Vaccinatie en zwangere vrouwen

Op 22 april publiceerde de Hoge Gezondheidsraad de aanbeveling dat zwangere vrouwen prioritair gevaccineerd moeten worden. Hun opname in de lijst van prioritaire risicopatiënten vereist een afzonderlijke procedure, dat proces verloopt via de huisarts die de betrokkenen kan aanduiden als risicopatiënt. Hierdoor zullen ze prioritair meegenomen worden samen met de groep comorbiditeiten.

Meer info? laatjevaccineren.be