Heropenen OC's vanaf 1 juli

Op 3 juni besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de cultuursector zijn culturele en vrijetijdsactiviteiten met publiek vanaf 1 juli terug mag hervatten.

In navolging van deze beslissing besliste het gemeentebestuur dat de OC’s terug worden opengesteld voor activiteiten van verenigingen vanaf 1 juli 2020. De bedoeling is immers dat zoveel mogelijk mensen opnieuw kunnen genieten van vrije tijd, participatie en engagement. We moeten ons echter nog steeds aan bepaalde maatregelen houden. Deze geven we hieronder nog even mee:

Mag iedereen deelnemen?

Het is en blijft belangrijk dat we bepaalde risicogroepen, die een hoger risico hebben op een ernstige COVID-infectie, blijven beschermen. De experten benoemen twee belangrijke risicogroepen:

 • Ouderen: voor het betrekken van deze doelgroep werden door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een charter met richtlijnen en afspraken opgesteld (zie bijlage).
 • Personen met een ernstige onderliggende medische aandoening (bv. hart- en vaatlijden en verlaagde immuniteit): het risico is sterk afhankelijk van de aard en complexiteit van de onderliggende problematiek, en wordt best met de behandelende arts besproken.

Het is veiliger hen voorlopig nog niet te betrekken bij de heropstart. Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie én het individu om het risico goed in te schatten en ernaar te handelen.

Specifieke activiteiten met verhoogd risico?

Volgende activiteiten mogen terug opgestart worden:

 • (koor)zang en alles wat aanleiding geeft tot luid spreken of roepen;
 • alle activiteiten waar blaasinstrumenten bij betrokken zijn;
 • alle activiteiten waar nauw ‘fysiek contact’ bij nodig is (bepaalde vormen van dans, toneel…).

Dit mits het in acht nemen van de nodige maatregelen (zie het ‘basisprotocol cultuur’ in bijlage, pagina 9 en 10).

Algemene principes

 • Afstand: hou 1,5 meter afstand. Indien dit niet kan, draag een mondmasker. Richt de zaal zo in dat de sociale afstand gegarandeerd blijft, bezoekers mogen de inrichting niet veranderen.
 • Hygiëne:     
  • Voldoende de handen wassen of ontsmetten met hand alcohol gel blijft een grondregel.
  • De organisator voorziet zelf in deze middelen om handen te wassen en te ontsmetten. Voorzie ook zelf mondmaskers, handschoenen, etc.
  • Ontsmet na elk gebruik het materiaal dat tijdens de activiteit gebruikt werd: tafels, stoelen, deurklinken, …
 • Aantal personen: culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 50 personen in juli. Dit aantal dient te allen tijde gerespecteerd te worden.
 • De organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de zaal, worden vermeden.
 • Stel een coronaverantwoordelijke aan, die de richtlijnen van de activiteit opvolgt, bijstuurt en de deelnemers aanspreekt.
 • Het is belangrijk om steeds contactgegevens of een lijst van aanwezigen bij te houden.
 • Eten en drinken: als er samen wordt gegeten of gedronken, zorg dan voor zo weinig mogelijk uitwisseling van materiaal, voedsel en drank. Zelfbediening kan niet. Kies ervoor om dit aan tafels te organiseren, of om iedereen zelf eten en drank te laten meebrengen.

Draaiboek

We vragen dat elke organisator aan de uitleendienst een kort draaiboek bezorgt met daarin opgenomen:

 • het verloop van de activiteit;
 • de bijhorende veiligheidsmaatregelen: wat zal worden voorzien om de handen te wassen? Wanneer moeten de deelnemers handen wassen? …;
 • richtlijnen omtrent het dragen van een mondmasker.

Met dit draaiboek willen we jullie stimuleren om actief na te denken om de activiteit coronaproof te laten verlopen. Gelieve dit te bezorgen via uitleendienst@zonnebeke.be.

Vanaf 1 juli stelt de overheid het Covid Event Risk Model (CERM) ter beschikking. Aan de hand van deze matrix kun je als organisator nagaan of je activiteit wel coronaproof is. De online tool kun je terugvinden via www.covideventriskmodel.be.

Mochten jullie vaststellen dat er op de activiteit toch een besmette persoon aanwezig was, gelieve dit steeds onmiddellijk mee te delen aan de uitleendienst, zodat we de nodige maatregelen kunnen treffen.

Indien jullie beslissen om de geplande activiteit te annuleren, gelieve dit ook steeds door te geven aan de uitleendienst via uitleendienst@zonnebeke.be.

 

Wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, houden we jullie uiteraard steeds op de hoogte. Op 1 augustus start de volgende fase. We wensen jullie veel plezier toe bij de heropstart van jullie activiteiten!

Meer info?

Uitleendienst, 051 48 00 67, uitleendienst@zonnebeke.be