Inschrijven voor opvang vanaf 26 mei in BKO's

Schrijf je via dit formulier in voor opvang vanaf 26 mei in de BKO's.
Graag terugmailen via onderstaande adressen.

 

Door de laatste de richtlijnen van de Vlaamse Regering inzake corona zijn wij genoodzaakt sedert vrijdag 15 mei te werken  met inschrijvingen voor de buitenschoolse kinderopvang.

Met de buitenschoolse kinderopvang 't Bondgenootje blijven wij voorzien in voor- en naschoolse opvang. Dit voor kinderen waarvan de ouders buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien. Ook kinderen uit kwetsbare gezinnen blijven uiteraard welkom.

Wie wenst gebruik te maken van de opvang door 't Bondgenootje van dinsdag 26 mei tot en met vrijdag 5 juni, dient vooraf in te schrijven via dit formulier. Mogen wij vragen om dit formulier (voor elk kind afzonderlijk) heel nauwkeurig in te vullen zodat wij de personeelsinzet op de verschillende opvanglocaties hierop maximaal kunnen afstemmen. We vragen om het inschrijvingsformulier vóór maandagmiddag 25 mei terug te bezorgen via:

De aanpak en organisatie van de verschillende contactbubbels is verschillend voor elke locatie.

Voor alle informatie over deze organisatie kan je terecht in de locatie zelf, bij de coördinator of bij de locatieverantwoordelijken.

Hieronder zetten we nog eens alle maatregelen rond veiligheid en hygiëne op een rij:

  • Mond- en neusbedekking dragen tijdens breng- en haalmomenten.
  • Een veilige afstand bewaren met andere ouder(s) en met de medewerkers.
  • De handen ontsmetten voor het binnenkomen.
  • De leefruimtes van de kinderen op school en in de opvang niet betreden.
  • Slechts met één (en liefst altijd dezelfde) persoon het kind brengen en/of afhalen.
  • Zieke kinderen blijven thuis. De temperatuur van de kinderen wordt genomen.

Meer info? BKO, 051 48 00 73 of 0474 91 10 88, bko@zonnebeke.be