Eerste levering filters van de Federale Overheid

Sinds 4 mei 2020 is het sterk aanbevolen om de mond en de neus te bedekken op openbare plaatsen en op plaatsen waar fysieke afstand houden moeilijk is. De Federale Overheid voorziet daarom in filters voor alle burgers. Deze filters kunnen gebruikt worden in zelfgemaakte of aangekochte mondmaskers.

Gemeente Zonnebeke heeft ondertussen al een eerste levering filters ontvangen van de Federale Overheid. Deze filters zijn gekeurd en per twee verpakt. De gebruiker dient deze verder te bewerken om deze te integreren in een zelfgemaakt of aangekocht mondmasker.

De gemeente voorziet voor iedere inwoner een herbruikbaar mondmasker waar geen filter voor nodig is. De verdeling van deze maskers zal plaatsvinden op 16 mei.

Om deze filters ter beschikking te stellen van de vele vrijwilligers en inwoners die zelf mondmaskers maken, werd beslist om deze via de apotheken te verdelen.

Op deze manier kunnen de filters snel en direct verdeeld worden. Telkens wanneer de gemeente een nieuwe levering ontvangt van de Federale Overheid, zal deze zo spoedig mogelijk verdeeld worden over de apotheken. Zij kunnen deze dan verstrekken aan de inwoners zolang de voorraad strekt.

Het gemeentebestuur is de apothekers dan ook dankbaar dat zij hun rol als eerstelijns zorgverstrekker mee willen opnemen ten dienste van onze inwoners. Hun expertise, kennis en advies zijn dan ook een meerwaarde bij de verdeling van deze filters.

De filters kunnen enkel verstrekt worden aan inwoners uit groot-Zonnebeke en kunnen vanaf 16 mei afgehaald worden bij de apotheken in Zonnebeke. Daarnaast zijn er ook filters beschikbaar via de sociale dienst. Zij zullen mee instaan om filters beschikbaar te houden voor mensen die minder mobiel zijn of niet uit huis kunnen.

De handleiding kan je hier terugvinden of op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Meer info?

Dirk Sioen, burgemeester, 0496 31 71 01

Koen Meersseman, schepen, 0491 16 35 34