Richtlijnen Ramadan in tijden van corona

Alle collectieve gebedsmomenten, vieringen en bijeenkomsten zijn verboden tot en met zondag 19 april, met mogelijke verlenging tot 3 mei en later. Op federaal niveau is via het ministerieel besluit van 13 maart 2020 beslist dat plechtigheden in kerken, synagogen en feestzalen niet kunnen plaatsvinden. De gebouwen en religieuze huizen blijven open, met respect voor de sociale afstand. De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen en toe te zien op de naleving ervan. Zie www.info-coronavirus.be.

Op 23/24 april start de heilige maand Ramadan. Maar er dient rekening gehouden te worden met onderstaande adviezen:

  • De activiteiten van de erediensten zijn verboden. Dit betekent dat de dagelijkse gebeden en de vrijdagdienst in de gebedshuizen gedurende de hele Ramadan opgeschort blijven.
  • Ook de Taraweeh gebeden zullen gedurende de hele Ramadan NIET doorgaan. Taraweeh gebeden kunnen uiteraard wel thuis verricht worden; individueel of in gezinsverband.
  • Het verrichten van Taraweeh via live-streaming (volgen op TV, PC, IPad...) wordt op basis van theologische gronden afgeraden. Het livestreamen van het vrijdaggebed, als één van de belangrijkste gebeden werd al eerder afgeraden. Laat staan de niet-verplichte gebeden zoals de Taraweeh.
  • Ter vervanging van de Taraweeh gebeden zullen er vanuit verschillende moskeeën lezingen via sociale media worden gelivestreamed. Hou de FB pagina’s van het EMB, het Platform van Vlaamse imams of die van jouw lokale moskee in de gaten voor concrete info.
  • Gezamenlijke iftars kunnen NIET doorgaan, behalve in gezinsverband.
  • Ook Iftars voor minderbedeelden in de moskeeën kunnen NIET doorgaan. Wel kunnen moskeeën maaltijden bereiden die geleverd of afgehaald kunnen worden. Hou hierbij wel rekening met de geldende regels i.v.m. voedselbedelingen. Zie richtlijnen voor zorgprofessionals.
  • Hou rekening met de algemene regels van social distancing bij het doen van inkopen tijdens de Ramadan bij bakkers, slagers, supermarkten...
  • Het vasten betekent niet enkel ‘niet eten of drinken’, maar ook het beste gedrag als moslim vertonen. Bijv. door boodschappen te doen voor ouderen omwille van corona, het geven van liefdadigheidsgiften, ondersteuning te bieden aan zorgwerkers... Maar vooral door zich te houden aan de coronamaatregelen om levens te redden en de volksgezondheid van de samenleving te beschermen.

Als je theologische vragen hebt, kan je steeds contact opnemen met:

Ook kan je hier de livestreamsessie herbekijken van Khalid Benhaddou, imam en coördinator van het onderwijsnetwerk Islamexperten over de maatregelen en het beleven van de Islam in tijden van corona.

Namens het Platform van Vlaamse Imams en Moslimtheologen en het onderwijsnetwerk islamexperten