Inzet op vaccinatie vanuit de eerstelijnszorg

Zorg en Gezondheid is volop bezig een vaccinatieprogramma uit te werken. Ze onderzoeken hoe zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk een vaccinatie kunnen krijgen. Op een veilige manier. Ook praten ze met verschillende partijen over waar je een vaccinatie zal kunnen krijgen. Mogelijk start het vaccinatieprogramma al in januari 2021. De vaccinatie is gratis en vrijwillig. Meer info kan je vinden op laatjevaccineren.be.

Info voor de eerstelijnszorg:

De komende weken wordt wat vaccinatie betreft volop ingezet op de algemene bevolking. Dit gebeurt op grote schaal en via verschillende kanalen.

Woonzorgcentra werd gevraagd om zelf al aan de slag te gaan rond sensibilisatie van hun bewoners, familieleden en medewerkers. Eerstelijnszones en LOGO zijn vragende partij en willen ook samenwerken om voor specifieke doelgroepen campagnes uit te werken.

Tijdens de komende week organiseert Agentschap Zorg en Gezondheid webinars voor woonzorgcentra en voor lokale besturen over vaccinatie. Webinars, campagnemateriaal en uitgebreide info zal terug te vinden zijn op laatjevaccineren.be. Deze website krijgt regelmatig een update. Vanuit Agentschap Zorg en Gezondheid wordt aangeraden om deze link zoveel mogelijk te delen.

Volgens een onderzoek door prof. Dr. Maarten Vansteenkiste, is reeds 56% van de bevolking bereid om zich te laten vaccineren. Iemand beslist om zich te laten vaccineren op basis van ‘vrijwillige motivatie’. Men moet vertrouwen vinden in het vaccin en dit voor zichzelf ook waardevol vinden. De (huis)arts en experten hebben hierin een invloedrijke rol.

Het blijft de komende periode belangrijk om in te zetten op het respecteren van de 6 gouden maatregels:

6 gouden regels

Bij een vastgestelde besmetting blijft het belangrijk om de isolatie- en quarantainregels te respecteren om verdere verspreiding van het virus tegen te houden.