Politiebesluit (waarnemend) gouverneur West-Vlaanderen betreffende seizoenarbeid

14 oktober 2020

Op 14 oktober  heeft de gouverneur van provincie West-Vlaanderen onderstaand politiebesluit betreffende seizoenarbeid aangepast.

 

2 september 2020

Op 2 september heeft de gouverneur van provincie West-Vlaanderen onderstaand politiebesluit betreffende seizoenarbeid aangepast.

 • Artikel 1 werd gewijzigd.

 

25 augustus 2020

Op 25 augustus heeft de gouverneur van provincie West-Vlaanderen onderstaand politiebesluit betreffende seizoenarbeid aangepast.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Registratie van temperatuurmeting kan wettelijk niet en werd er bijgevolgd uit verwijderd.
 • Seizoensarbeiders uit een rode zone dienen verplicht getest te worden, seizoensarbeiders uit een oranje zone wordt de test aanbevolen (dit conform met het ministrieel besluit aangaande COVID-19).
 • De seizoenarbeiders moeten in bubbels van 10 tewerkgesteld worden maar ook in bubbels van 10 gehuisvest en getransporteerd worden.
 • Dit besluit wordt verlengd tot eind oktober 2020.

 

6 augustus 2020

Op 6 augustus heeft de waarnemend gouverneur van provincie West-Vlaanderen dit politiebesluit goedgekeurd betreffende seizoenarbeid.

 • Buitenlandse seizoenarbeiders die naar België reizen worden aanzien als een essentiële verplaatsing en vallen dus niet onder de richtlijnen die van toepassing zijn op toeristen die naar ons land reizen. Concreet betekent dit dat een seizoenarbeider die vertrekt uit een land dat rood is ingekleurd voor het coronavirus en naar ons land komt om te werken, geen 14 dagen in quarantaine moet gaan.
 • Het moment om te beoordelen uit welke zone (groen, oranje, rood) een seizoenarbeider komt, wordt vastgesteld op het ogenblik van de inschrijving van de seizoenarbeider in de gemeente.
 • Wanneer een seizoenarbeider positief wordt getest op het coronavirus op een land- en tuinbouwbedrijf, is de werkgever verplicht om de hele bubbel van maximum 10 personen te laten testen op het coronavirus. Deze bubbel van maximum 10 personen wordt verplicht apart te werken op het tuinbedrijf tot de uitslagen van de COVID-test gekend zijn. Zij mogen in afwachting van de uitslagen van de test niet in de buurt komen van andere arbeiders.
 • Je kan als werkgever beroep doen op jouw eigen Arbeidsgeneeskundige Dienst van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (zoals CLB, Idewe, Attentia, Securex…) waar je als werkgever bent aangesloten om jouw seizoenarbeiders op het bedrijf te laten testen.
 • Wij vragen met aandrang om als werkgever goede afspraken met de seizoenarbeiders te maken met betrekking tot het winkelen. Er wordt door de Nationale Veiligheidsraad verboden om met meerdere personen tegelijkertijd te gaan winkelen. De naleving met betrekking tot het dragen van een mondmaskers moet nageleefd worden wanneer de seizoenarbeider zich op drukke plaatsen begeeft, dus ook tijdens het winkelen.
 • Vanuit het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf werd op 7 juli twee cao’s afgesproken die algemeen bindend zijn verklaard en gaan over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (met o.a. temperatuurmeting) en de vaststelling van de preventiechecklisten.
 • Download hier het registratieformulier voor seizoenarbeiders.

 

Bijkomende nuttige informatiebronnen