Organiseren van COVID-veilige evenementen

Op 27 oktober 2020 heeft de Vlaamse Regering beslist dat evenementen verboden zijn voor onbepaalde tijd.

Onderstaande Federale maatregelen zijn dus voorlopig NIET meer van toepassing!

 

Evenementen zijn toegelaten onder strikte voorwaarden.

Het is verplicht om een mondmasker te dragen wanneer het protocol het voorschrijft en in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.

Het maximaal aantal aanwezigen verschilt naargelang het evenement binnen of buiten plaatsvindt.

 • Buiten: maximaal 400 personen.
 • Binnen: maximaal 40 personen, een protocol voor een specifieke sector of activiteit kan afwijken van het maximum van 40 personen. Desalniettemin is er slechts een afwijking tot maximum 200 personen toegelaten, zelfs indien het protocol een hoger aantal personen voorziet.

Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen:

 

 • Voor evenementen op de openbare weg:

  • Toepassen van de geldende sectorprotocollen.
  • Het is verplicht om het evenement te evalueren via het COVID Event Risk Model.
   • Wat? het COVID Event Risk Model helpt evenementorganisatoren en lokale besturen om het veiligheidsrisico van een evenement in kaart te brengen en te evalueren onder welke voorwaarden het evenement veilig kan doorgaan om besmetting te voorkomen. Het online en dynamisch model bevat onder meer een vragenlijst en gedragscode.
   • Voor wie? het COVID Event Risk Model werd ontwikkeld voor zowel organisatoren van evenementen als uitbaters van eventlocaties, zoals bijvoorbeeld congres- en vergaderzalen.
   • Er is ook een COVID-event protocol. Dat doorloopt en verduidelijkt alle vragen van het COVID Event Risk Model. Dit kan je helpen bij het invullen.
  • Het is verplicht om een draaiboek op te maken van het evenement (lokale maatregel in Zonnebeke).
  • Toestemming van de burgemeester is noodzakelijk.  Er wordt geoordeeld op basis van het COVID Event Risk Model en het draaiboek. Neem 14 dagen op voorhand contact op met de dienst evenementen voor een toelating.

 

 • Voor evenementen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is:

  • Het is aanbevolen om het evenement te evalueren via het COVID Event Risk Model 
   • Wat? het COVID Event Risk Model helpt evenementorganisatoren en lokale besturen om het veiligheidsrisico van een evenement in kaart te brengen en te evalueren onder welke voorwaarden het evenement veilig kan doorgaan om besmetting te voorkomen. Het online en dynamisch model bevat onder meer een vragenlijst en gedragscode.
   • Voor wie? het COVID Event Risk Model werd ontwikkeld voor zowel organisatoren van evenementen als uitbaters van eventlocaties, zoals bijvoorbeeld congres- en vergaderzalen.
   • Er is ook een COVID-event protocol. Dat doorloopt en verduidelijkt alle vragen van het COVID Event Risk Model. Dit kan je helpen bij het invullen.
  • De negen minimale regels moeten gerespecteerd worden. Ter herinnering deze negen minimale regels zijn:
   • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.
   • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
   • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
   • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
   • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
   • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
   • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
   • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding.
   • Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.

 

Overzichtstabel voor evenementen en de regels omtrent recepties en banketten

Recepties en banketten zijn verboden. Een koffietafel na een begrafenis kan wel doorgaan met maximum 40 personen en met respect voor de regels van de toegelaten horeca activiteiten.

(Klik op de tabellen om uit te vergroten.)

tabel1

tabel2

tabel3

tabel4

Raadpleeg hier de recentste versie van de FAQ (dd. 16 april 2021).