernemingen met meerdere panden kunnen meerdere handelshuurleningen verkrijgen. Het totale bedrage dat één onderneming kan ontlenen wordt verhoogd tot maximaal 150.000 euro.
 • Huurders die reeds een handelshuurlening verkregen volgens de huidige regeling (1 of 2 maanden huur) krijgen de mogelijkheid om een extra lening te vragen (in totaal maximaal 4 maanden huur) zonder dat een bijkomende kwijtschelding voor de verhuurder vereist is.
 • Ook ondernemingen die gestart zijn na 12 maart 2020 zullen in aanmerking komen voor een handelshuurlening.
 • Aanvragen voor deze nieuwe regeling: vanaf 4 januari tot uiterlijk 1 maart 2021

Daarnaast informeren we jullie dat de deadline voor het indienen van het Vlaams Beschermingsmechanisme voor periode van 1 oktober tot 15 november is vastgelegd op 31 december 2020 om 15u.

 

Update 2 december 2020

Solden

 • De solden starten op maandag 4 januari 2021. (informeel)
 • Sperperiode start op woensdag 2 december en duurt tot en met zondag 3 januari. (informeel)
 • Nog geen formele documenten beschikbaar!
 • Meer info over solden en sperperiode op website FOD Economie.

Handelshuurlening aantrekkelijker gemaakt

Zie website minister Crevits.

 

Update 30 november 2020

Winkels, diensten…

 • Er wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële goederen.
 • Alle handelszaken mogen open zijn, tenzij deze expliciet verboden wordt in het MB. Volgende ondernemingen blijven gesloten:
  • Casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren.
  • Wellnesscentra (hierbij horen onder meer. ook de sauna's, jacuzzi's, stoomcabines, hammams én zonnebanken).
  • De ganse horecasector, inclusief discotheken en dancings.
  • Feest- en receptiezalen.
  • Pretparken,  binnenspeeltuinen, dierentuinen en dierenparken, bowlingzalen, handelsbeurzen (incl. salons), bioscopen, fitnesscentra.
 • Ook dienstverleners kunnen terug actief zijn, tenzij:
  • het gaat om dienstverlening aan en in huis (geldt niet voor de noodzakelijke diensten). Let op: het leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen aan en in huis blijft uiteraard wel toegelaten.
  • het gaat om een contactberoep (zij mogen ook geen dienstverlening aan huis aanbieden), met name:
   • Schoonheidssalons
   • Niet-medische pedicurezaken
   • Nagelsalons
   • Massagesalons
   • Kapperszaken en barbiers
   • Tatoeage- en piercingsalons
 • Volgende voorwaarden (onder meer) zijn van toepassing  op de winkels en diensten die zijn toegelaten:
  • De 1,5 m afstand tussen de dienstverlener en de consument moet kunnen gegarandeerd worden (geldt niet voor de noodzakelijke diensten).
  • Consumenten worden toegelaten gedurende een periode van max. 30 minuten. Het bezoek kan enkel langer duren als de onderneming of vereniging uitsluitend op afspraak werkt.
  • Er kan één consument per 10 m² van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte worden toegelaten. Als deze vloeroppervlakte minder dan 20m² bedraagt, mogen twee consumenten aanwezig, voor zover de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden.
  • Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400m² bedraagt, moet een toereikende toegangscontrole worden voorzien
  • Er wordt individueel gewinkeld. Enige uitzondering: één volwassene met minderjarigen van het eigen huishouden of personen die nood hebben aan begeleiding
  • De geldende preventiemaatregels moeten duidelijk zichtbaar gecommuniceerd worden
  • Het is verplicht de mond en de neus te bedekken met een mondmasker in de voor het publiek toegankelijke ruimtes
  • Elke activiteit moet zo worden georganiseerd, evt. volgens aanvullende lokale richtlijnen, dat samenscholingen vermeden worden én de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder ook door wachtende personen buiten de inrichting.

Horeca

 • Geen wijzigingen
 • In de marge: het gebruik van pyrotechnische artikelen (art. 7), lees: vuurwerk, is voortaan verboden.

Ambulante handel

 • Er wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële goederen.
 • Alle ambulante kramen zijn opnieuw toegelaten.
 • Er wordt individueel gewinkeld en gedurende een periode van maximum 30 minuten.

Evenementen en activiteiten

Musea en zwembaden (uitzondering: recreatieve onderdelen en subtropische zwembaden) mogen weer openen.

 

Update 24 november 2020

Overzicht essentiële/niet-essentiële goederen

Sinds het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële goederen cruciaal is om te bepalen welke kramen je mag toelaten op je wekelijkse markt, dringen we aan op verduidelijkingen door de federale overheid. Daarbij pleitten we steevast voor een (dynamische lijst) waarop iedereen kan terugvallen.

De FOD Economie publiceert voortaan zo’n dynamische lijst op haar website.  Deze biedt weliswaar geen volledig overzicht, maar heel wat regelmatig weerkerende vragen vanuit gemeenten worden hierdoor wel beantwoord.

Belangrijkste wijziging/aanpassing (t.o.v. vorige update):

 • Verkoop van keukengerei
  • Toegelaten: klein keukengerei zoals potten en pannen, bestek, borden, glazen, tassen, kookgerei, ...
  • Niet toegelaten: groot keukengerei zoals vuilbakken, koelkasten, BBQ’s, grote elektroapparaten, …
 • Let op!
  • Niet alle producten/goederen staan hierop vermeld (de lijst bevat enkel de goederen waarover men een finale beslissing heeft genomen)
  • Voor niet-vermelde producten/goederen kan je nog steeds gebruik maken van onze interpretatie en/of eventueel provinciale verduidelijkingen (zie vorige update)

Steunmaatregelen

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

De Vlaamse Regering besliste op 13 november om de periode dat het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme (NVB) van toepassing is, te verlengen. Wie verplicht gesloten is of een omzetverlies lijdt van minstens 60% zal ook voor de periode 16 november – 31 december beroep kunnen doen op het NVB. Meer info

Aanvragen voor het NVB m.b.t. de periode 1 oktober – 15 november, kunnen vanaf 16 november aangevraagd worden. Meer info

Concreet betekent dit het volgende:

 • Er wordt NIET gewerkt met gemeentelijke attesten
  • Gemeenten hebben dus geen actieve rol te vervullen.
 • Ambulante kramen
  • Kramen met niet-essentiële goederen moeten hun omzetverlies niet aantonen. Zij komen automatisch in aanmerking voor de steun zolang ze niet worden toegelaten.
  • Kramen met essentiële goederen die wel nog zijn toegelaten, komen in aanmerking voor zover zij een omzetverlies aantonen van 60% of meer t.o.v. zelfde periode vorig jaar.
 • Kermiskramers komen ook automatisch in aanmerking (want kermissen zijn niet toegelaten) en moeten het omzetverlies niet aantonen.

Zie ook het overzicht van de (minimale en maximale) steunbedragen per ‘verplicht gesloten sector’.

Overzichten Vlaamse en Federale steunmaatregelen

Vrijstelling FAVV voor horeca en ambulante handel

Ambulante bedrijven worden vrijgesteld van de betaling van de FAVV-bijdrage voor het volledige jaar 2020. Alle ondernemingen worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de vrijstelling en zij die al betaalden krijgen het bedrag gecrediteerd of terugbetaald. Meer info

 

Update 17 november 2020

Lijst toegelaten activiteiten – FOD Economie

Sinds het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële goederen en diensten cruciaal is om te weten of een bepaalde winkel of ambulante kraam (deels) mag openen publiceert de FOD Economie voortaan een dynamische lijst op haar website.  Deze biedt weliswaar geen volledig overzicht, maar heel wat regelmatig weerkerende vragen worden hierdoor wel beantwoord.

Enkele voorbeelden:

 • Tabakswinkels mogen openen
 • Winkels voor sanitaire installaties mogen openen voor verkoop essentiële producten (kranen …), voor zover deze winkels in hoofdzaak deze essentiële goederen aanbieden. Niet-essentiële goederen (badkamermeubels…) mogen er niet verkocht worden.
 • Babywinkels: enkel open voor hygiëne- en verzorgingsproducten, andere producten enkel op te halen na bestelling.

Vlaams

Overzichten

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

 • De Vlaamse Regering besliste op 13 november om de periode waarin het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme (NVB) van toepassing is, te verlengen. Wie verplicht gesloten is of een omzetverlies lijdt van minstens 60% zal ook voor de periode 16 november – 31 december beroep kunnen doen op het NVB. Meer info
 • Aanvragen voor het NVB m.b.t. de periode 1 oktober – 15 november, kunnen vanaf 16 november aangevraagd worden. Meer info

Verlenging handelshuurlening
Vrijdag 13 november besliste de Vlaamse Regering ook om de handelshuurlening te verlengen.  Wie een pand huurt, kan een vrijwillige overeenkomst sluiten met de verhuurder. De lening kon oorspronkelijk tot 1 december aangevraagd worden, maar de indieningstermijn is nu verlengd tot 1 maart 2021. Meer info

Federaal

Overzicht

Alle federale steunmaatregelen op een rijtje (subsidiedatabank VLAIO)

Verlenging tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona

De federale regering besliste op 6 november de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren. Deze gold al tussen 13 maart en 31 augustus voor alle ondernemingen, maar liep in september enkel door voor de uitzonderlijk zwaar getroffen sectoren en ondernemingen.  Andere ondernemingen konden terugvallen op het systeem van de economische werkloosheid. Door de beslissing van 6 november geldt deze vereenvoudigde procedure weer voor alle ondernemingen, en dit vanaf 1 oktober tot en met 31 maart 2021. Meer info op de RVA-website: toelichting, infoblad aanvraag vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid (‘overmacht corona’)

Vrijstelling FAVV voor horeca en ambulante handel

Horecaondernemingen en ambulante bedrijven worden vrijgesteld van de betaling van de FAVV-bijdrage voor het volledige jaar 2020. Alle ondernemingen worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de vrijstelling en zij die al betaalden krijgen het bedrag gecrediteerd of terugbetaald. Meer info

 

Update 26 oktober 2020

Winkels, diensten...

 • Casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren (art. 13): naar analogie met de indooractiviteiten geldt naast het algemene maximum van 40 bezoekers, ook een absoluut maximum voor afwijkingen via een protocol van 200 bezoekers.
 • Worden voortaan ook gesloten (art. 8):
  • Pretparken
  • De binnenruimten in dierentuinen  en dierenparken, met uitzondering van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen en noodgebouwen Het aanbieden en nuttigen ter plaatse van drank en voeding is er verboden.

Horeca

 • In het MB wordt nu bevestigd dat alcoholische dranken mogen worden aangeboden en/of geleverd tot 20 uur, voor zover deze samen met een maaltijd worden aangeboden. (art. 6§1) Opgelet: voor het aanbieden van maaltijden voor afhaal of levering moet de horecazaak beschikken over een toelating van het FAVV. Drankgelegenheden die enkel beschikken over een (eenvoudigere) registratie kunnen dus geen maaltijden aanbieden.
 • In de sterk ingekorte richtlijnen voor de horeca op de website van de FOD Economie blijft volgende bepaling behouden: “Het terrasmeubilair moet binnen geplaatst worden.” Heel wat gemeenten lieten al verstaan dat dit allesbehalve vanzelfsprekend is, gezien de toegestane uitbreiding en het winterproof karakter van de terrassen.

Ambulante handel

In het MB luidt het nu ook duidelijk dat het verbod op het nuttigen van voeding en drank geldt voor markten én kermissen.

Evenementen en activiteiten

 • Indoorevenementen en -activiteiten op professioneel (en cultureel, verenigings- …) vlak waren al beperkt tot maximum 40 deelnemers. Afwijkingen via een protocol worden nu begrensd op maximum 200 deelnemers. (art. 17§3)
 • De zogenaamde ‘CIRM-afwijking voor permanente infrastructuren’ (op basis van art. 18 van het huidige MB COVID-19 of art. 12 van het MB van 30 juni) is geschrapt. (art. 18, opgeheven) Event Flanders liet al weten dat alle lopende en nieuwe CIRM-aanvragen voorlopig niet (verder) behandeld worden.

Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme (NVB)

Een ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt, zal beroep kunnen doen op het Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme (NVB)
Ook verplicht gesloten cafés en restaurants komen in aanmerking. De steun bedraagt 10% van de omzet excl. btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun.
Aanvragen zijn nog niet mogelijk. Meer info: website VLAIO, Besluit van de Vlaamse Regering, Nota aan de Vlaamse Regering.

Federale steunmaatregelen

Vorige vrijdag nam de federale regering een beslissing over volgende steunmaatregelen:

 • Verlenging van het overbruggingsrecht heropstart: normaal gezien zou dit overbruggingsrecht aflopen op 31 oktober. De ministerraad keurde het ontwerp Koninklijk Besluit goed, waardoor de maatregel verlengd wordt tot 31 december 2020. Concreet gaat het om ondernemingen die minstens een maand moesten sluiten ten gevolge van een COVID-19-MB en die nog minstens 10% omzetverlies lijden. Dit ontwerp wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State, daarna kan het ondertekend worden door de Koning.
 • Verdubbeling van het crisis-overbruggingsrecht: de ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed waardoor bepaalde getroffen ondernemers van een dubbel crisis-overbruggingsrecht kunnen genieten. Voorlopig geldt de dubbele uitkering in oktober en november, maar deze kan tot december worden verlengd via een koninklijk besluit. Het gaat om bv. om horeca-uitbaters (het aanbieden van afhaalmaaltijden vormt geen bezwaar), nachtwinkeluitbaters, ondernemingen uit de evenementensector, foorkramers…
 • Eindejaarpremies in de horecasector gewaarborgd: daarnaast keurde de ministerraad ook een amendement goed dat wordt voorgelegd aan de kamer waardoor de uitbetaling van de eindejaarspremies in de horecasector gewaarborgd wordt.
 • Compensatie werkgeversbijdragen aan de RSZ voor de sectoren horeca, evenementen & spektakel en kermissen: tot slot keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed waardoor werkgevers in deze sectoren recht zullen hebben op een premie die de kwartaalbedragen voor het derde kwartaal van 2020 compenseert.

Winterterrassen – stedenbouwkundige regels

In de Vlaamse parlementscommissie voor ruimtelijke ordening kwamen de winterterrassen aan bod, met name de stedenbouwkundige regels. Minister Demir zei er dat het Departement Omgeving, samen met de VVSG, zal bekijken of het Vrijstellingenbesluit of het Meldingenbesluit op dit punt kan worden aangepast. Meer info.

Nuttige documenten

 

Update 20 oktober 2020

Een overzicht van de Vlaamse en Federale steunmaatregelen. Klik op de afbeelding om uit te vergroten.

overzicht steunmaatregelen vlaams en federaal

 

Update 12 oktober 2020

Aparte regels voor restaurants en (andere) drankgelegenheden

In de update van vrijdag 9 oktober (zie hieronder) vind je de nieuwe bepalingen voor restaurants en drankgelegenheden terug. We schetsen er ook het onderscheid tussen beide, samen met de nodige info vanuit het FAVV in functie van dit onderscheid en de handhaving.

Merk op dat dezelfde redenering geldt voor ambulante drank- of eetgelegenheden. Ook daar geldt hetzelfde onderscheid: een mobiele/ambulante drankgelegenheid beschikt over een registratie, een mobiele/ambulante eetgelegenheid moet over dezelfde toelating ‘1.1’ beschikken als een vaste eetgelegenheid.

De FAQ herhaalt dit als volgt:

In drankgelegenheden (zoals bars, koffiebars, theehuizen, sportbars, voetbalcafés...) staat het nuttigen van dranken centraal. In restaurants bestaat de hoofdactiviteit uit het nuttigen van een maaltijd.

Een restaurant verschilt van een café in die zin dat het een horecagelegenheid is met een toelating 1.1 van het FAVV voor de detailhandel in levensmiddelen. Elk restaurant is wettelijk verplicht om zijn toelating te afficheren op een voor de consument zichtbare plaats. Bars en andere drankgelegenheden hebben dergelijke toelating niet. In hun geval gaat het om een registratie. 

Voor meer details over dit onderwerp kan je de website van het FAVV raadplegen.

Samenscholingen beperkt tot 4 personen

Doordat de (niet-georganiseerde) samenscholingen nu beperkt worden tot 4 personen is de FAQ ook op verschillende plaatsen aangepast. Dit betekent immers onder meer het volgende:

 • Recepties of banketten zonder cateraar/traiteur buitenshuis: enkel voor het huishouden of voor max. 4 personen.
 • Recepties of banketten thuis:
  • Zonder cateraar/traiteur: huishouden + max. 4 personen.
  • Met cateraar/traiteur: geen beperkingen, mits naleving protocol en horecaregels.
 • (Ver)huur van logies: elk huishouden mag nog met max. 4 andere personen een logies/wooneenheid huren.

Verduidelijking regels recepties en banketten

 • De FAQ bevestigt wat we eerder schreven: recepties en banketten georganiseerd door clubs of verenigingen, moeten zich aan volgende regels houden:
  • Indien enkel voor de leden van de club: max. 50 personen, in aanwezigheid van meerderjarige verantwoordelijke (trainer, begeleider of toezichter), volgens horecaregels, afstand bewaren (of mondmasker dragen indien dat niet lukt).
  • Als ook andere personen kunnen deelnemen (bv. spaghettislag, mosselfestijn…): verplichte inschakeling van een professionele cateraar/traiteur (en dan: geen max. aantal deelnemers, horecaregels).
 • Voor recepties of banketten op de openbare weg is een gemeentelijke toelating nodig (na gebruik CERM-tool).
 • Het begrip ‘professionele cateraar/traiteur’ mag ruim geïnterpreteerd worden. Niet alleen vallen ook hotels en restaurants hieronder, maar ook ‘een foodtruckbedrijf, hotel- of kokschool…’. Regels blijven uiteraard wel van toepassing.
 • Welke horecaregels zijn dan van toepassing bij recepties en banketten? Zie p. 35 van de FAQ. Met onder meer: voor banketten max. 10 personen/tafel en tot max. 1 uur, voor recepties max. 4 personen/tafel en tot max. 23 uur.

Mondmaskerplicht

De FAQ expliciteert nog eens dat de gemeentebesturen een mondmaskerplicht mogen invoeren in winkelstraten, markten (inclusief rommelmarkten en brocantes), kermissen en elke private- of publieke druk bezochte plaats.

Ook de gouverneurs kunnen hiertoe beslissen. Dit gebeurde al in de provincies Antwerpen (vanaf 2 oktober), West-Vlaanderen (vanaf 3 oktober) en Vlaams-Brabant (vanaf 6 oktober), met telkens de plicht om een mondmasker bij zich te hebben en de plicht om het te dragen op onder meer markten en kermissen.

Aanvraag Vlaams Beschermingsmechanisme

Het Vlaams Beschermingsmechanisme is in het leven geroepen om ondernemingen te ondersteunen die minstens 60% omzetverlies leden in de periode augustus-september ten gevolge van overheidsmaatregelen. Aanvragen kunnen ingediend worden sinds 1 oktober en tot 15 november. Meer info.

Handelshuurlening verlengd

Sinds begin juli kunnen ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, beroep doen op de handelshuurlening. De Vlaamse Regering verlengt nu de indieningstermijn tot 1 december (in plaats van 1 oktober). De aanvraag moet door de verhuurder bevestigd zijn voor 4 december 2020. Meer info.

Corona Industry Risk Scan (CIRS) van Agoria

Na CERM, CIRM… nu ook CIRS. Deze tool, ontwikkeld door sectororganisatie Agoria (en afgestemd met de Economic Risk Management Group) helpt bedrijven om een snelle maar grondige evaluatie te maken van het veiligheidsniveau in de onderneming. Meer info.

 

Update 9 oktober 2020

Restaurants

 • Mogen geopend zijn van het gebruikelijke openingsuur tot 1 uur.
 • Moeten vanaf het sluitingsuur ononderbroken gesloten blijven tot 6 uur ’s ochtends.
 • Een maximum van 10 personen per tafel (met uitzondering van een huishouden die, ongeacht de grootte van de groep, aan één tafel mag plaatsnemen).

Drankgelegenheden

 • Mogen geopend zijn van het gebruikelijke openingsuur tot 23 uur.
 • Moeten vanaf het sluitingsuur ononderbroken gesloten blijven tot 6 uur ’s ochtends.
 • Een maximum van 4 personen per tafel (met uitzondering van een huishouden die, ongeacht de grootte van de groep, aan één tafel mag plaatsnemen).

Onderscheid restaurant - drankgelegenheid

“Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "restaurant" verstaan: de inrichting die behoort tot de horecasector en die beschikt over de toelating 1.1 bedoeld in Bijlage III van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.”

 • Conclusie: enkel wie beschikt over een toelating als eetgelegenheid, mag openblijven tot 1 uur. Zie ook de bijlagen: eetgelegenheid - drankgelegenheid.

Nog wat bijkomende duiding hierbij:

 • Restaurants moeten vooraleer ze starten met hun activiteit een FAVV-toelating aanvragen als ‘eetgelegenheid’ en de overeenkomstige affiche zichtbaar voor het publiek uithangen.
 • Het onderscheid tussen drankgelegenheid en eetgelegenheid bij het FAVV is niet gebaseerd op de NACE-BEL codes die de FOD Economie hanteert.
 • Een drankgelegenheid mag een beperkt assortiment van niet-dranken aanbieden. Zodra ook andere voeding geserveerd wordt, is een toelating eetgelegenheid nodig.
 • Qua handhaafbaarheid is er het voordeel dat al van buiten af kan gezien worden of een zaak een registratie als drankgelegenheid heeft of een toelating als eetgelegenheid (zie www.favv-afsca.fgov.be)

Twee modellen

 • Verder is dit ook verifieerbaar via www.foodweb.be. Een eetgelegenheid moet terug gevonden worden in de databank met onder hoofding ‘Erkenning(en)/toelating(en)’ de vermelding Toelating 1.1 Detailhandel in levensmiddelen en het toelatingsnummer dat vermeld is op de toelatingsaffiche, zie voorbeeld hieronder.

toelatingsnummer

 

Update 30 september 2020

Detailhandel

 • Men kan voortaan gaan winkelen met meer dan twee personen. Wel moet men nog steeds de nodige afstand bewaren ten opzichte van anderen die niet behoren tot het eigen huishouden of tot de nauwe contacten.
 • De mondmaskerplicht blijft gelden in winkels en winkelcentra. En in de winkelstraten en op de druk bezochte plaatsen die door de gemeenten worden afgebakend (met aanplakking).

Markten en kermissen

 • Men kan voortaan de markt bezoeken met meer dan twee personen.
 • De algemene mondmaskerplicht op markten en kermissen wordt vervangen door:
  • Mondmaskerplicht waar/wanneer het onmogelijk is om de afstandsregel te garanderen
  • Mondmaskerplicht als de gemeente het oplegt.

Horeca

Recepties en banketten verzorgd in een restaurant of hotel worden voortaan beschouwd als ‘verzorgd door een professionele cateraar/traiteur’. (zie hieronder)

Evenementen

 • Alle samenscholingen / groepsbijeenkomsten (behalve de uitzonderingen in het MB, zie ook hieronder) met meer dan 10 personen (excl. <12-jarigen) blijven verboden.
 • De bepalingen met betrekking tot recepties en banketten zijn gewijzigd. Voortaan geldt er enkel een onderscheid naargelang deze al dan niet worden verzorgd door een professionele cateraar/traiteur:
  • Zonder professionele cateraar/traiteur (voorbeelden uit de FAQ: etentjes onder vrienden, familie…): max. 10 personen (excl. <12-jarigen).
  • Met professionele cateraar/traiteur (voorbeelden uit de FAQ: huwelijksrecepties, buurtfeesten, sponsordiners/spaghettiavonden, bedrijfsrecepties, koffietafels bij begrafenissen…): geen beperking van aantal genodigden, mits deze voorwaarden:
   • Volgens de horecaregels (art. 5 van het MB), zij het met één uitzondering: de aanwezigen moeten niet aan de eigen tafel blijven zitten (art. 5, 4°).
   • Cateraar moet verplicht waken over:
    • tijdig informeren van klanten & werknemers over preventiemaatregelen
    • een passende opleiding aanbieden aan de werknemers
    • handhygiënemiddelen aanbieden aan personeel en klanten
    • maatregelen nemen om werkplaats en gebruikt materiaal regelmatig te desinfecteren
    • zorgen voor een goede verluchting van de werkplaats
    • aanduiden en bekendmaken van contactpersoon i.f.v. contact tracing
   • Bovendien blijven volgende bepalingen gelden:
    • Mondmasker verplicht als veiligheidsafstand niet gerespecteerd wordt (voorheen: algemene mondmaskerplicht)
    • Verbod op dansen (behalve openingsdans door een trouwpaar)
    • Indien georganiseerd op de openbare weg: CERM verplicht en toelating gemeente vereist.
 • Seminaries van bedrijven voor hun werknemers kunnen georganiseerd worden onder dezelfde voorwaarden als deze voor de conferenties (volgens protocol evenementen en – indien van toepassing – protocol horeca + mondmaskerplicht in conferentiezalen).

Overige

 • Taxi’s: als 1,5-meter afstand niet kan gerespecteerd worden, geldt voortaan een mondmaskerplicht (in plaats van aanbeveling).
 • Algemene vergaderingen van mede-eigenaars: geen maximum aantal deelnemers meer van toepassing, omdat deze beschouwd worden als een professionele activiteit. Regels inzake afstand en hygiëne moeten gerespecteerd worden. Mede-eigenaars kunnen ook vanop afstand, bv. via videoverbinding, deelnemen. (richtlijnen: zie info van BIV).

Relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'

De Vlaams regering maakt 4,3 miljard euro vrij voor haar relanceplan ‘Vlaams veerkracht’. Daarin onder meer de oprichting van een Vlaams ‘datanutsbedrijf’, de inzet op duurzame economie, een verhoging van het groeipad voor onderzoek en ontwikkeling en bijkomende middelen voor goedkope achtergestelde leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen.

Verlenging regeling tegoedbonnen voor geannuleerde activiteiten tot 1 januari 2021

Als een (culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve of recreatieve) activiteit van aard omwille van de coronacrisis niet kan plaatsvinden, kan een tegoedbon gegeven worden met een zelfde waarde als het toegangsticket, mits deze of een gelijkaardige activiteit binnen de twee jaar op dezelfde of een nabijgelegen locatie wordt georganiseerd.
Dit MB verlengt de maatregelen die eerder al golden o.b.v. het MB van 19 maart 2020.
Zie: MB van 14 september 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard

Terugbetaalbaar voorschot voor evenementen

Ondertussen verschenen de nodige besluiten in het Staatsblad: Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september en het uitvoerende Ministerieel Besluit van 11 septemberAanvragen kunnen ingediend worden:

 • voor evenementen die in 2020 starten: tussen 7 september en 2 oktober;
 • voor evenementen die plaatsvinden in 2021: tussen 5 oktober en 9 november.

 

Update 24 augustus 2020

Hou rekening met de lokale maatregel in Zonnebeke: max. 100 personen voor privé-evenementen, indoor of outdoor.

In werking vanaf 24 augustus:

 • In winkelcentra, in winkels en op markten:
  • Geen limiet op de verblijfsduur van de marktbezoekers.
  • Individueel winkelen is vervangen door max. twee personen (excl. minderjarigen van zelfde huishouden / persoon met nood aan begeleiding). Indien tweede persoon niet tot huishouden of sociale bubbel behoort, moet 1,5 meter afstand gerespecteerd worden.
 • Kermissen en jaarmarkten: de regel van één persoon per 1,5 lopende meter kraam vervalt, enkel volgende bepalingen blijven gelden:
  • Maximaal 200 bezoekers.
 • Registratieplicht voor werkgevers en 'gebruikers' van een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige in bepaalde sectoren (bouw, land- en tuinbouw, schoonmaak, vleesverwerking...), met uitzondering van grensarbeiders en personen die < 48 uur in België zijn.

In werking op 1 september:

 • Handelsbeurzen: verplichting tot crowd control (binnen en buiten, incl. parking), online of telefonisch, ticketsysteem en max. één bezoeker/m².
 • Uitbreiding van maximaal aantal aanwezigen/bezoekers voor:
  • Kermissen en jaarmarkten: van 200 naar 400.
  • Recepties na uitvaarten: van 10 tot 50 personen.
  • Indoor evenementen, voorstellingen, voor publiek toegankelijke gezeten recepties en banketten en wedstrijden: van 100 naar 200.
  • Outdoor evenementen, voorstellingen, voor publiek toegankelijke gezeten recepties en banketten en wedstrijden: van 200 naar 400.
  • De maxima voor een zittend publiek (indoor 200, outdoor 400) in permanente infrastructuren, voor evenementen, voorstellingen en wedstrijden kunnen verhoogd worden mits toelating van het gemeentebestuur, akkoord van de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met respect voor het geldende protocol. De organisator richt zijn aanvraag tot de bevoegde burgemeester.
 • Personen die geen mondmasker, alternatief of gelaatsscherm kunnen dragen vanwege een beperking moeten dit niet langer, mits medisch attest.

Alle bepalingen gelden voorlopig tot 30 september 2020 (tenzij expliciet anders bepaald).

Raadpleeg hier de update van het overzicht 'Regels per sector', met daarin de voornaamste geldende bepalingen per sector.

 

Update 19 augustus 2020

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Vlaams beschermingsmechanisme kan je hier enkele aanvullingen en verduidelijkingen betreffende de verschillende Vlaamse premies vinden.

Vlaams beschermingsmechanisme

 • Halvering premie enkel in geval van vrijwillige sluiting: een halvering van de premie (omwille van het gegeven dat de onderneming minder dagen geopend is dan het aantal dagen tijdens de referentieperiode) wordt enkel toegepast indien er sprake is van een vrijwillige sluiting. Wanneer een mindere opening het gevolg is van de coronamaatregelen of van de jaarlijkse sluiting is er geen sprake van een halvering van het bedrag. Enkele concrete voorbeelden:
  • De premie voor foor- en marktkramers wordt niet gehalveerd wanneer zij minder dagen actief zijn omwille van gemeentelijke beslissingen waarbij de kermis en/of de markt niet of slechts gedeeltelijk kan plaatsvinden.
  • De premie wordt niet gehalveerd voor sectoren die tijdelijk verplicht dienen te sluiten omwille van lokale maatregelen (bv: tijdelijke verplichte sluiting fitnesscentra in een gedeelte van de provincie Antwerpen).
 • Geen gemeentelijke attesten vereist: bij geen enkele aanvraag/sector wordt er gewerkt met een gemeentelijk attest. Indien een tijdelijke sluiting of een mindere opening het gevolg is van een coronamaatregel volstaat een verwijzing naar deze maatregel. Enkel bij twijfel of onduidelijkheid zal er vanuit VLAIO aan de onderneming gevraagd worden om een bewijsstuk (gemeentelijk attest) voor te leggen.
 • Voorschotregeling ook voor ondernemingen die slechts tijdelijk verplicht gesloten zijn + aanvraagformulier: ondernemingen die verplicht gesloten zijn ten gevolge van de coronamaatregelen kunnen een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen vóór 1 oktober 2020. Dit geldt ook voor zaken die slechts tijdelijk verplicht moeten sluiten (bv: tijdelijke verplichte sluiting fitnesscentra in een gedeelte van de provincie Antwerpen). Aanvragen moeten gebeuren aan de hand van dit aanvraagformulier. Specifiek voor markt- en foorkramers werd het volgende beslist:
  • Geen mogelijkheid tot voorschot voor marktkramers (abonnementen + losse kramers).
  • Wel mogelijkheid tot voorschot voor foorkramers.

Sluitingspremie

Naast discotheken en dancings (expliciet vermeld in het MB) kunnen ook danscafés een bijkomende sluitingspremie aanvragen indien zij voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De zaak kan aantonen dat deze actief is in de sector van ‘nightlife’.
 • De volledige onderneming is 100% gesloten voor al haar activiteiten. (Een onderneming met bijvoorbeeld twee vestigingen, waarvan er één het (danscafé) verplicht gesloten is en de andere vestiging open mag blijven, wordt niet beschouwd als volledig gesloten en komt niet in aanmerking voor de bijkomende sluitingspremie.)

Ook hier is er voorafgaandelijk geen gemeentelijk attest vereist. Enkel bij twijfel of onduidelijkheid zal er vanuit VLAIO aan de onderneming gevraagd worden om een bewijsstuk (gemeentelijk attest) voor te leggen.

Varia

Verlenging tijdelijke werkloosheid via vereenvoudigde procedure (tot 31 december 2020):

 • Vanaf 1 september 2020 kunnen de sectoren en de werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis nog steeds gebruik maken van de vereenvoudigde procedure. Zij kunnen dat doen tot en met 31 december 2020.
 • Voor de andere sectoren zijn vanaf 1 september 2020 de gewone regels opnieuw van toepassing als ze een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen (arbeiders en bedienden).
 • Klik hier voor meer info.

 

Update 13 augustus 2020

Vlaams beschermingsmechanisme

Naar aanleiding van de recente stijging van het aantal coronabesmettingen en de bijhorende veiligheidsmaatregelen besliste de Vlaamse Regering om een Vlaams beschermingsmechanisme voor bedrijven in te voeren. Deze beslissing vind je hier terug: beslissing, nota en bijlage.

Het beschermingsmechanisme is een antwoord op de toenemende vraag vanuit verschillende sectoren (onder meer marktkramers, foorkramers, eventsector, horeca, retail…) naar bijkomende ondersteuning en kan men beschouwen als een aanvulling op eerdere premies.

Wie komt in aanmerking?

Bedrijven die onder het toepassingsgebied vallen van de coronahinderpremie of de compensatiepremie én die tussen 1 augustus en 30 september 2020 hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van dit instrument, op voorwaarde dat ze minstens een beroepsinkomen hebben van 6.996,89 euro en als loontrekkende minder dan 80% zijn tewerkgesteld.

Bovendien komen ook de zaken die verplicht moesten sluiten vanaf 29 juli, naar aanleiding van de verstrengde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de daaruit vloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, in aanmerking.

Let op: ondernemingen die vrijwillig gesloten blijven, ontvangen geen steun.

Steunbedrag

Het steunbedrag verschilt per onderneming en is gelijk aan 7,5% van de omzet tijdens dezelfde periode (augustus/september) in 2019. De maximale steun bedraagt 15.000 euro.

Dit maximum geldt niet in volgende gevallen:

 • Zaken die minder dagen geopend zijn dan in dezelfde periode van vorig jaar: halvering van het steunbedrag.
 • Bepaalde groepen zelfstandigen in bijberoep: halvering van het steunbedrag.
 • Traiteurs, cateraars en alle zaken waar maaltijden worden verbruikt, die geen witte kassa gebruiken: max. 3.000 euro.

De ondernemingen die verplicht gesloten zijn ten gevolge van de coronavirusmaatregelen kunnen een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen vóór 1 oktober 2020.

Aanvragen

Het beschermingsmechanisme moet tussen 1 oktober en 15 november worden aangevraagd.

Meer info? vlaio.be

Overzicht lopende premies

Naast het nieuwe beschermingsmechanisme zijn ook volgende premies nog steeds van toepassing.

Ondersteuningspremie

Ondernemingen die steeds open zijn gebleven of opnieuw geopend zijn na de versoepeling van de coronamaatregelen en hierdoor een omzetdaling van 60% hebben in de referentieperiode. Voor ondernemingen die steeds open zijn gebleven is dit de periode 1 tot 31 mei 2020, voor ondernemingen die opnieuw geopend zijn is dit de 1ste maand van de heropening bijvoorbeeld:

 • Handel: 11 mei – 11 juni 2020
 • Horeca: 8 juni – 8 juli 2020
 • Kermis: 1 juli – 31 juli 2020

De Vlaamse Regering besliste vorige week ook om de deadline van de aanvraag te verlengen van 15 naar 31 augustus! (zie online aanvraagformulier)

Sluitingspremie

Ondernemingen die nog verplicht volledig gesloten zijn vanaf 8 juni 2020 ingevolge de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni, hebben nog steeds recht op de dagpremie. (In de praktijk gaat het nu enkel om de dancings en discotheken.)

De deadline om zich te registreren verliep op 30 juni. Bijkomende sluitingsdagen kunnen, mits eerdere registratie, nog worden aangevraagd via het online aanvraagformulier.

Steunfonds voor aardappeltelers

Van toepassing op aardappeltelers met bewaaraardappelen die nog in stock lagen op 15 mei van dit jaar.

Aan te vragen uiterlijk op 28 augustus via volgend aanvraagformulier.

Steunfonds voor siertelers

Van toepassing op professionele siertelers die minstens 50% van hun omzet uit sierteeltproductie halen en die in de periode van 16 maart tot 30 mei 2020 per sierteeltgroep of teelt minimaal 30% (categorie A) of minimaal 50% (categorie B) omzetdaling hebben ten opzichte van dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019.

Aan te vragen uiterlijk op 11 september via volgend aanvraagformulier.

Voor vragen over de Vlaamse premies, contacteer je best de infolijn van VLAIO: 0800 20 555.

Bijkomende beslissingen Vlaamse en Federale regering

Daarnaast namen de Vlaamse en federale regeringen ook nog volgende beslissingen:

(Let op: het is mogelijk dat de webpagina’s van VLAIO nog niet volledig bijgewerkt zijn op basis van deze beslissingen.)

 • Uitbreiding handelshuurlening naar eventsector: de handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal twee maanden huur voorschiet door middel van een lening aan de huurder (via PMV/z-leningen).
 • Een versoepeling van de coronalening: om zelfstandigen in hoofdberoep en kmo’s gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum 25.000 euro en maximum 2,8 miljoen euro.
 • Gedeeltelijke verlenging overbruggingsrecht: zelfstandigen (zowel in hoofd- als bijberoep onder bepaalde voorwaarden) die hun activiteit verplicht moeten sluiten of minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbroken hebben ingevolge van de coronacrisis hebben recht op een financiële uitkering.

 

Update 6 augustus 2020

Horeca - gratis systeem gegevensverzameling

Om de horeca-uitbaters te ondersteunen en eveneens te ontlasten én om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen, voorziet de gemeente een systeem waarmee uitbaters de gegevensverzameling kunnen organiseren. Alle horeca-uitbaters krijgen automatisch per mail en per brief de nodige instructies en gratis gepersonaliseerd communicatiemateriaal toegestuurd. 

Hoe werkt het systeem?

 • De gepersonaliseerde affiches moeten uitgehangen worden in de zaak en op elke tafel gelegd worden.
 • Bezoekers scannen de QR-code vanop de affiche en laten hun gegevens na via een invulformulier. Hiervoor hebben zij een internetverbinding en smartphone of tablet nodig.
 • De gegevens worden 14 dagen bijgehouden door Cevi, een softwareleverancier van de gemeente Zonnebeke. De gegevens worden enkel tijdelijk bewaard in het kader van de contact tracing en worden daarna vernietigd, volledig volgens de wettelijke voorschriften.
 • Een gemeentelijk ambtenaar heeft toegang tot de gegevens van uw klanten die het digitaal formulier hebben ingevuld. Mocht één van uw klanten positief testen op Covid-19 kan de gemeente op een eenvoudige manier nagaan waar die persoon wanneer is langs geweest. De gemeente levert deze informatie aan bij het contact tracingscentrum.

Voordelen voor de horeca-uitbaters?

 • Ze hoeven niet langer de gegevens te noteren of digitaal te verwerken. Het systeem van de gemeente doet dit voor hen.
 • Ze hoeven niets meer te bewaren. De gemeente houdt alles bij en vernietigt tijdig de lijsten.
 • Ze gebruiken gratis een veilig systeem dat volledig conform de wettelijke voorschriften functioneert.
 • De gemeente levert gratis gepersonaliseerd communicatiemateriaal aan.
 • Alle horeca-uitbaters uit Zonnebeke krijgen de mogelijkheid om dit systeem te gebruiken. Zo is het voor de bezoekers van onze gemeente eenvoudig en herkenbaar.
 • De verspreiding van het coronavirus wordt tegen gegaan.

Echter zijn er ook een aantal belangrijke aandachtspunten in dit verhaal.

De horeca uitbaters moeten de controlefunctie ter plekke op zich blijven nemen. De uitbaters zijn en blijven immers verantwoordelijk. Zij moeten controleren of hun klanten de code scannen en hun gegevens nalaten. Beschikken hun klanten niet over een smartphone of tablet, dan moeten ze met een eigen toestel de gegevens invoeren.

Bij vragen, neem contact op met noodplanning@zonnebeke.be.

 

Update 25 juli 2020

Handel

Om de heropening van de kleinhandelszaken te begeleiden heeft de FOD Economie een gids met tips en communicatiedragers samengesteld om de zelfstandigen en winkeliers te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten.

Gids voor de heropening van winkels

De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen kleinhandelaars/zelfstandigen, hun personeel en hun klanten.

Het gaat onder meer om:

 • algemene regels voor de toegang tot winkels en winkelcentra
 • organisatie van de binnen- en buitenruimtes
 • hygiënemaatregelen
 • manieren om fysiek contact te beperken
 • bepalingen voor betaling aan de kassa
 • klanteninformatie
 • organisatie van ambulante handel
 • raadgevingen over de uitoefening van contactberoepen
 • voorwaarden voor de opening van wellnesscentra
 • tips voor de werking van bioscopen
 • veiligheidsmaatregelen voor binnenspeeltuinen
 • advies over het openen van kansspelinrichtingen (klasse I en II)
 • richtlijnen voor pretparken
 •  …

Download hier de gids (dd. 25 juli 2020).

Die minimale preventiemaatregelen kunnen op sector- of bedrijfsniveau worden aangevuld. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden. Ook andere adequate maatregelen die een soortgelijke bescherming bieden, zijn mogelijk. De sectorprotocollen die met de betrokken handelsfederaties zijn gesloten, zijn een goede bron van aanvullende informatie.

Bekijk ook de Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, die in samenwerking met de Groep van Tien is opgesteld en beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Materiaal om klanten te informeren

Handelaars moeten hun klanten informeren over de basisregels die ze in hun zaak in acht moeten nemen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering.

Handelaars vinden hieronder een algemene affiche die ze daarvoor kunnen gebruiken.

Download hier de affiche.

Daarnaast heeft de FOD Economie een communicatiekit ontwikkeld met specifieke affiches (voor markten, contactberoepen, wellnesscentra, binnenspeeltuinen…) en een serie andere dragers waarmee handelaars hun klanten in het verkooppunt en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de winkels te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers…).

Download hier de communicatiekit van de FOD Economie.

 

Horeca

Om de heropening van de horeca te begeleiden heeft de FOD Economie een gids met tips en communicatiedragers samengesteld om de restaurant- en café-uitbaters te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten.
Gids voor een veilige heropstart van de horeca

De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en hun klanten.

Het gaat onder meer om:

 • algemene regels voor de toegang tot cafés en restaurants
 • organisatie van de binnen- en buitenruimtes
 • hygiënemaatregelen
 • manieren om fysiek contact te beperken
 • klanteninformatie
 • organisatie van de dienst
 • richtlijnen die klanten moeten respecteren
 •  …

Download hier de gids (dd. 25 juli 2020).

Die preventiemaatregelen kunnen op sector- of bedrijfsniveau worden aangevuld. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden. Ook andere adequate maatregelen die een soortgelijke bescherming bieden, zijn mogelijk. Het sectorprotocol van de horeca is een goede bron van aanvullende informatie.

Bekijk ook de Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, die in samenwerking met de Groep van Tien is opgesteld en beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Formulier om contactgegevens te registreren

Elke horeca-uitbater moet bij de aankomst per tafel de contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) van één klant registreren.

 • De horeca-uitbater moet die gegevens gedurende 14 dagen bewaren om later contactonderzoek te faciliteren.
 • De contactgegevens mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen COVID-19.
 • Na 14 dagen moeten ze worden vernietigd.
 • Klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Weigeren ze dat, dan wordt hen de toegang tot de horecazaak bij aankomst geweigerd.

Horeca-uitbaters kunnen voor de registratie een voorbeeldformulier gebruiken, dat werd opgesteld in samenwerking met de horecafederaties.

Download hier het voorbeeldregistratieformulier.

Materiaal om klanten te informeren

De restaurateurs/café-uitbaters moeten hun klanten informeren over de basisregels die ze in hun zaak in acht moeten nemen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering.

De restaurateurs/café-uitbaters vinden hieronder een algemene affiche die ze daarvoor kunnen gebruiken.

Download hier de affiche.

Daarnaast heeft de FOD Economie een communicatiekit ontwikkeld met specifieke affiches (voor de markten, de contactberoepen…) en een serie andere dragers waarmee de restaurateurs et de café-uitbaters hun klanten binnen en/of buiten hun zaak en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de zaak te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers…).

Download hier de communicatiekit van de FOD Economie.

 

Op de website van Horeca Vlaanderen kan je ook meer informatie terugvinden over de geldende richtlijnen voor de horeca, de verschillende geldende protocollen, de veelgestelde vragen in de horeca en kan je ook jouw eventuele vragen aan hen stellen.