Coronapreventiemaatregelen voor ondernemingen

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op woensdag 24 maart 2021 in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Er werd beslist om niet-essentiële winkels terug op afspraak te laten werken vanaf zaterdag 27 maart 2021.

Het is belangrijk om maatregelen te blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het coronavirus zoveel mogelijk te vermijden, ook op het werk en bij werkgerelateerde verplaatsingen. Werkgevers, werknemers, sociale partners, preventiediensten en andere actoren, zowel in de privésector als in de publieke sector, hebben hierbij een belangrijke rol te spelen.

Welke maatregelen moeten ondernemingen respecteren:

  • Telethuiswerk is de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten en dit voor alle personeelsleden voor wie dit volgens hun functie mogelijk is en in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Het is wel mogelijk om terugkeermomenten te organiseren met respect voor de geldende maatregelen. Indien telethuiswerk niet mogelijk blijkt, moeten de regels van social distancing worden gegarandeerd. Belangrijk hierbij is de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
  • De ondernemingen, verenigingen en diensten moeten tijdig passende preventiemaatregelen nemen om de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden. Deze regels van social distancing zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard. Deze kan je raadplegen in de ‘Generieke Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’. Deze maatregelen moeten worden genomen rekening houdende met de geldende regels van het sociaal overleg, of de betrokken personeelsleden en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. Zowel werkgevers, als werknemers, als derden zijn verplicht deze maatregelen toe te passen.
  • Bovendien zijn zowel werkgevers, als werknemers, als derden verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker wanneer het onmogelijk blijkt om de regels van social distancing te garanderen.

Blijf op de hoogte van de laatste updates over maatregelen en steunmaatregelen.