Verbod op afsteken vuurwerk

Op 16 november 2020 heeft Provinciegouverneur Carl Decaluwé een verbod opgelegd op het afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens- of feestballonnen, kerstboomverbrandingen of vuren in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen allerhande, zowel op privaat als publiek domein vanaf donderdag 19 november 2020 om 00.00 uur tot en met zondag 17 januari 2021 om 24 uur.

Inbreuken op het verbod kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro of één van deze straffen afzonderlijk.

Dit verbod wordt opgelegd om de veiligheidsmaatregelen omtrent het coronavirus te ondersteunen naar de eindejaarsperiode toe.

Lees hier het volledige besluit van Provincie West-Vlaanderen dd. 16 november 2020 (Publicatiedatum: 20 november 2020).

 

Update 3 december 2020:
  • Pyrotechnische artikelen zijn verboden volgens het besluit. Wat zijn pyrotechnische artikelen? Onder pyrotechnische artikelen wordt verstaan: artikelen die explosieve stoffen bevatten die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren.
  • Mag je een open vuur maken? Neen dat is verboden tot en met 17 januari 2021 in de provincie West-Vlaanderen. En dit zowel op het openbaar domein als op het privaat domein. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen kerstboomverbrandingen kunnen doorgaan. Als uitzondering hierop gelden de vuurkorven (vuurschalen of –manden), de barbeques en de gasvuurtjes die op het privaat domein wel kunnen gebruikt worden.
  • Mag je met vier in je tuin rond je vuurkorf staan/ een winterBBQ houden, in een open tent zitten met gasvuurtje? Dat mag. En dit met de mensen waarmee je samenwoont uitgebreid met 1 knuffelcontact. Of met maximum 4 personen waarbij je een afstand van 1,5 meter houdt tov personen die niet bij je wonen en op voorwaarde dat de personen die niet bij je wonen niet door je huis moeten om je tuin te bereiken.

Lees hier het volledige besluit van Provincie West-Vlaanderen dd. 3 december 2020 (Publicatiedatum: 4 december 2020).