Vaccinatie van 12- tot 15-jarigen

Vanaf 27 juli worden in het vaccinatiecentrum van Ieper 13- tot 15-jarigen gevaccineerd tegen COVID-19. Deze kinderen zullen de komende weken een uitnodiging per post op hun domicilieadres krijgen voor een vaccinatie met Pfizer, momenteel het enige vaccin dat al is goedgekeurd voor de vaccinatie van minderjarigen. Er worden inhaalmomenten voorzien voor wie nu niet kan. Vanaf nu kunnen de 12- tot 15-jarigen ook worden opgeroepen via de reservelijst van het vaccinatiecentrum. Je moet je wekelijks opnieuw inschrijven voor deze lijst.

Toestemming ouders nodig

12- tot 15 jarigen hebben toestemming nodig van hun ouders om gevaccineerd te worden. Ouders (of de wettelijke voogd) kunnen die toestemming geven door hun kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven wanneer ze alleen komen. Ook plusouders en grootouders die hun (klein)kinderen begeleiden, moeten deze schriftelijke toestemming meebrengen. Deze toestemming moet je enkel meebrengen naar de eerste prik, omdat je als ouder of wettelijk voogd toestemming geeft voor de gehele behandeling (dus voor beide prikken).

Kinderen die niet kunnen ingaan op hun uitnodiging, bijvoorbeeld wegens vakantieplannen, zullen eind augustus of in september een nieuwe kans krijgen. 

Hier kan je de toestemmingsbrief in andere talen vinden.

Groepsimmuniteit belangrijk

De risico’s voor een 12- tot -15-jarigen om zwaar ziek te worden van een COVID-19-besmetting zijn heel klein. Toch is de vaccinatie van deze doelgroep heel belangrijk, aangezien het bijdraagt tot het verhogen van de algemene vaccinatiegraad en zo tot het bereiken van groepsimmuniteit. Hoe meer kinderen zich laten vaccineren, hoe minder het virus en de varianten kunnen circuleren in deze groep. Zo verkleint het risico dat kinderen andere personen besmetten die meer kwetsbaar zijn voor COVID-19. Zeker met de toename van het aantal besmettingen door de delta-variant, is het belangrijk om een zo hoog mogelijke algemene vaccinatiegraad te bekomen voor de groepsimmuniteit.

Meer info? Je afspraak bevestigen of verplaatsen?

Vaccinatiecentrum Ieper, 0800 30 70 4, vaccinatiecentrum@ieper.be, laatjevaccineren.be