Help de oogst!

De coronacrisis heeft ook z'n effect op de land- en tuinbouw. Ook daar hebben ze helpende handen nodig. In april en mei doen de land- en tuinbouwers beroep op heel wat seizoensarbeiders maar door de coronacrisis kunnen zij nu niet naar België komen.

Daarom heeft Vlaanderen de website helpdeoogst.be opgericht. De website heeft een tweeledig doel:

  • Enerzijds kunnen land- en tuinbouwers, die werkkrachten zoeken, een vacature plaatsen. Ze kunnen aangeven wat voor soort werk er is en voor welke periode.
  • Anderzijds kan iedereen die interesse heeft om te helpen, zich melden via deze weg. Dit kunnen werkzoekenden, jobstudenten, gepensioneerden, wijkwerkers en zelfs tijdelijk werklozen zijn. Deze laatsten zullen 75% van hun dagelijkse uitkering kunnen behouden, in combinatie met een inkomen uit de land- en tuinbouw.

Lees er meer over op de website van het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw.